Βιογραφικά σημειώματα μελών της ανώτερης διοικησης

Xρήστος Γαβαλάς

Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών
ΜΥΤΙLINEOS

Ο Χρήστος Γαβαλάς είναι Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών της MYTILINEOS, μιας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες με δραστηριότητα και στις πέντε ηπείρους. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Μεταλλουργίας, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, με κύκλο εργασιών που το 2021 ξεπέρασε τα 2,6 δισ. ευρώ και περισσότερους από 4.820 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους.

Ο Χρήστος Γαβαλάς είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του τμήματος  Οργάνωσης και Διοίκησης  του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στις αρχές της δεκαετίας του ’90, στο Global Treasury Services της Barclays Bank plc Greece ως διαπραγματευτής Χρηματαγοράς και Κεφαλαιαγοράς. Από το 1997 μέχρι το 2001 ανέλαβε διάφορες θέσεις στην τράπεζα.

Το 2001 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών της MYTILINEOS, υπεύθυνος για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων (financial risk management), χρηματοδότησης, διαχείρισης διαθεσίμων (asset and liabilities management), πιστωτικού κινδύνου (credit) και της ανάπτυξης σχέσεων με εγχώριους και διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και διαχειριστές κεφαλαίων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της βέλτιστης κεφαλαιακής δομής και ρευστότητας για την υποστήριξη της λειτουργίας και ανάπτυξης του συνόλου των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Επίσης, προεδρεύει της επιτροπής επενδύσεων και είναι μέλος της εκτελεστικής και οικονομικής της MYTILINEOS.

Παναγιώτης Γαρδελίνος

Γενικός Διευθυντής Tομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΜΥΤΙLINEOS

Ο Παναγιώτης Γαρδελίνος είναι Γενικός Διευθυντής του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS, μιας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες με δραστηριότητα και στις πέντε ηπείρους. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Μεταλλουργίας, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, με κύκλο εργασιών που το 2021 ξεπέρασε τα 2,6 δισ. ευρώ και περισσότερους από 4.820 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους.

O Παναγιώτης Γαρδελίνος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961 και αποφοίτησε από το ΕΜΠ, ως Μηχανολόγος Μηχανικός. Φέρει 35 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της Ενέργειας, έχοντας εργαστεί σε διάφορες θέσεις με Αναδόχους/ Εργολάβους EPC στην Ελλάδα και τη Δανία.

Το 2006 εντάχθηκε στην εταιρεία MYTILINEOS και σήμερα είναι ο Γενικός Διευθυντής του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της MYTILINEOS.

Γιάννης Καλαφατάς

Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
MYTILINEOS

Ο Γιάννης Καλαφατάς είναι Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της MYTILINEOS, μιας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες με δραστηριότητα και στις πέντε ηπείρους. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Μεταλλουργίας, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, με κύκλο εργασιών που το 2021 ξεπέρασε τα 2,6 δισ. ευρώ και περισσότερους από 4.820 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους.

Ο Γιάννης Καλαφατάς γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα και είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τον Ιούνιο του 2005 εντάχθηκε στον Όμιλο Μυτιληναίου ως Διευθυντής Οικονομικού Σχεδιασμού Ομίλου, ενώ το 2011 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου. Το 2017 ο ρόλος του διευρύνθηκε αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις Διευθύνσεις Πληροφορικής και Κεντρικών Προμηθειών, και στην συνέχεια το 2020, την Διεύθυνση Επενδυτικών σχέσεων.

Ο Γιάννης Καλαφατάς είναι επίσης Μέλος Δ.Σ της Δελφοί Δίστομο και άλλων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, καθώς και μέλος της Επιτροπής Φορολογικών Θεμάτων του ΣΕΒ.

Παναγιώτης Κανελλόπουλος

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας
& Φυσικού Αερίου ΜΥΤΙLINEOS

Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος είναι Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, μιας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες με δραστηριότητα και στις πέντε ηπείρους. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Μεταλλουργίας, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, με κύκλο εργασιών που το 2021 ξεπέρασε τα 2,6 δισ. ευρώ και περισσότερους από 4.820 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην ΔΕΠΑ ενώ υπήρξε Διευθυντής Πωλήσεων και Διευθυντής Εφοδιασμού στη MOBIL και BP Hellas. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, όπου και ξεκίνησε τις προσπάθειες για το άνοιγμα της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου.

Στη MYTILINEOS εντάχθηκε το 2010 ως Διευθυντής Φυσικού Αερίου, υπεύθυνος για τις δραστηριότητες προμήθειας και εμπορίας Φυσικού Αερίου. Σήμερα είναι Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Τομέα Ηλεκτρικού Ρεύματος και Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας M-NG TRADING, που ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2010 και αποτελεί 100% θυγατρική της MYTILINEOS.

Έλενος Καραΐνδρος

Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής, Εξαγορών & Συγχωνεύσεων
MYTILINEOS

Ο Έλενος Καραΐνδρος είναι Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής, Εξαγορών και Συγχωνεύσεων της MYTILINEOS, μιας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες με δραστηριότητα και στις πέντε ηπείρους. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Μεταλλουργίας, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, με κύκλο εργασιών που το 2021 ξεπέρασε τα 2,6 δισ. ευρώ και περισσότερους από 4.820 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους.

O Έλενος Καραΐνδρος αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών (Γυμνάσιο Dorpfeld) το 1989. Σπούδασε Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια έκανε το μεταπτυχιακό του στη Ναυτιλία, το Εμπόριο και τα Χρηματοοικονομικά στο Cass Business School. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, εργάστηκε για έντεκα χρόνια στην Επενδυτική Τραπεζική για την HSBC Bank (Λονδίνο / Αθήνα), την Πειραιώς Prime Bank (JV με την Τράπεζα του Τόκιο Mitsubishi) και την Arrow Finance (μπουτίκ εμπορικής τραπεζικής) με ιδιαίτερη έμφαση στο Corporate & Project Finance, στις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, στις ιδιωτικοποιήσεις και την άντληση κεφαλαίων.

Από το 2006, ο Έλενος Καραΐνδρος είναι μέλος της ανώτερης διοίκησης της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, κατέχοντας τη θέση του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής, Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, με συνολική ευθύνη: (α) την ανάπτυξη της στρατηγικής της Εταιρείας και (β) την αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων και την εκτέλεση συναλλαγών. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της MYTILINEOS και αρκετών άλλων εσωτερικών επιτροπών. Έχει δύο παιδιά, την Κατερίνα και την Αμαλία.

Ντίνος Μπενρουμπή

Γενικός Διευθυντής Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου
MYTILINEOS

Ο Ντίνος Μπενρουμπή είναι Γενικός Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, μιας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες με δραστηριότητα και στις πέντε ηπείρους. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Μεταλλουργίας, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, με κύκλο εργασιών που το 2021 ξεπέρασε τα 2,6 δισ. ευρώ και περισσότερους από 4.820 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους.

Γεννήθηκε το 1954 στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Rice University (USA) και κάτοχος Μεταπτυχιακών τίτλων στη Μηχανολογία (Rice University) και στο Management (Troy State University, USA).

Ξεκίνησε την καριέρα του στην ΤΙΤΑΝ Α.Ε. όπου εργάστηκε επί 25 χρόνια, τα τελευταία από αυτά ως Διευθυντής Κλάδου Τσιμέντου Ελλάδος. Το 2004 και για τα επόμενα 2 χρόνια εργάστηκε στη ΒΙΟΧΑΛΚΟ ως Γενικός Διευθυντής της ΕΛΒΑΛ Α.Ε.

Εργάζεται για την MYTILINEOS από τον Ιανουάριο του 2006, όπου έχει διατελέσει Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Protergia Θερμοηλεκτρική ΑΕ μέχρι την συγχώνευση της με την MYTILINEOS, Πρόεδρος Δ.Σ. της ENDESA HELLAS, Γενικός Διευθυντής Μεταλλουργίας Μολύβδου-Ψευδαργύρου

Σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS και Αντιπρόεδρος A΄ του Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ) στον οποίο από τον Μάρτιο του 2019 έως και τον Φεβρουάριο του 2020 διετέλεσε Πρόεδρος.

Βίβιαν Μπουζάλη

Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας
& Στρατηγικής Marketing
MYTILINEOS

Η Βίβιαν Μπουζάλη είναι Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας & Στρατηγικής Marketing της MYTILINEOS, μιας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες με δραστηριότητα και στις πέντε ηπείρους. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Μεταλλουργίας, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, με κύκλο εργασιών που το 2021 ξεπέρασε τα 2,6 δισ. ευρώ και περισσότερους από 4.820 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους.

Η Βίβιαν Μπουζάλη γεννήθηκε στην Καστοριά. Είναι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Loyola του Σικάγο, μεταπτυχιακού στην Συμβουλευτική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Louisville.

Κατά τη διάρκεια τεσσάρων ετών, μεταξύ 1989-1993, άσκησε κλινική ψυχολογία στο Loyola και το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, εστιάζοντας σε εφήβους και ομάδες που τείνουν στην εγκληματική συμπεριφορά.

Από το 1994 έως το 1998 κατείχε τη θέση του Διευθυντή Διοικητικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στο New York College of Athens. Την τετραετία 2000-2004 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Human Capital Improvement, μιας εταιρείας συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας που συνεργάζεται με Έλληνες και διεθνείς εταιρικούς πελάτες υψηλού διαμετρήματος. Κατά την ίδια περίοδο, συμμετείχε ενεργά στις προετοιμασίες εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, προσλαμβάνοντας και εκπαιδεύοντας μια πρωτοφανή ομάδα εθελοντών. Το 2004 διορίστηκε Εκτελεστική Διευθύντρια Λιανικής, Μάρκετινγκ και Εταιρικής Επικοινωνίας στον Όμιλο ΕΛΤΑ (Ελληνικά Ταχυδρομεία). Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτή, εργάστηκε επίσης ως ad hoc σύμβουλος επικοινωνίας σε κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το 2007 εξελέγη βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπου μέχρι το 2009 εστίασε την κοινοβουλευτική της δραστηριότητα σε θέματα ανάπτυξης, προώθησης των επενδύσεων και καταπολέμησης των στρεβλώσεων της ελληνικής οικονομίας και διοίκησης.

Σήμερα, είναι Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας & Στρατηγικής Marketing στη MYTILINEOS και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της εταιρείας. Η Βίβιαν Μπουζάλη είναι παντρεμένη και έχει μια κόρη.

Δημήτρης Παπαδόπουλος

Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Διακυβέρνησης & Αειφόρου Ανάπτυξης
μέλος του ΔΣ και της Εκτελεστικής Επιτροπής
MYTILINEOS

Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος είναι Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Διακυβέρνησης & Αειφόρου Ανάπτυξης, μέλος του ΔΣ και της Εκτελεστικής Επιτροπής της MYTILINEOS, μιας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες με δραστηριότητα και στις πέντε ηπείρους. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Μεταλλουργίας, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, με κύκλο εργασιών που το 2021 ξεπέρασε τα 2,6 δισ. ευρώ και περισσότερους από 4.820 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους.

Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες (B.A. George Washington University) και Χρηματοοικονομικά (M.B.A., The American University) στην Washington D.C. των Η.Π.Α. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1988 στον Τραπεζικό Κλάδο ως στέλεχος της Διεύθυνσης Κεφαλαιαγορών της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ). Διετέλεσε για πάνω από 7 χρόνια επικεφαλής του Investment Banking και στη συνέχεια και του Private Banking της SOCIETE GENERALE στην Ελλάδα, προτού μετακινηθεί στην SIGMA SECURITIES προκειμένου να αναλάβει επικεφαλής της Ανάπτυξης Εργασιών και του Corporate Finance. Το 2000 ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (IBG) και Πρόεδρος της IBG ΑΕΔΑΚ. Πριν προσχωρήσει στον Όμιλο Μυτιληναίος το 2005 κατείχε την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Επενδυτικής Εταιρείας Ακινήτων της ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ).

Στο δυναμικό της MYTILINEOS εντάχθηκε το 2005, όταν ο Όμιλος εξαγόρασε την Αλουμίνιο της Ελλάδος διατελώντας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αλουμίνιο της Ελλάδος. Είναι επίσης Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της θυγατρικής εταιρίας της MYTILINEOS, ΜΝG Trading Α.Ε, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΕΒ. Επίσης, έχει διατελέσει μέλος σε πολλά Διοικητικά Συμβούλια και Επενδυτικές Επιτροπές εταιρειών.

Νικόλαος Παπαπέτρου

Γενικός Διευθυντής Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας
MYTILINEOS

Ο Νικόλαος Παπαπέτρου είναι Γενικός Διευθυντής Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας της MYTILINEOS, μιας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες με δραστηριότητα και στις πέντε ηπείρους. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Μεταλλουργίας, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, με κύκλο εργασιών που το 2021 ξεπέρασε τα 2,6 δισ. ευρώ και περισσότερους από 4.820 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους.

Ο Νικόλαος Παπαπέτρου γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1979 και είναι Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο με διάκριση στο Structucal Steel Design and Business από το Imperial College του Λονδίνου. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, εργάστηκε για έντεκα χρόνια στην Εγνατία Μελετητική ως Γενικός Διευθυντής, πλήρως εξουσιοδοτημένος να διευθύνει ένα σημαντικό σύμπλεγμα τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Επιπλέον εργάστηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος της Egnatia TEL, όπου μεταξύ των καθηκόντων του ήταν η δημιουργία της θυγατρικής της εταιρείας στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία για την κατασκευή δικτύων τηλεπικοινωνιών θυγατρικών της Cosmote καθώς επίσης και η ανάπτυξη της εταιρείας στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Από το 2015 ο Νικόλαος Παπαπέτρου είναι μέλος της ανώτερης διοίκησης της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, κατέχοντας τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας.

Πέτρος Σελέκος

Γενικός Διευθυντής Νομικών, Ρυθμιστικών & Κανονιστικών Θεμάτων
MYTILINEOS

Ο Πέτρος Σελέκος είναι Γενικός Διευθυντής Νομικών, Ρυθμιστικών & Κανονιστικών Θεμάτων της MYTILINEOS, μιας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες με δραστηριότητα και στις πέντε ηπείρους. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Μεταλλουργίας, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, με κύκλο εργασιών που το 2021 ξεπέρασε τα 2,6 δισ. ευρώ και περισσότερους από 4.820 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους.

Ο Πέτρος Σελέκος γεννήθηκε στην Λάρυμνα το 1965. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατέχει διδακτορικό τίτλο στο Εταιρικό και Δημόσιο Δίκαιο από τη νομική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως επίσης και μεταπτυχιακό τίτλο στο Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Ανταγωνισμού και Τραπεζικό & Χρηματοοικονομικό Δίκαιο από το Ινστιτούτο Max Planck του Μονάχου.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1996 ως δικηγόρος στην Γραμματεία Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το 1997 ανέλαβε καθήκοντα νομικού συμβούλου στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ παράλληλα ίδρυσε την δικηγορική εταιρεία Σελέκος_Γκούσκου Και Συνεργάτες της οποίας τελεί διαχειριστής εταίρος έως και σήμερα. Το 2000 ανέλαβε την θέση του Νομικού συμβούλου & Διευθυντή δικαστικών υποθέσεων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε, όπου και παρέμεινε μέχρι το 2019. Από το 2011 έως και το 2015 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ενώ από το 2020 εντάχθηκε στο δυναμικό της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε όπου εκτελεί χρέη Γενικού Διευθυντή Νομικών, Ρυθμιστικών & Κανονιστικών Θεμάτων.

Από το 2005 διετέλεσε λέκτορας του τμήματος Νομικής στον τομέα Δικαίου Επιχειρήσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ από το 2018 είναι Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Δικαίου Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου του τμήματος Νομικής του ίδιου πανεπιστημίου.

Ο Πέτρος Σελέκος είναι ενεργό μέλος των: Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ΕΟΔΙΔ, Alumni of Max-Planck Institut München, Center for International Legal Studies, Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, Hellenic Association of Maritime Law, Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας & Κατασκευών, Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς & Αλλοδαπού Δικαίου

Φώτιος Σπυράκος

Γενικός Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου
MYTILINEOS

Ο Φώτιος Σπυράκος είναι Γενικός Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου της MYTILINEOS, μιας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες με δραστηριότητα και στις πέντε ηπείρους. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Μεταλλουργίας, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, με κύκλο εργασιών που το 2021 ξεπέρασε τα 2,6 δισ. ευρώ και περισσότερους από 4.820 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους.

Ο Φώτιος Σπυράκος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1966. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1992 με την MYTILINEOS ως Διευθυντής Λογιστηρίου μέχρι το 1996, και ως Γενικός Οικονομικός Διευθυντής μέχρι το 2000 .

Από το 2000 έως το 2007 κατείχε τις θέσεις του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή και Γενικού Διευθυντή στην Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων ΑΕ (ΕΛΒΟ ΑΕ). Από το 2007 και έως τον Οκτώβριο του 2010 κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΟ και Γενικός Γραμματέας της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ & ΑΜΥΝΑΣ (ΕΕΛΕΑΑ).

Από τον Νοέμβριο του 2010 έως τον Ιούνιο του 2017 κατείχε τη θέση του Γενικού Διοικητικού Διευθυντή της MYTILINEOS.

Από τον Ιούλιο του 2017 έως σήμερα κατέχει την θέση του Γενικού Διευθυντή Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου.

Δημήτρης Στεφανίδης

Γενικός Διευθυντής Τομέα Μεταλλουργίας
MYTILINEOS

Ο Δημήτρης Στεφανίδης είναι Γενικός Διευθυντής του τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS, μιας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες με δραστηριότητα και στις πέντε ηπείρους. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Μεταλλουργίας, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, με κύκλο εργασιών που το 2021 ξεπέρασε τα 2,6 δισ. ευρώ και περισσότερους από 4.820 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους.

Ο Δημήτρης Στεφανίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958 και είναι διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αποτελεί στέλεχος της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της Ελλάδος από το 1984, όπου ανέλαβε αρχικά καθήκοντα μηχανικού στην παραγωγή αλουμινίου στο τμήμα Ηλεκτρόλυσης. Το 1988 ορίστηκε Προϊστάμενος Σειρών ΑΒ Ηλεκτρόλυσης. Μετά από μία διετή απόσπαση το 1992 στο εργοστάσιο του Ομίλου Pechiney Saint Jean de Maurienne, επέστρεψε στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της Ελλάδος στις θέσεις Προϊσταμένου Ηλεκτρόλυσης (1994-1998) και στη συνέχεια Προϊσταμένου Χυτηρίου (1998-2002). Από το 2002 έως το 2005 ανέλαβε καθήκοντα ως Διευθυντής Συνεχούς Προόδου και στη συνέχεια ως Τεχνικός Διευθυντής του εργοστασίου της ALCAN στο Tomago στην Αυστραλία. To 2005 ορίστηκε Διευθυντής εργοστασίου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ενώ το 2009 ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ευάγγελος Χρυσάφης

Αντιπρόεδρος Β’ ΔΣ, εκτελεστικό μέλος
Εντεταλμένος Σύμβουλος Ρυθμιστικών Θεμάτων και Στρατηγικής Ενέργειας
MYTILINEOS

Ο Ευάγγελος Χρυσάφης είναι Αντιπρόεδρος Β’ του Διοικητικού Συμβουλίου της MYTILINEOS και εκτελεστικό μέλος του ενώ παράλληλα είναι Εντεταλμένος Σύμβουλος για Ρυθμιστικά θέματα και θέματα Στρατηγικής στον χώρο της Ενέργειας για την MYTILINEOS, μιας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες με δραστηριότητα και στις πέντε ηπείρους. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Μεταλλουργίας, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, με κύκλο εργασιών που το 2021 ξεπέρασε τα 2,6 δισ. ευρώ και περισσότερους από 4.820 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους.

Ο Ευάγγελος Χρυσάφης είναι δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασκώντας ενεργό δικηγορία από το 1989 έχει αποκτήσει διεθνή εμπειρία σε όλα τα θέματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και με ιδιαίτερη έμφαση στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού και των Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς και στο Δίκαιο των Ρυθμισμένων Αγορών, ενώ διαθέτει πλούσια εμπειρία σε ενεργειακά θέματα εξαιτίας της πλούσιας συμβουλευτικής δραστηριότητας και δικηγορίας που ανέπτυξε την τελευταία 20ετία.

Από το 2009 έως το 2019 ήταν Γενικός Διευθυντής Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων της MYTILINEOS. Eίναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας GOLDEN SOLAR AE από το 2007, ενώ έχει διατελέσει Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως επίσης και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.