Λοιπά στοιχεία και πληροφορίες για την εταιρεία & τον όμιλο

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και η μέθοδος ενοποίησης έχουν ως εξής:

ΟΝΟΜΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ, ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ΧΩΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 31.12.2021
Άμεση Μητρική Έμμεση Μητρική
1 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Ελλάδα - - -
2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 99,98% 0,00%
3 RODAX ROMANIA SRL Ρουμανία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
4 ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 83,50% 0,00%
5 DROSCO HOLDINGS LIMITED Κύπρος Ολική Ενοποίηση 0,00% 83,50%
6 BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 62,63%
7 ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL Ρουμανία Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
8 POWER PROJECTS Τουρκία Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
9 ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
10 ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
11 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
12 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
13 SOMETRA S.A. Ρουμανία Ολική Ενοποίηση 92,79% 0,00%
14 STANMED TRADING LTD Κύπρος Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
15 MYTILINEOS FINANCE S.A. Λουξεμβούργο Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
16 RDA TRADING Νήσοι Guernsey Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
17 MYTILINEOS BELGRADE D.O.O. Σερβία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
18 MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE Π.Γ.Δ.Μ. Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
19 MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. Λουξεμβούργο Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
20 MYTILINEOS INTERNATIONAL COMPANY AG “MIT Co” Ελβετία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
21 ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ελλάδα Ολική Ενοποίηση Κοινή Διοίκηση Κοινή Διοίκηση
22 DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL Ρουμανία Ολική Ενοποίηση 95,01% 0,00%
23 ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
24 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
25 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 80,00% 0,00%
26 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00%
27 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00%
28 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00%
29 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00%
30 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00%
31 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00%
32 ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00%
33 ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
34 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00%
35 ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 79,20% 1,00%
36 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
37 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
38 PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πρώην ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.) Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
39 ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (πρώην ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.) Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
40 ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
41 ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
42 ΧΟΡΤΕΡΟΥ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
43 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
44 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
45 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
46 ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
47 ΛΟΓΓΑΡΙΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
48 ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
49 ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
50 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΣΤΥΛΙΑΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
51 MNG TRADING Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
52 ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 65,00%
53 ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
54 ΑΝΕΜΟΡΟΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
55 PROTERGIA ENERGY A.E. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
56 SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
57 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. (πρώην ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
58 METKA RENEWABLES LIMITED Κύπρος Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
59 ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
60 ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
61 RIVERA DEL RIO Παναμάς Ολική Ενοποίηση 50,00% 0,00%
62 METKA EGN LTD Κύπρος Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
63 METKA EGN LTD Αγγλία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
64 METKA EGN CHILE SpA Χιλή Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
65 METKA EGN USA LLC Πουέρτο Ρίκο Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
66 ΜΕΤΚΑ EGN KZ LLP Καζακστάν Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
67 ΜΕΤΚΑ EGN MEXICO S. DE.R.L. C.V Μεξικό Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
68 METKA EGN UGANDA SMC LTD Ουγκάντα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
69 METKA POWER WEST AFRICA LIMITED Νιγηρία Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
70 METKA INTERNATIONAL LTD Ηνωμένα Αραβικά Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
71 METKA POWER INVESTMENTS Κύπρος Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
72 AURORA VENTURES Νήσοι Μάρσαλ Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
73 PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ A.E. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
74 MTRH Development GmbH Αυστρία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
75 Energy Ava Yarz LLC Ιράν Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
76 MTH Services Stock Αυστρία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
77 METKA EGN FRANCE SRL Γαλλία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
78 METKA EGN SPAIN SLU Ισπανία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
79 METKA GENERAL CONTRACTOR CO. LTD Κορέα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
80 METKA EGN AUSTRALIA PTY LTD Αυστραλία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
81 METKA EGN SINGAPORE PTE LTD Σινγκαπούρη Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
82 ZEOLOGIC Α.Β.Ε.Ε Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 60,00% 0,00%
83 ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. A.E. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 97,87% 0,00%
84 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΠΕ Αλβανία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
85 METKA EGN SOLAR 2 Ισπανία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
86 METKA EGN SOLAR 5 Ισπανία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
87 METKA EGN Burkina Faso Burkina Faso Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
88 METKA EGN Singapore Holdings Pte Ltd Σινγκαπούρη Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
89 METKA EGN CENTRAL ASIA Ουζμπεκιστάν Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
90 METKA EGN ITALY S.R.L. Ιταλία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
91 METKA EGN SPAIN HOLDING 2 SL Ισπανία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
92 METKA EGN AUSTRALIA (QLD) PTY LTD Αυστραλία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
93 METKA EGN ROM S.R.L. Ρουμανία Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
94 ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,00% 0,00%
95 METKA EGN GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 0,00% 100,00%
96 Κ/Ξ ΜΕΤΚΑ – ΤΕΡΝΑ Ελλάδα Καθαρή Θέση 10,00% 0,00%
97 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε. Ελλάδα Καθαρή Θέση 40,00% 0,00%
98 ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα Καθαρή Θέση 0,00% 35,00%
99 METKA IPS LTD Ντουμπάι Καθαρή Θέση 50,00% 0,00%
100 INTERNATIONAL POWER SUPPLY AD Βουλγαρία Καθαρή Θέση 10,00% 0,00%
101 ELEMKA SAUDI Σαουδική Αραβία Καθαρή Θέση 0,00% 34,24%
102 Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΛΕΜΚΑ Ελλάδα Καθαρή Θέση 50,00% 0,00%
103 Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ Ελλάδα Καθαρή Θέση 50,00% 41,75%
104 Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΛΕΜΚΑ - ENVIROFINA Ελλάδα Καθαρή Θέση 50,00% 20,88%
105 Κ/Ξ ΑΒΑΞ Α.Ε. – INTARKAT – ΜΥΤΙΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. -ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Ελλάδα Καθαρή Θέση 25.00% 0.00%
106 MYT DEVELOPMENT INITIATIVES SRL Ιταλία - 0,00% 10,00%
107 FAMILY ENERGY SRL Ιταλία - 0,00% 15,00%
108 CATCH THE SUN SRL Ιταλία - 0,00% 10,00%
109 SOLAR REVOLUTION S.R.L. (Kinisi) Ρουμανία - 0,00% 10,00%
110 METKA EGN SARDINIA SRL* Ιταλία - 0,00% 100,00%
111 METKA KOREA LTD* Κορέα - 0,00% 100,00%
112 METKA EGN APULIA SRL* Ιταλία - 0,00% 100,00%
113 METKA EGN AUSTRALIA PTY HOLDINGS LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
114 TERRANOVA ASSETCO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
115 WAGGA-WAGGA OPERATIONS CO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
116 WAGGA-WAGGA PROPERTY CO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
117 JUNEE OPERATIONS CO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
118 JUNEE PROPERTY CO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
119 COROWA OPERATIONS CO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
120 COROWA PROPERTY CO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
121 MOAMA OPERATIONS CO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
122 MOAMA PROPERTY CO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
123 KINGAROY OPERATIONS CO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
124 KINGAROY PROPERTY CO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
125 GLENELLA OPERATIONS CO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
126 GLENELLA PROPERTY CO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
127 MY SUN SRL* Ιταλία - 0,00% 100,00%
128 METKA CYPRUS PORTUGAL HOLDINGS* Πορτογαλία - 0,00% 100,00%
129 JVIGA KOREA TAEAHN Inc.* Κορέα - 0,00% 100,00%
130 METKA EGN AUSTRALIA HOLDINGS TWO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
131 METKA CYPRUS PORTUGAL 2* Πορτογαλία - 0,00% 100,00%
132 METKA CYPRUS PORTUGAL 3* Πορτογαλία - 0,00% 100,00%
133 METKA EGN SOLAR 1* Ισπανία - 0,00% 100,00%
134 METKA EGN SOLAR 3* Ισπανία - 0,00% 100,00%
135 METKA EGN SOLAR 4* Ισπανία - 0,00% 100,00%
136 METKA EGN SOLAR 6* Ισπανία - 0,00% 100,00%
137 METKA EGN SOLAR 7* Ισπανία - 0,00% 100,00%
138 METKA EGN SOLAR 8* Ισπανία - 0,00% 100,00%
139 METKA EGN SOLAR 9* Ισπανία - 0,00% 100,00%
140 METKA EGN SOLAR 10* Ισπανία - 0,00% 100,00%
141 METKA EGN SOLAR 11* Ισπανία - 0,00% 100,00%
142 METKA EGN SOLAR 12* Ισπανία - 0,00% 100,00%
143 METKA EGN SOLAR 13* Ισπανία - 0,00% 100,00%
144 METKA EGN SOLAR 14* Ισπανία - 0,00% 100,00%
145 METKA EGN SOLAR 15* Ισπανία - 0,00% 100,00%
146 METKA EGN SOLAR 16* Ισπανία - 0,00% 100,00%
147 METKA EGN SOLAR 17* Ισπανία - 0,00% 100,00%
148 METKA EGN SOLAR 18* Ισπανία - 0,00% 100,00%
149 METKA EGN SOLAR 19* Ισπανία - 0,00% 100,00%
150 METKA EGN SOLAR 20* Ισπανία - 0,00% 100,00%
151 METKA EGN SOLAR 21* Ισπανία - 0,00% 100,00%
152 METKA EGN SOLAR 22* Ισπανία - 0,00% 100,00%
153 METKA EGN SOLAR 23* Ισπανία - 0,00% 100,00%
154 METKA EGN SOLAR 24* Ισπανία - 0,00% 100,00%
155 METKA EGN SOLAR 25* Ισπανία - 0,00% 100,00%
156 METKA EGN SOLAR 26* Ισπανία - 0,00% 100,00%
157 METKA EGN SOLAR 27* Ισπανία - 0,00% 100,00%
158 METKA EGN SOLAR 28* Ισπανία - 0,00% 100,00%
159 METKA EGN SOLAR 29* Ισπανία - 0,00% 100,00%
160 METKA EGN SOLAR 30* Ισπανία - 0,00% 100,00%
161 METKA EGN SOLAR 31* Ισπανία - 0,00% 100,00%
162 METKA EGN SOLAR 32* Ισπανία - 0,00% 100,00%
163 METKA EGN SOLAR 33* Ισπανία - 0,00% 100,00%
164 METKA EGN SOLAR 34* Ισπανία - 0,00% 100,00%
165 METKA EGN SOLAR 35* Ισπανία - 0,00% 100,00%
166 METKA EGN SOLAR 36* Ισπανία - 0,00% 100,00%
167 METKA EGN SOLAR 37* Ισπανία - 0,00% 100,00%
168 METKA EGN SOLAR 38* Ισπανία - 0,00% 100,00%
169 METKA EGN SOLAR 39* Ισπανία - 0,00% 100,00%
170 METKA EGN SOLAR 40* Ισπανία - 0,00% 100,00%
171 METKA EGN Mexico Holdings* Μεξικό - 0,00% 100,00%
172 FALAG Holdings Limited* Αγγλία - 0,00% 100,00%
173 METKA EGN Holdings 1 Limited* Κύπρος - 0,00% 100,00%
174 CROOME AIRFIELD SOLAR LIMITED* Αγγλία - 0,00% 100,00%
175 EEB 23 LIMITED* Αγγλία - 0,00% 100,00%
176 EEB13 LIMITED* Αγγλία - 0,00% 100,00%
177 METKA EGN RENEWCO HOLDING LIMITED* Αγγλία - 0,00% 100,00%
178 METKA EGN TW HOLDINGS LIMITED* Αγγλία - 0,00% 100,00%
179 SIRIUS SPV LTD (WATNALL)* Αγγλία - 0,00% 100,00%
180 SSPV1 LIMITED* Αγγλία - 0,00% 100,00%
181 METKA EGN SINGAPORE HOLDINGS 2 PTE. LTD* Σινγκαπούρη - 0,00% 100,00%
182 METKA EGN SINGAPORE HOLDINGS 3 PTE. LTD* Σινγκαπούρη - 0,00% 100,00%
183 MAVIS SOLAR FARM SINGAPORE PTE. LTD* Σινγκαπούρη - 0,00% 100,00%
184 MOURA SOLAR FARM PTE. LTD.* Σινγκαπούρη - 0,00% 100,00%
185 WYALONG SOLAR FARM PTE. LTD.* Σινγκαπούρη - 0,00% 100,00%
186 MOURA SOLAR FARM HOLDINGS PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
187 WYALONG SOLAR FARM HOLDINGS PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
188 MAVIS SOLAR FARM AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
189 PENRITH BESS HOLDING PTE LTD* Σινγκαπούρη - 0,00% 100,00%
190 CENTRAL SOLAR DE DIVOR LDA* Πορτογαλία - 0,00% 100,00%
191 CENTRAL SOLAR DE FALAGUEIRA DLA* Πορτογαλία - 0,00% 100,00%
192 MK SOLAR CO., LTD.* Κορέα - 0,00% 100,00%
193 WATNALL ENERGY LIMITED* Αγγλία - 0,00% 100,00%
194 HANMAEUM ENERGY CO., LTD.* Κορέα - 0,00% 100,00%
195 SANTIAM INVESTMENT V LTD* Κύπρος - 0,00% 90,00%
196 SANTIAM INVESTMENT VI LTD* Κύπρος - 0,00% 90,00%
197 PENRITH BESS HOLDINGS PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
198 TERRANOVA HOLDCO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
199 EPC HOLDCO PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
200 MOURA SOLAR FARM SPV PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
201 WYALONG SOLAR FARM SPV PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
202 INVERSIONES FOTOVOLTAICAS SPA* Χιλή - 0,00% 100,00%
203 SUN CHALLENGE S.R.L.* Ρουμανία - 0,00% 100,00%
204 SOLAR RENEWABLE S.R.L.* Ρουμανία - 0,00% 100,00%
205 GOREYSBRIDGE SPV LIMITED* Ιρλανδία - 0,00% 100,00%
206 GOREY SPV LIMITED* Ιρλανδία - 0,00% 100,00%
207 METKA EGN REGENER8 HOLDING LIMITED* Αγγλία - 0,00% 100,00%
208 REGENER8 SPV 1 LIMITED* Αγγλία - 0,00% 100,00%
209 REGENER8 SPV 2 LIMITED* Αγγλία - 0,00% 100,00%
210 REGENER8 SPV 3 LIMITED* Αγγλία - 0,00% 100,00%
211 CAMPANILLAS SOLAR SPA* Χιλή - 0,00% 100,00%
212 TAMARICO SOLAR DOS SPA* Χιλή - 0,00% 100,00%
213 DONA ANTONIA SOLAR SPA* Χιλή - 0,00% 100,00%
214 PLANTA SOLAR TOCOPILLA SPA* Χιλή - 0,00% 100,00%
215 SANTIAM INVESTMENT I LTD* Κύπρος - 0,00% 90,00%
216 SANTIAM INVESTMENT II LTD* Κύπρος - 0,00% 90,00%
217 SANTIAM INVESTMENT III LTD* Κύπρος - 0,00% 90,00%
218 SANTIAM INVESTMENT IV LTD* Κύπρος - 0,00% 90,00%
219 MAVIS SOLAR FARM PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
220 METKA EGN SINGAPORE HOLDINGS 4 PTE * Σιγκαπούρη - 0,00% 100,00%
221 METKA EGN RENEWABLES DEVELOPMENT ITALY S.R.L.* Ιταλία - 0,00% 100,00%
222 MOURA SOLAR FARM SPV HOLDINGS PTY LTD* Αυστραλία - 0,00% 100,00%
223 METKA EGN GREEN POWER HOLDINGS CO LTD* Ταϊβάν - 0,00% 100,00%
224 REGENER8 SPV 4 LIMITED* Αγγλία - 0,00% 100,00%
225 MYT ENERGY DEVELOPMENT SRL * Ιταλία - 0,00% 100,00%
Υποκαταστήματα
Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE IRAQ
Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE JORDAN
Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE ALGERIA
Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE LIBYA
Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICEGHANA
Power Projects - BRANCH OFFICE JORDAN
Power Projects - BRANCH OFFICE ALGERIA
Power Projects - BRANCH OFFICE LIBYA
Power Projects - BRANCH OFFICE GHANA
Metka Egn S.A. (CYPRUS) - BRANCH OFFICE IRAN
Metka International - BRANCH OFFICE LIBYA
Metka Egn LTD - BRANCH OFFICE TUNISIA
Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE SLOVENIA
Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE CYPRUS
Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE UK
Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE ALBANIA
Mytilineos S.A. - BRANCH OFFICE GEORGIA

Οι αλλαγές στην δομή του Ομίλου παρουσιάζονται αναλυτικά στην σημείωση 1.3 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.