Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία

Εισαγωγή

Η παρούσα έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη δημοσιοποίηση Μη - Χρηματοοικονομικών στοιχείων και παρέχει ισορροπημένη πληροφόρηση σχετικά με την εξέλιξη των σχετικών επιδόσεων της MYTILINEOS, καθώς και της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και προκλήσεων βιώσιμης ανάπτυξης που αντιμετωπίζει σύμφωνα με το μέγεθος της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Η παρούσα πληροφόρηση εστιάζει στις θεματικές πτυχές, όπως αυτές ορίζονται στην «Έκθεση Μη χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» της εγκυκλίου 62784/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4403/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 που αφορούν στα Ουσιαστικά θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (ESG) της Εταιρείας.

Τα στοιχεία αφορούν στους τέσσερεις Τομείς Επιχειρηματικής ΔραστηριότηταςΔεν περιλαμβάνονται στοιχεία από τις δραστηριότητες της Μεταλλουργίας Ψευδαργύρου / Μολύβδου. (ΤΕΔ) της MYTILINEOS και των βασικών θυγατρικών της εταιρειών στην ελληνική επικράτεια, των μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και των εργοταξίων που διατηρεί, μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και του Τομέα Ανάπτυξης Έργων Ανανεώσιμων πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, σε χώρες του εξωτερικού. Επιπλέον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εν λόγω νομοθεσίας, η Εταιρεία αναπτύσσει σε ετήσια βάση ειδική Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης στην οποία παρουσιάζονται περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες για τη διαχείριση όλων των ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης.

Η έγκαιρη αντίδραση της MYTILINEOS στην πανδημία SARS-CoV-2

Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία η MYTILINEOS κατάφερε να αντιδράσει γρήγορα και αποτελεσματικά, εφαρμόζοντας ένα πολύπλευρο σχέδιο δράσης που στήριξε το ανθρώπινο δυναμικό της με βασικό στόχο την ασφάλεια του, διατήρησε σε λειτουργία το σύνολο των παραγωγικών της μονάδων και συνέβαλε στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημικής κρίσης. Οι πρωταρχικοί στόχοι της MYTILINEOS το 2021, για τους οποίους διέθεσε περισσότερα από €4 εκ., ήταν:

1) Η υγεία των εργαζομένων της, η ασφάλεια στην εργασία τους, καθώς και η υγεία των οικογενειών τους. Υπενθυμίζεται ότι από το 2020 η MYTILINEOS (α) συγκρότησε ειδική ομάδα (Covid Management Team) που ανέλαβε την παρακολούθηση της πανδημίας, την αξιολόγηση των κινδύνων και τη διαχείριση τους με σκοπό την προστασία των εργαζομένων της, (β) κατάρτισε ολοκληρωμένο πρόγραμμα προληπτικών ενεργειών 2 βδομάδες πριν το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στη χώρα (γ) ενημέρωνε διαρκώς τους εργαζομένους και συνεργάτες της για την εφαρμογή των κανόνων ατομικής υγιεινής με σαφείς οδηγίες από τους αρμόδιους διεθνείς και εγχώριους φορείς (δ) ενεργοποίησε την τηλεργασία από τον πρώτο μήνα της πανδημίας (ε) προχώρησε στη δημιουργία ειδικού microsite “SARS-CoV-2 - Τι πρέπει να γνωρίζω”, καθώς και σύσταση “HR Call Centre” για διαρκή ενημέρωση των εργαζομένων ενώ (στ) προμήθευε σε τακτά χρονικά διαστήματα τους εργαζομένους με ειδικό ατομικό πακέτο που περιλαμβάνει μάσκες και αντισηπτικά και (ζ) εφάρμοζε τακτικές απολυμάνσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις, (η) διενήργησε μοριακά tests (PCR) και rapid test συνολικού κόστους (για το 2021) σχεδόν €1,8εκ. για τους εργαζομένους, σε Αθήνα, Βόλο και στο εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος.

2) Η διασφάλιση της αδιάληπτης λειτουργίας της. Βασικός στόχος της MYTILINEOS ήταν η απρόσκοπτη λειτουργία της. Σε αυτό το πλαίσιο, (α) διατήρησε τη λειτουργία σχεδίων επιχειρηματικής συνέχειας (Business Continuity) με στοχευμένα μέτρα που προσαρμόζονταν και στήριζαν τις παραγωγικές μονάδες της εταιρείας που ενδεχομένως έμεναν σε ισχύ (β) συνέχισε να διατηρεί δίκτυο επικοινωνίας και διαχείρισης που αποτελείται από ειδικές ομάδες σε όλες τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (γ) επανεξέταζε σε συνεχή βάση η αναγκαιότητα των επαγγελματικών ταξιδιών και επισκέψεων στις παραγωγικές μονάδες, ενώ και στα καταστήματα λιανικής της Protergia (δ) εφάρμοσε ειδικά μέτρα προφύλαξης για τους πωλητές και τους πελάτες, (ε) συνέχισε την υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος.

Συμπερασματικά, η MYTILINEOS, με την ολιστική προσέγγιση που εφάρμοσε και συνεχίζει να εφαρμόζει για τον περιορισμό της πανδημίας και τη εξασφάλιση της επιχειρηματικής της συνέχειας, διατηρεί τα εχέγγυα για τους επενδυτές της και με φιλόδοξες επιχειρηματικές αποφάσεις αξιοποιεί τις ευκαιρίες που αναδύονται από την υγειονομική κρίση επιταχύνοντας την πορεία της προς μια ακόμη πιο ενισχυμένη πράσινη οικονομία.

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστo στοιχείο του “εταιρικού DNA” της MYTILINEOS και κατ’ επέκταση της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής της στρατηγικής. Αποτελεί την κινητήρια δύναμη μέσω της οποίας η Εταιρεία φιλοδοξεί να παραμείνει ανταγωνιστική σε βάθος χρόνου, να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις και να συμβάλλει σε ένα νέο αποδοτικό μοντέλο ανάπτυξης χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, όπως έχει αποτυπωθεί μέσω των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

viosimi_anaptixi

Η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας στοχεύει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης και βιώσιμης αξίας, για τους μέτοχους και τις υπόλοιπες ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης που συνδυάζει την οικονομική σταθερότητα με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Υλοποιείται μέσω τριών βασικών επιπέδων, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους, ενώ διέπεται από συγκεκριμένες Αρχές που διασφαλίζουν την πληρότητα (Αρχή Ουσιαστικότητας), την ποιότητα (Αρχή Συμμετοχικότητας Κοινωνικών Εταίρων) και τη διαφάνεια (Αρχή Λογοδοσίας) σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς της.

Συγκεκριμένα:

Το πρώτο επίπεδο εστιάζει στη δέσμευση της Εταιρείας στην προσαρμογή και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής καθώς και στη συμβολή της σε μια νέα οικονομία χαμηλών ρύπων. Η MYTILINEOS ήταν η πρώτη ελληνική βιομηχανία που έθεσε συγκεκριμένους, μετρήσιμους και φιλόδοξους στόχους μείωσης εκπομπών CO2 και ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα το 2030 και το 2050, θέτοντας έτσι τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος ως προτεραιότητα της νέας της στρατηγικής για τη Βιώσιμη ΑνάπτυξηΠερισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες απανθρακοποίησης και τους επιμέρους στόχους μείωσης CO2, ανά Τομέα Δραστηριότητας, παρουσιάζονται στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 της Εταιρείας.. Επιπλέον, η δημιουργία νέων τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας με προσανατολισμό στη δυναμική ανάπτυξη έργων βιώσιμης ανάπτυξης διεθνώς (Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας και Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης) θα διαδραματίσουν, τα επόμενα χρόνια, σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση και τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνοντας την ευκαιρία στην MYTILINEOS να κλιμακώσει τον θετικό της αντίκτυπο και να γίνει μία από τις ηγέτιδες εταιρείες στην παγκόσμια αγορά στον τομέα αυτό.

Το δεύτερο επίπεδο αναδεικνύει τη συστηματική προσέγγιση της MYTILINEOS στην καταγραφή, τη βέλτιστη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση των ESG κινδύνων και ευκαιριών που επηρεάζουν τις επιδόσεις της όπως και την προσπάθειά της να εφαρμόσει τη στρατηγική της. Η ευθυγράμμιση της Εταιρείας με τα ESG κριτήρια, που συνδέονται πρωτίστως με την δραστηριότητα της, ενισχύει την ικανότητά της να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία και να διαχειρίζεται τις σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Με τον τρόπο αυτό ανταποκρίνεται τόσο στις σύγχρονες απαιτήσεις βιωσιμότητας της επενδυτικής κοινότητας, των κεφαλαιαγορών και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όσο και στις προσδοκίες της κοινωνίας για δέσμευση και διαφάνεια στα ζητήματα αυτά, που ολοένα αυξάνουν.

Το τρίτο επίπεδο, εκφράζει την υπεύθυνη λειτουργία της MYTILINEOS που καλλιεργείται συστηματικά, τα τελευταία 13 χρόνια, μέσω της εφαρμογής της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της δέσμευσης της Εταιρείας στις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact) του ΟΗΕ. H Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα αποτελεί για τη MYTILINEOS μία συνεχή διαδικασία αυτοβελτίωσης και αδιάκοπης μάθησης ενώ λειτουργεί και ως βασικός μηχανισμός ανανέωσης της «κοινωνικής» αδείας λειτουργίας της, βελτιώνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Νέα λειτουργική δομή προσανατολισμένη στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Μετά την ολοκλήρωση της στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη η MYTILINEOS προχώρησε σε ειδική μελέτη για τη διαμόρφωση της λειτουργικής της δομής με στόχο την περαιτέρω ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στον τρόπο λειτουργίας και την κουλτούρα της. Στην κατεύθυνση αυτή, θεσπίστηκε νέα Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης επί του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει τη συνολική εποπτεία της υλοποίησης της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρείας. Παράλληλα, σε κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας δημιουργήθηκαν οι νέοι ειδικοί ρόλοι του “Sustainability leader” και του “Sustainability/ESG initiative owner”, για την οργάνωση, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των επιμέρους σχεδίων δράσης πρωτοβουλιών βιωσιμότητας σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης & Αειφόρου Ανάπτυξης. Επιπλέον, στο στάδιο της τελικής απόφασης βρίσκεται και η ενσωμάτωση ESG κριτηρίων σε βασικές διαδικασίες της Εταιρείας, όπως π.χ.: στο σύστημα διαχείρισης της απόδοσης, στην αξιολόγηση επενδυτικών έργων, στην ετήσια διαδικασία θέσπισης προϋπολογισμού, στην αξιολόγηση υφιστάμενων και μελλοντικών προμηθευτών κ.ο.κ.. Όσον αφορά τις δημοσιοποιήσεις μη χρηματοοικονομικών στοιχείων, προωθείται συστηματικά η σύνδεσή τους με χρηματοοικονομικά στοιχεία, με την ενσωμάτωση βασικών “best practices ESG KPIs” σε όλες τις κύριες οικονομικές αναφορές.

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Τον Αύγουστο του 2021, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), στην Έκτη Έκθεση Αξιολόγησης για την κλιματική αλλαγή (AR6 WGI – The Physical Science Basis), τόνισε ότι το κλιματικό σύστημα αντιμετωπίζει αλλαγές σε πρωτοφανή κλίμακα. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η κλιματική αλλαγή ήδη επηρεάζει πολλές ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο με την αύξηση της θερμοκρασίας να αναμένεται να ξεπερνά τους 2°C εκτός αν μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σημαντικό βαθμό, επιτυγχάνοντας μηδενικό ισοζύγιο (net zero) άνθρακα και σημαντικές μειώσεις σε εκπομπές άλλων αερίων του θερμοκηπίου. Παράλληλα, η Διεθνής Οργάνωση Ενέργειας (IEA) αναφέρει στην έκθεση «World Energy Outlook 2021» ότι η ύφεση που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 ασκεί μεγάλες πιέσεις στο ενεργειακό σύστημα, πυροδοτώντας απότομες αυξήσεις τιμών στις αγορές φυσικού αερίου, άνθρακα και ηλεκτρικής ενέργειας, και επισημαίνει ότι παρά όλες τις προόδους που σημειώνονται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ηλεκτρική κινητικότητα, το 2021 σημειώνεται μεγάλη ανάκαμψη στη χρήση άνθρακα και πετρελαίου, επιφέροντας τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση των εκπομπών CO2 στην ιστορία. Η αντιμετώπιση των διακυμάνσεων της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου καθώς και των κινδύνων της ασφάλειας εφοδιασμού μπορούν να αντιμετωπιστούν, όπως τονίζεται, μέσω της ενεργειακής μετάβασης και της μεγαλύτερης και γρηγορότερης αύξησης των επενδύσεων σε ΑΠΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2021, η MYTILINEOS ανέπτυξε και ξεκίνησε την εφαρμογή εξειδικευμένων σχεδίων δράσης για κάθε βασική πρωτοβουλία που συμβάλλει στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μείωσης του ανθρακικού της αποτυπώματος, που θέσπισε το 2020, βάσει επιστημονικών δεδομένων για την εξέλιξη του κλίματος. Η ανάπτυξη των σχεδίων δράσης ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας εστιάζει τόσο στην αξιοποίηση της υφιστάμενης τεχνολογίας όσο και στην καινοτομία και την ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Τομέα αλλά και την υφιστάμενη κατάσταση στο ενεργειακό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, οι αναλύσεις των βασικών πρωτοβουλιών σε επιμέρους κατηγορίες ενεργειών περιλαμβάνουν ενδεικτικά: υλοποίηση στρατηγικών συνεργασιών στο χώρο των ΑΠΕ, εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων και δράσεων, ειδικές ενέργειες τεχνικού χαρακτήρα με εφαρμογή κυρίως στις παραγωγικές δραστηριότητες, βελτιστοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών και τεχνολογικές αναβαθμίσεις, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών προς μελλοντική εφαρμογή, κ.ο.κ. Τα σχέδια δράσης των Τομέων έχουν αναπτυχθεί με βάση την υφιστάμενη κατάσταση και θα ανανεώνονται κατά τα επόμενα έτη σύμφωνα με τις εξελίξεις.

Κλιματικοί στόχοι της MYTILINEOS:

Βασικός Στόχος 2030σε σχέση με τα επίπεδα του 2019 Μείωση συνολικών εκπομπών CO2e (Scope 1 & 2) κατά -30%
Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Επιμέρους Στόχοι Κλιματικό σενάριο Βασικές πρωτοβουλίες
Μεταλλουργία Συνολικές εκπομπές CO2e (Scope 1 & 2) -65% ↓ icon
Well below 2°C
 • Ηλεκτροδότηση αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές
 • Χρήση καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα
 • Εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής και ψηφιοποίηση
 • Αύξηση παραγωγής δευτερόχυτου αλουμινίου και αύξηση χρήσης scrap στην παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου
Ειδικές εκπομπές CO2e/t Al -75% ↓
Ηλεκτρική Ενέργεια & Φυσικό Αέριο Ειδικές εκπομπές CO2e/MWh ~50% ↓
 • Ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ΑΠΕ >2,5GW
Έργα Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας Ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα
 • Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
 • Χρήση ηλεκτρικών οχημάτων
 • Χρήση ηλεκτρικών αντλιών θερμότητας
 • Χρήση Συσσωρευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας στα εργοτάξια
Έργα Βιώσιμης Ανάπτυξης
Βασικός Στόχος 2050 Ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα

Στο ακόλουθο γράφημα παρουσιάζεται η εξέλιξη της μείωσης των συνολικών εκπομπών CO2 (Scope 1 & 2) της MYTILINEOS σε σχέση με το έτος βάσης 2019. H Εταιρεία, λόγω και της λειτουργίας της νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, εκτιμά ότι θα φτάσει στην ανώτερη τιμή των CO2 εκπομπών της στο τέλος του 2023, καθώς θα έχει παρέλθει ήδη 1,5 χρόνος πλήρους λειτουργίας του νέου σταθμού. Από το σημείο αυτό και έπειτα, αναμένεται να ξεκινήσει η ουσιαστική μείωση των εκπομπών CO2 καθώς ένα μεγάλο μέρος των επιμέρους πρωτοβουλιών ουδέτερου αποτυπώματος σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, θα είναι σε προχωρημένο στάδιο εφαρμογής.

Εξέλιξη του βασικού στόχου της MYTILINEOS για μείωση των συνολικών εκπομπών CO2 κατά -30% μέχρι το 2030

Συμμετοχή σε διεθνείς πρωτοβουλίες

Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης των κλιματικών της στόχων η MYTILINEOS εντάχθηκε, τον Ιούνιο του 2021, στους υποστηρικτές της παγκόσμιας πρωτοβουλίας «Task Force on Climate-related Financial Disclosures» (TCFD), για την προσαρμογή και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη δραστηριότητά της. Η MYTILINEOS αποτελεί την πρώτη ελληνική εταιρεία που εντάσσεται στην επίσημη λίστα των υποστηρικτών της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Στην κατεύθυνση αυτή η Εταιρεία, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της απέναντι στην κλιματική αλλαγή, καθώς και την αξιοποίηση των ευκαιριών που σχετίζονται με το επιχειρηματικό της μοντέλο και τις δραστηριότητές της, ξεκίνησε το 2021 να μελετά την προσαρμογή της στις συγκεκριμένες συστάσεις τις οποίες σχεδιάζει μέχρι το τέλος του 2023 να έχει ενσωματώσει πλήρως στη λειτουργία της.

Επιπλέον, η Εταιρεία δεσμεύθηκε και στην παγκόσμια πρωτοβουλία «Science Based Targets»Η πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) προωθεί τη φιλόδοξη δράση για το κλίμα στον ιδιωτικό τομέα, επιτρέποντας στις εταιρείες να θέσουν στόχους μείωσης των εκπομπών βασισμένων στην επιστήμη. Στο πλαίσιο της δέσμευσης αυτής, οι κλιματικοί στόχοι της Εταιρείας θα υποβληθούν εντός του 2022 στον οργανισμό για επιστημονική επαλήθευση. Η MYTILINEOS αποτελεί μια από τις πρώτες ελληνικές βιομηχανικές εταιρείες που έχουν δεσμευθεί στην πρωτοβουλία αυτή, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της απειλής της κλιματικής αλλαγής σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

ESG προσέγγιση

Οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο που αφορούν τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και την ενσωμάτωση μη χρηματοοικονομικών παραγόντων στις παραδοσιακές στρατηγικές επενδύσεων, καθώς και στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες δημοσιοποιούν πληροφορίες σε θέματα βιωσιμότητας. Η δημοσιοποίηση εταιρικών μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και η διαφάνεια σε θέματα ESG εξελίσσονται συνεχώς, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση για πληροφορίες.

Η MYTILINEOS, κατανοώντας τις συνθήκες αυτές, συνεχίζει να προσαρμόζεται και λειτουργώντας υπεύθυνα σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας της, εφαρμόζει μια ολιστική ESG προσέγγιση που της επιτρέπει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους σχετικούς κινδύνους, να ενισχύει την ικανότητα της να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που απορρέουν από τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και τη διαφάνεια των σχετικών στοιχείων στις ετήσιες δημοσιεύσεις της, συμβάλλοντας στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την ίδια, τους μετόχους της, τους κοινωνικούς της εταίρους και την ευρύτερη κοινωνία.

Βασικά στοιχεία της ESG προσέγγισης της MYTILINEOS:

 • Ουσιαστικότητα: Καθορισμός και διαχείριση όλων των Ουσιαστικών ESG θεμάτων της Εταιρίας, στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • Αλληλεπίδραση: Ανατροφοδότηση των στρατηγικών επιλογών με στοιχεία από την επενδυτική κοινότητα, σχετικά με την ατζέντα ESG και των αυξανόμενων απαιτήσεων των επενδυτών για διαφάνεια και λογοδοσία.
 • ESG ως παράγοντας κινδύνου: Ενσωμάτωση των Ουσιαστικών θεμάτων ΕSG στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας (ERM).
 • Ευθυγράμμιση με τους SDGsUN Sustainable Development Goals: Σύνδεση των αποτελεσμάτων της διαχείρισης των Ουσιαστικών θεμάτων ΕSG με συγκεκριμένους ΥΠΟ στόχους των SDGs.
 • Ρυθμιστική μεταρρύθμιση: Συνεχής ενημέρωση και προετοιμασία για την ομαλή μετάβαση στο νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.
 • Διαφάνεια & Λογοδοσία: Δημοσίευση Ετήσιων Εκθέσεων, με έμφαση στην ESG προσέγγιση και την δημιουργία αξίας προς όλους τους κοινωνικούς εταίρους, βάσει διεθνών προτύπων.
 • Διαχείριση ESG αξιολογήσεων: Δημοσίευση ποιοτικών & ποσοτικών στοιχείων, με στόχο την επίτευξη της καλύτερης δυνατής επίδοσης σε ESG αξιολογήσεις από εξειδικευμένους οίκους.

Με στόχο να ενισχυθεί η διαφάνεια των στοιχείων αλλά και να αναπτυχθεί περαιτέρω η δημοσιοποίηση του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεται η MYTILINEOS τα θέματα ESG, στη συγκεκριμένη έκθεση παρουσιάζονται πληροφορίες τόσο ως προς τη διαδικασία καθορισμού, όσο και ως προς τη διαχείριση κάθε Ουσιαστικού θέματος με έμφαση στις προκλήσεις, τους δυνητικούς κινδύνους και επιπτώσεις για την Εταιρεία, τις τακτικές αντιμετώπισης καθώς και τα βασικά αποτελέσματα των πολιτικών που εφαρμόζονται. Η ενημέρωση της Εταιρείας προς μετόχους και τους Κοινωνικούς της Εταίρους, σχετικά με τα Μη-Χρηματοοικονομικά Στοιχεία, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τον Ιούνιο του 2022.

Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου προσέγγισης των Ουσιαστικών θεμάτων ESG, οι προαναφερθείσες πληροφορίες υποστηρίζονται από τις αρχές και την καθοδήγηση βασικών διεθνών προτύπων μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, όπως: GRI Standards, SASB, του διεθνούς προτύπου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000, καθώς και του Διεθνούς Συμβουλίου Ενιαίων Απολογισμών (IIRC) στην ενότητα του επιχειρηματικού μοντέλου. Υποστηρίζονται επίσης και από ESG δείκτες επίδοσης (KPIs) που διατηρεί η Εταιρεία οι οποίοι καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τόσο τις απαιτήσεις των εγχώριων και διεθνών επενδυτικών πρωτοβουλιών, όσο και των ειδικών αξιολογήσεων που υλοποιούνται από αναλυτές και εταιρίες κοινωνικά υπευθύνων επενδύσεων.

ΕSG επιδόσεις

Οι διεθνείς οργανισμοί αξιολόγησης ESG, παρακολουθούν συστηματικά τις επιδόσεις της MYTILINEOS και μέσα από την εφαρμογή διαφορετικών μεθοδολογιών, αξιολογούν τις πρακτικές που εφαρμόζει για τη διαχείριση των ESG θεμάτων που είναι σημαντικά για την επενδυτική κοινότητα.

Στην κατεύθυνση αυτή αναπόσπαστο κομμάτι, το οποίο τοποθετείται στον πυρήνα της ολιστικής ESG προσέγγισης της Εταιρείας, αποτελούν οι ESG επιδόσεις της. Η MYTILINEOS δέχεται 11 ESG αξιολογήσεις, σε ετήσια βάση, από δημοφιλείς, ανεξάρτητους οργανισμούς (ESG Raters) επιτυγχάνοντας, τα τελευταία χρόνια, σημαντική πρόοδο, με αποτέλεσμα πολλές από τις επιδόσεις της Εταιρείας να μπορούν να συγκριθούν με αυτές των ηγέτιδων εταιρειών διεθνώς ως προς την ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων στη λειτουργία τους.

Στα τέλη του 2021, η Sustainalytics, που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς αξιολόγησης ESG στον κόσμο, συμπεριέλαβε τη MYTILINEOS στη λίστα με τις «Industry Top Rated Companies», που περιλαμβάνει εταιρείες που παρουσίασαν κατά το 2021 «Ισχυρή ESG επίδοση στην κατηγορία δραστηριοποίησης στην οποία κατατάσσονται». Η διάκριση αυτή αποτελεί το επιστέγασμα της συστηματικής προσπάθειας που πραγματοποιεί η MYTILINEOS για πάνω από 10 χρόνια όσον αφορά την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενώ παράλληλα έχει τεθεί στόχος για περεταίρω βελτίωση των επιδόσεων μέχρι το 2025.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι ESG αξιολογήσεις στις οποίες συμμετέχει η MYTILINEOS και τα αποτελέσματα αυτών. Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του 2021 κατάφερε να βελτιώσει ή να διατηρήσει τις επιδόσεις της σχεδόν στο σύνολο των αξιολογήσεων που συμμετείχε.

viosimi_anaptixi

Διαδικασία Ουσιαστικότητας

Η MYTILINEOS έχει ως βασικό κριτήριο, για την δημοσιοποίηση πληροφοριών ESG, τον καθορισμό των θεμάτων που συνδέονται με την ικανότητα της να δημιουργεί αξία και είναι επομένως ουσιαστικά για την ίδια, τους κοινωνικούς της εταίρους και ευρύτερα την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η διαδικασία της Ουσιαστικότητας, αποτελεί βασικό εργαλείο της υπεύθυνης λειτουργίας της MYTILINEOS, ενώ συμβάλλει στον εμπλουτισμό και τη διαμόρφωση της στρατηγικής της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αποτελεί μια δυναμική πρακτική η οποία εξελίσσεται συνεχώς. Οι αξιολογήσεις των Ουσιαστικών ESG θεμάτων που υλοποιούνται ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, χρησιμοποιούνται ως βάση για τον αντίστοιχο καθορισμό αυτών σε κεντρικό επίπεδο και αντίστροφα. Παράλληλα, ο ανοιχτός διάλογος της Εταιρείας με τις ομάδες των κοινωνικών της εταίρων τροφοδοτεί τη διαδικασία αυτή με νέα δεδομένα ετησίως. Ο κύκλος αξιολόγησης των ουσιαστικών θεμάτων υλοποιείται ανά 2 χρόνια με ενδιάμεση αναθεώρηση.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της διαδικασίας Ουσιαστικότητας και της συνεχούς βελτίωσης και της καλύτερης δυνατής ανταπόκρισης στις σύγχρονες απαιτήσεις της επενδυτικής κοινότητας και των κοινωνικών της Εταίρων, η MYTILINEOS εξετάζει ήδη την εφαρμογή της προσέγγισης «double materiality». Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης προσέγγισης η Εταιρεία θα συμπεριλάβει στην ανάλυση των Ουσιαστικών θεμάτων, εκτός από το κριτήριο της επίδρασής τους στη βιώσιμη ανάπτυξη, και το κριτήριο της επίδρασής τους στην οικονομική επίδοση και θέση της Εταιρείας.

Κατά την υλοποίηση της διαδικασίας το 2021, η Εταιρεία επικαιροποίησε τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης με βάση τις εσωτερικές και εξωτερικές πηγές που χρησιμοποιεί, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα που προτείνονται ανά τομέα δραστηριότητας από το πρότυπο SASB (Sustainability Accounting Standards Board). Στη συνέχεια τα θέματα ιεραρχήθηκαν και από τους 4 τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας ως προς το βαθμό που επηρεάζουν την ικανότητα της Εταιρίας να εκπληρώσει τους επιχειρηματικούς της στόχους, όσο και ως προς την επίδρασή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα ευρήματα της εσωτερικής αυτής άσκησης, συνδυάστηκαν με τα αντίστοιχα ευρήματα σχετικής έρευνας πεδίου που διεξήχθη σε περισσότερα από 1.500 άτομα, φορείς και οργανισμούς από όλες στις ομάδες των κοινωνικών εταίρων της Εταιρίας. Επιπλέον, η ευθυγράμμιση των ουσιαστικών θεμάτων με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενισχύει την ικανότητα της Εταιρείας να τα διαχειρίζεται σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας του 2021 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πυλώνες ESGEnvironment - Social – Governance: Αντιστοίχιση Ουσιαστικών Θεμάτων με Περιβαλλοντικούς, Κοινωνικούς παράγοντες καθώς και με παράγοντες Διακυβέρνησης, που κωδικοποιούν (με συγκεκριμένους KPIs) την εταιρική υπεύθυνη συμπεριφορά, προσδιορίζοντας την ικανότητα της Εταιρίας να δημιουργεί αξία. Χρησιμοποιούνται από δυνητικούς επενδυτές που εστιάζουν σε κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις. Ουσιαστικά θέματα 2021 Σχετικοί SDGsSustainable Development Goals: Σύνδεση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης με τα Ουσιαστικά Θέματα, μετά από εσωτερική ανάλυση σύμφωνα με το εργαλείο SDG Compass.
Περιβάλλον Πρόληψη της ρύπανσης icon icon icon
Οικολογικές επιδράσεις icon
Ενέργεια & Αέριες εκπομπές icon icon
Διαχείριση νερού icon icon
Προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή icon
Κυκλική οικονομία icon icon icon
Κοινωνία Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία icon icon
Απασχόληση icon icon
Ανθρώπινα δικαιώματα icon icon icon icon
Ίσες ευκαιρίες icon icon icon icon
Υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα icon icon
Βιωσιμότητα τοπικών κοινοτήτων icon icon icon icon icon
Επιχειρησιακή συνέχεια icon
Διακυβέρνηση Επιχειρηματική ηθική
Κανονιστική συμμόρφωση icon
Επιχειρηματικό μοντέλο icon

Ευρωπαϊκή ταξινομία βιώσιμων επενδύσεων

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 και να επιτευχθούν οι στόχοι της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, είναι ζωτικής σημασίας να κατευθυνθούν οι επενδύσεις σε βιώσιμα έργα και δραστηριότητες. Η τρέχουσα πανδημία COVID-19 ενίσχυσε την ανάγκη ανακατεύθυνσης των κονδυλίων προς βιώσιμα έργα, προκειμένου να καταστούν οι οικονομίες, οι επιχειρήσεις και οι κοινωνίες - ιδίως τα συστήματα υγείας, πιο ανθεκτικά σε κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κλυδωνισμούς.

Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η ανάπτυξη μιας κοινής γλώσσας και σαφής ορισμός του τι είναι «βιώσιμο». Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το σχέδιο δράσης για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης δημιούργησε ένα κοινό σύστημα ταξινόμησης για βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, την Ευρωπαϊκή ταξινομία (EU Taxonomy)

Η Ευρωπαϊκή ταξινομία είναι ένα σύστημα ταξινόμησης, το οποίο καταρτίζει κατάλογο περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Στοχεύει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, βοηθώντας την ΕΕ να αυξήσει τις βιώσιμες επενδύσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας. Η ταξινόμηση της ΕΕ θα παράσχει στις εταιρείες, τους επενδυτές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής κατάλληλους ορισμούς για τους οποίους οι οικονομικές δραστηριότητες μπορούν να θεωρηθούν περιβαλλοντικά βιώσιμες.

Στην κατεύθυνση αυτή, το 2021, η MYTILINEOS προχώρησε στον έλεγχο των οικονομικών της δραστηριοτήτων ώστε να προσδιορίσει ποιες από αυτές εμπίπτουν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ταξινομίας, όπως ορίζεται τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 (αρθ. 8), και στη συνέχεια να δημοσιεύσει σχετικά οικονομικά στοιχεία όπως έσοδα, κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) και λειτουργικά έξοδα (OPEX) που αφορούν στις δραστηριότητες αυτές.

Η Ταξινομία της ΕΕ είναι ένα σύστημα ταξινόμησης δραστηριοτήτων που μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις να θεωρηθούν περιβαλλοντικά βιώσιμες ή δραστηριότητες που διευκολύνουν τη μετάβαση στη βιωσιμότητα. Εντός του νομοθετικού πλαισίου της Ταξινομίας, οι εταιρίες και οι οργανισμοί μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις ώστε να επεκτείνουν περεταίρω τις βιώσιμες δραστηριότητές τους καθώς και να τις εξελίξουν, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν ορισμένα κριτήρια. Η ευθυγράμμιση με τα εν λόγω κριτήρια παρακολουθείται συνεχώς, τα σχετικά δεδομένα δημοσιεύονται σε ετήσια βάση και περιλαμβάνονται στο μη οικονομικό τμήμα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, ο Όμιλος δημοσιεύει στην ακόλουθη ενότητα τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που συνδέονται με τις επιλέξιμες για σκοπούς Ταξινομίας δραστηριότητες για το οικονομικό έτος 2021:

Επιλέξιμο Μη επιλέξιμο
Κύκλος Εργασιών icon 55% 45%
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες icon 72% 28%
Λειτουργικές Δαπάνες icon 46% 54%

Ποιοτικές πληροφορίες

Λογιστική πολιτική

Τα μεγέθη αυτής της έκθεσης έχουν υπολογιστεί και παρουσιάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. Για τον καθορισμό τους απαιτείται η χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου. Σημαντικές παραδοχές από τη διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλο.

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα ποσοστά επί του ετήσιου κύκλου εργασιών από πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών, κεφαλαιουχικών (CapEx) και λειτουργικών (OpEx) δαπανών τα οποία αντιστοιχούν στις οικονομικές δραστηριότητες του Ομίλου που κρίθηκαν ως επιλέξιμες για σκοπούς Ταξινομίας ΕΕ σύμφωνα με την περιγραφή των δραστηριοτήτων αυτών και λαμβάνοντας υπόψη και τους αντίστοιχους κωδικούς δραστηριότητας NACE, όπως αυτά παρατίθενται στον Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό 2021/2139/ΕΕ. Καθώς διανύουμε την πρώτη περίοδο εφαρμογής του πλαισίου της Ταξινομίας (1/1 – 31/12/2022), οι οικονομικές δραστηριότητες του Ομίλου εξετάσθηκαν και συμπεριλήφθηκαν/αποκλείστηκαν μόνο στη βάση της επιλεξιμότητας και δεν έχει εξεταστεί η ευθυγράμμισή τους με τα τεχνικά κριτήρια που παρέχονται στους σχετικούς Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα εξής:

I. Ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών. Υπολογίστηκε με βάση μόνο τον καθαρό κύκλο εργασιών από την πώληση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών. Ο αριθμητής περιλαμβάνει μόνο τις δραστηριότητες που θεωρούνται επιλέξιμες με βάση τη νομοθεσία της Ταξινομίας και με την προϋπόθεση ότι τα έσοδα αυτά δεν αφορούν κάλυψη ιδίων αναγκών ή ενδοομιλικές πωλήσεις

II. Ποσοστό επί των ετήσιων κεφαλαιουχικών δαπανών. Υπολογίστηκε με βάση τα κεφαλαιοποιημένα έξοδα για προσθήκες σε στοιχεία ενεργητικού ή διαδικασίες που συνδέονται με επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες. Ο αριθμητής περιλαμβάνει μόνο τις δραστηριότητες που θεωρούνται επιλέξιμες με βάση τη νομοθεσία της Ταξινομίας.

III. Ποσοστό επί των ετήσιων λειτουργικών δαπανών. Υπολογίστηκε με βάση τα λειτουργικά έξοδα που σχετίζονται με τη συντήρηση και επισκευή στοιχείων του ενεργητικού ή διαδικασίες που συνδέονται με επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες. Ο αριθμητής περιλαμβάνει μόνο τις δραστηριότητες που θεωρούνται επιλέξιμες με βάση τη νομοθεσία της Ταξινομίας.

Παραγωγή αλουμινίου

Ανάλυση επιλεξιμότητας δραστηριότητας
Κύκλος Εργασιών icon Επιλέξιμο 18%
Κεφ. Δαπάνες icon Επιλέξιμο 14%
Λειτ. Δαπάνες icon Επιλέξιμο 15%

Περιγραφή δραστηριότητας κατά την Ταξινομία:

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει την παραγωγή αλουμινίου μέσω επεξεργασίας πρωτογενούς αλουμίνας (βωξίτη) ή ανακύκλωσης δευτερογενούς αλουμινίου.

Περιγραφή επιλέξιμης δραστηριότητας της MYTILINEOS:

Ο Όμιλος, διαθέτει τη μοναδική καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και εμπορίας αλουμίνας και αλουμινίου στην ΕΕ καθώς και μία μονάδα παραγωγής δευτερόχυτου αλουμινίου. Στα πλαίσια αυτά η παραγωγική διαδικασία του περιλαμβάνει την παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου μέσω της επεξεργασίας αλουμίνας (οξείδιο του αργιλίου) με ηλεκτρολυτική μέθοδο και της ανακύκλωσης δευτερόχυτου αλουμινίου. Η ετήσια δυναμικότητα παραγωγής του Ομίλου αγγίζει τους 250.000 τόνους σε αλουμίνιο (πρωτόχυτο και δευτερόχυτο). Το εργοστασιακό συγκρότημα στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας, το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία περισσότερα από 50 χρόνια, έχει επιτύχει συνεχή αναπτυξιακή πορεία, με παραγωγικές και εμπορικές πρακτικές εφάμιλλες των κορυφαίων μεταλλουργικών βιομηχανιών παγκοσμίως και με επενδύσεις που ξεπέρασαν τα €600 εκ. για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη της παραγωγής και της παραγωγικότητας του εργοστασίου. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα από ιδιώτη τα τελευταία χρόνια.

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ηλιακής φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Ανάλυση επιλεξιμότητας δραστηριότητας
Κύκλος Εργασιών icon Επιλέξιμο 13%
Κεφ. Δαπάνες icon Επιλέξιμο 3%
Λειτ. Δαπάνες icon Επιλέξιμο 17%

Περιγραφή δραστηριότητας κατά την Ταξινομία:

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει την κατασκευή ή λειτουργία εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής οι οποίες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με τη χρήση φωτοβολταϊκής ηλιακής τεχνολογίας (PV).

Περιγραφή επιλέξιμης δραστηριότητας της MYTILINEOS:

Ο Όμιλος, μέσω της θυγατρικής του METKA EGN είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών έργων και έργων αποθήκευσης ενέργειας παγκοσμίως. Το γεγονός αυτό τοποθετεί τον Όμιλο ως παγκόσμιο κατασκευαστή και ανάδοχο έργων ηλιακής ενέργειας σε όλο το φάσμα ανάπτυξης αυτών, από αυτόνομα ηλιακά πάρκα και έργα αποθήκευσης ενέργειας έως πολύπλοκα υβριδικά έργα. Η ευρύτερη στρατηγική του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) περιλαμβάνει εκτός της κατασκευής έργων για τρίτους και το επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης φωτοβολταϊκών έργων Build-Own-Transfer ("BOT") που αξιοποιεί τεχνογνωσία κατασκευής εταιρείας, έχοντας σε διάφορες φάσεις (υπό εκτέλεση & ολοκληρωμένα) περί τα 2,5 GW ηλιακών σταθμών παραγωγής ενέργειας και περί τα 300 MW έργων αποθήκευσης ενέργειας και στις πέντε ηπείρους. Επιπλέον, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την κατασκευή και ηλεκτροδότηση τριών ΦΒ έργων συνολικής μέγιστης ισχύος 118 MW στην Αυστραλία. Η κατασκευή των εν λόγω φωτοβολταϊκών πάρκων αποτελεί τμήμα του συνολικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου που απέκτησε ο Τομέας RSD μέσω της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ EGN το 2019 στην Αυστραλιανή Ήπειρο συνολικής ισχύος 250MW. Αξιοποιώντας το χαρτοφυλακίου αδειών Φωτοβολταϊκών Ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών στην Κύπρο μέγιστης συνολικής ισχύος 26 ΜW, ο Όμιλος προχώρησε σε τμηματική κατασκευή και ηλεκτροδότηση 2 ΦΒ έργων μέγιστης ισχύος 3,4 εντός του 2021. Το 2020 αποκτήθηκε επίσης, χαρτοφυλάκιο αδειών Φωτοβολταϊκών Ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών στην Ισπανία μέγιστης συνολικής ισχύος 100 ΜW, στην Αυστραλία (185 ΜW) και στη Μεγάλη Βρετάνια (136 ΜW). Τέλος, ο Όμιλος (μέσω του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου), λειτουργεί φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 11,5ΜW στην Ελλάδα.

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια

Ανάλυση επιλεξιμότητας δραστηριότητας
Κύκλος Εργασιών icon Επιλέξιμο 2%
Κεφ. Δαπάνες icon Επιλέξιμο 13%
Λειτ. Δαπάνες icon Επιλέξιμο 1%

Περιγραφή δραστηριότητας κατά την Ταξινομία:

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει την κατασκευή ή λειτουργία εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής οι οποίες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από αιολική ενέργεια.

Περιγραφή επιλέξιμης δραστηριότητας της MYTILINEOS:

Ο Όμιλος διαθέτει αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 211 MW στις Σέρρες, την Εύβοια, τη Φωκίδα, τη Βοιωτία και την Αιτωλοακαρνανία τα οποία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Το 2020 ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή ενός νέου αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 43MW.

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρική ενέργεια

Ανάλυση επιλεξιμότητας δραστηριότητας
Κύκλος Εργασιών icon Επιλέξιμο 0,01%
Κεφ. Δαπάνες icon Επιλέξιμο 0,05%
Λειτ. Δαπάνες icon Επιλέξιμο 0%

Περιγραφή δραστηριότητας κατά την Ταξινομία:

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει την κατασκευή ή λειτουργία εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής οι οποίες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από υδροηλεκτρική ενέργεια.

Περιγραφή επιλέξιμης δραστηριότητας της MYTILINEOS:

Ο Όμιλος διαθέτει τέσσερις μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς στην Αιτωλοακαρνανία και τη Φθιώτιδα, συνολικής ισχύος 6,06 ΜW οι οποίοι βρίσκονται σε λειτουργία.

Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας

Ανάλυση επιλεξιμότητας δραστηριότητας
Κύκλος Εργασιών icon Επιλέξιμο 1%
Κεφ. Δαπάνες icon Επιλέξιμο 1%
Λειτ. Δαπάνες icon Επιλέξιμο 0%

Περιγραφή δραστηριότητας κατά την Ταξινομία:

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων όπου αποθηκεύεται ηλεκτρική ενέργεια και επιστρέφεται αργότερα υπό τη μορφή ηλεκτρικής ενέργειας. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει αντλησιοταμίευση.

Περιγραφή επιλέξιμης δραστηριότητας της MYTILINEOS:

Ο Όμιλος έχει ολοκληρώσει ήδη (2020) περί τα 300MW έργων αποθήκευσης ενέργειας και στις 5 ηπείρους. Το 2021, ο Όμιλος απέκτησε συνολική χωρητικότητα 26 MW για δύο συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρία (Battery Energy Storage System - BESS) με σκοπό την παροχή υπηρεσιών δικτύου Fast Reserve για λογαριασμό της Terna, του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας της Ιταλίας. Η έναρξη λειτουργίας των έργων αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και η παροχή υπηρεσιών Fast Reserve στο Ιταλικό δίκτυο θα διαρκέσει από το 2023 έως το 2027. Τέλος, ο Όμιλος έχει αναλάβει την κατασκευή μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στα πλαίσια ευρύτερου έργου κατασκευής φωτοβολταϊκού πάρκου στην Αγγλία.

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά αέρια καύσιμα

Ανάλυση επιλεξιμότητας δραστηριότητας
Κύκλος Εργασιών icon Επιλέξιμο 19%
Κεφ. Δαπάνες icon Επιλέξιμο 40%
Λειτ. Δαπάνες icon Επιλέξιμο 11%

Περιγραφή δραστηριότητας κατά την Ταξινομία:

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει την κατασκευή ή λειτουργία εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής οι οποίες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ορυκτά αέρια καύσιμα. Αυτή η δραστηριότητα δεν περιλαμβάνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αποκλειστική χρήση ανανεώσιμων μη ορυκτών αερίων και υγρών καυσίμων και βιοενέργεια.

Περιγραφή επιλέξιμης δραστηριότητας της MYTILINEOS:

Ο Όμιλος, μέσω της Protergia, συγκεντρώνει την διαχείριση όλων των πάγιων και ενεργειακών δραστηριοτήτων του και βρίσκεται μεταξύ των ηγετών της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελώντας τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό και προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας άνω των 1.200 MW ξεπερνά το 13,5% του ενεργού και αδειοδοτημένου εγκατεστημένου θερμικού παραγωγικού δυναμικού της χώρας στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας (444,48 ΜW) και στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας (436,6 ΜW). Ταυτόχρονα, o Όμιλος, μέσω του τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης μίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 650 MW στο Τομπρούκ της Λιβύης που θα έχει τη δυνατότητα καύσης διπλού καυσίμου (φυσικού αερίου ή υγρού καυσίμου) καθώς και των έργων ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο στη Γκάνα και τη Νιγηρία.

Σημείωση αναφορικά με τις δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά αέρια καύσιμα (Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός 2022)

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην κατασκευή καθώς και τη λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής/συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση ορυκτών αέριων καυσίμων. O σχετικός κανονισμός κατά την περίοδο δημοσίευσης της παρούσας αναφοράς βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της διαβούλευσης.

Υψηλής αποδοτικότητας συμπαραγωγή θερμότητας/ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά αέρια καύσιμα

Ανάλυση επιλεξιμότητας δραστηριότητας
Κύκλος Εργασιών icon Επιλέξιμο 2%
Κεφ. Δαπάνες icon Επιλέξιμο 0%
Λειτ. Δαπάνες icon Επιλέξιμο 3%

Περιγραφή δραστηριότητας κατά την Ταξινομία:

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει την κατασκευή, ανακαίνιση και λειτουργία συνδυασμένων εγκαταστάσεων παραγωγής θερμότητας/ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση ορυκτών αέριων καυσίμων. Αυτή η δραστηριότητα δεν περιλαμβάνει την υψηλής αποδοτικότητας συμπαραγωγή θερμότητας/ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμα μη ορυκτά αέρια και υγρά καύσιμα και βιοενέργεια.

Περιγραφή επιλέξιμης δραστηριότητας της MYTILINEOS:

Ο Όμιλος, το 2021 συνέχισε το έργο κατασκευής νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού–θερμότητας (CHP) με δυνατότητα καύσης διπλού καυσίμου και μέγιστη ισχύ 110 MW στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην κατασκευή καθώς και τη λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής/συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση ορυκτών αέριων καυσίμων. O σχετικός κανονισμός κατά την περίοδο δημοσίευσης της παρούσας αναφοράς βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της διαβούλευσης.

Ελάχιστες διασφαλίσεις

H MYTILINEOS δημιουργεί αξία για τους Κοινωνικούς της Εταίρους μέσω των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, συνεισφέροντας με ουσιαστικό τρόπο στην οικονομία, την απασχόληση και στην ανάπτυξη των τοπικών της κοινοτήτων.

Η υπεύθυνη λειτουργία της MYTILINEOS καλλιεργείται συστηματικά, τα τελευταία 12 χρόνια, μέσω της εφαρμογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) και της δέσμευσης της Εταιρείας στις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact) του ΟΗΕ. H Ε.Κ.Ε. για την MYTILINEOS είναι μία συνεχής διαδικασία αυτοβελτίωσης και αδιάκοπης μάθησης ενώ λειτουργεί και ως βασικός μηχανισμός ανανέωσης της «κοινωνικής» αδείας λειτουργίας της, βελτιώνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστo στοιχείο του “εταιρικού DNA” της MYTILINEOS και κατ’ επέκταση της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής της στρατηγικής. Αποτελεί την κινητήρια δύναμη μέσω της οποίας η Εταιρεία φιλοδοξεί να παραμείνει ανταγωνιστική σε βάθος χρόνου, να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις και, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες συνεργασίες, να συμβάλλει σε ένα νέο αποδοτικό μοντέλο ανάπτυξης χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, όπως έχει αποτυπωθεί μέσω των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της MYTILINEOS βρίσκεται στο κέντρο της λειτουργίας της. Αξιοποιούμε τους διαθέσιμους πόρους μας, σύμφωνα με το όραμα, την αποστολή και τις επιχειρηματικές μας αξίες, για την παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, συμβάλλοντας παράλληλα στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ) και δημιουργώντας αξία για τους Κοινωνικούς μας Εταίρους. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.scorecard.mytilineos.gr, παρουσιάζονται οι βασικοί δείκτες επίδοσης καθώς και η περιγραφή της αλληλεπίδρασης των πόρων που αξιοποιούμε, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Επιχειρηματικού μας Μοντέλου.

Στόχος της Integrated Value Creation Scorecard είναι η παρουσίαση προς όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους της MYTILINEOS των βασικών πόρων (οικονομικών, βιομηχανικών, φυσικών, ανθρώπινων και κοινωνικών) που αξιοποιεί κατά την δραστηριότητα της, μέσω του επιχειρηματικού της μοντέλου, των αντίστοιχων αποτελεσμάτων και της παραγόμενης αξίας σε συνδυασμό με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Το Sustainability Actions Map (sdactionsmap.mytilineos.gr) αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο που παρέχει με συνοπτικό και συγκεντρωτικό τρόπο την καλύτερη δυνατή και έγκυρη ενημέρωση των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους. Η άμεση πρόσβαση στην επιθυμητή πληροφορία και ο εύκολος χειρισμός του microsite αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά για την συνεχή ενημέρωση των ενδιαφερομένων εστιάζοντας είτε στον επιθυμητό Παγκόσμιο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης είτε στην επιθυμητή περιοχή/χώρα ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.

Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για Πολυεθνικές Επιχειρήσεις

Ο Κώδικας Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας έχει αναπτυχθεί με βάση τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Επιπλέον, έχουμε υλοποιήσει ειδικό πρόγραμμα εργαζομένων στον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Εταιρείας. Εφαρμόζαμε τη «Μηδενική Ανοχή» σε περιστατικά διαφθοράς και δωροδοκίας σε όλες τις δραστηριότητές μας, σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Συνεχίζαμε με επιτυχία τον κοινωνικό διάλογο, υλοποιώντας ειδική θεματική Διαβούλευση με θέμα τη δημιουργία της εταιρικής Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποσπώντας την σχεδόν καθολική αποδοχή και υποστήριξη όλων των ομάδων των Κοινωνικών μας Εταίρων για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Εταιρείας.

Σεβασμός των Ανθρωπίνων και Εργασιακών Δικαιωμάτων

Η MYTILINEOS, από το 2008, έχει δεσμευτεί στην τήρηση των 10 αρχών του Συμφώνου, δημοσιοποιώντας σε ετήσια βάση τις σχετικές της επιδόσεις, στο πλαίσιο τόσο της λειτουργίας της και των ευρύτερων συναλλαγών της. Ειδικότερα, στο Οικουμενικό αυτό Σύμφωνο, οι 6 πρώτες Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), βασίζονται, μεταξύ άλλων, στις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως καθορίζονται στη Διεθνή Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η συγκεκριμένη δέσμευση της MYTILINEOS που αφορά στον έλεγχο και την δημοσίευση των επιδράσεων στον τομέα αυτό, καθώς και ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας που απευθύνεται σε όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες της Εταιρείας, προάγουν το σεβασμό και την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μειώνοντας την πιθανότητα ύπαρξης περιστατικών στο εργασιακό της περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη διάρκεια του 2020, προχωρήσαμε στην εκπόνηση εξειδικευμένης Πολιτικής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που εκφράζει τη μηδενική ανοχή της Εταιρείας σε οποιαδήποτε παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προστατέψαμε πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα καθώς και τις άλλες κατηγορίες Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα μας.

Υπεύθυνη Διαχείριση Κινδύνων

Η MYTILINEOS εφαρμόζει συστηματική προσέγγιση στην καταγραφή, τη βέλτιστη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση των ESG κινδύνων και ευκαιριών που επηρεάζουν τις επιδόσεις της, αλλά και την προσπάθειά της να εφαρμόσει τη στρατηγική της. Μέσω της ESG προσέγγισης η MYTILINEOS ενισχύει την ικανότητά της να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία και να διαχειρίζεται τις σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Με τον τρόπο αυτό ανταποκρίνεται τόσο στις σύγχρονες απαιτήσεις βιωσιμότητας της επενδυτικής κοινότητας, των κεφαλαιαγορών και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όσο και στις προσδοκίες της κοινωνίας για δέσμευση και διαφάνεια στα ζητήματα αυτά, που ολοένα αυξάνουν.

Κλιματική αλλαγή – κίνδυνοι & ευκαιρίες

Η Εταιρεία έχει ήδη ενσωματώσει στις στρατηγικές της προτεραιότητες την υλοποίηση μελέτης για τον προσδιορισμό των κινδύνων αλλά και των ευκαιριών από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στη δραστηριότητα της. Εντός του 2021, η MYTILINEOS εντάχθηκε στη διεθνή πρωτοβουλία CDP Climate Change, ενώ μέχρι το τέλος του 2022, η Εταιρεία σχεδιάζει την πλήρη προσαρμογή της στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση σχετικά με την ανάλυση των ρίσκων και των επιρροών της κλιματικής αλλαγής, ακολουθώντας τις συστάσεις της πρωτοβουλίας Task Force on Climate – Related Financial Disclosures (TCFD). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την στρατηγική ενσωμάτωση των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η Εταιρεία τις συστάσεις του TCFD μπορείτε να απευθυνθείτε στην ενότητα «Πίνακας δεικτών TCFD» της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS, δημοσιοποιείται σε ετήσια βάση και αναφέρεται στην επισκόπηση των Μη Χρηματοοικονομικών επιδόσεων της Εταιρείας, συμπληρώνοντας τον Ετήσιο Απολογισμό της. Επίσης, είναι διαθέσιμη σε on line μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της MYTILINEOS www.mytilineos.gr

1. Περιβαλλοντικά Θέματα

Η μέτρηση της επίδρασης της δραστηριότητας της MYTILINEOS στο φυσικό περιβάλλον συνιστά μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία. H Εταιρία δεσμεύεται στη μείωση του ανθρακικού και περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, τόσο με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και κατάλληλων βιώσιμων επενδύσεων όσο και με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015. Το σύστημα υποστηρίζεται από επιμέρους περιβαλλοντικές πολιτικές, από επενδύσεις αναβάθμισης των παραγωγικών μονάδων, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και από την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.

Σχετικοί Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης που συμβάλλει η MYTILINEOS στο μέτρο που της αναλογεί

icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης

Η MYTILINEOS, διαθέτει στην Ελλάδα παράκτιες βιομηχανικές μονάδες ενώ δραστηριοποιείται σε χώρες όπου οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι περισσότερο έντονες. Επιπλέον, η εξορυκτική της δραστηριότητα, που είναι άμεσα σχετιζόμενη με τους φυσικούς πόρους, δύναται να αντιμετωπίσει δυσκολίες εξαιτίας της αλλαγής του κλίματος, όπως και η παραγωγή αλουμίνας, λόγω των σημαντικών αναγκών της διεργασίας σε νερό. Βασική πρόκληση της Εταιρείας αποτελεί η αξιολόγηση της τρωτότητας των δραστηριοτήτων της απέναντι στην κλιματική αλλαγή, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα αλλά και τα αναμενόμενα κλιματικά γεγονότα και τις επιπτώσεις που αναμένεται να επιφέρουν.

Δέσμευση

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των παραγωγικών μονάδων της MYTILINEOS και η προσαρμογή των δραστηριοτήτων της στις υφιστάμενες και δυνητικές επιπτώσεις της αλλαγής των κλιματικών φαινομένων.

Κυριότεροι κίνδυνοι
 • Κίνδυνοι μετάβασης: Ανταπόκριση σε εκτεταμένες πολιτικές, νομικές, τεχνολογικές αλλαγές που σχετίζονται με μέτρα προσαρμογής και μετριασμού του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, στο γενικότερο πλαίσιο της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλότερου άνθρακα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης η κλιματική αλλαγή έχει αναγνωριστεί ως μια πιθανή πηγή κινδύνου φήμης που συνδέεται με την αλλαγή των αντιλήψεων των Κοινωνικών Εταίρων της Εταιρείας, σχετικά με τη συμβολή της σε μια οικονομία χαμηλότερων ρύπων.
 • Φυσικοί κίνδυνοι: Αφορούν σε έντονες ή πιο μακροπρόθεσμες φυσικές μεταβολές οι οποίες εκτιμώνται ως σημαντικές για τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων της Εταιρείας όπως π.χ. καταστροφές υποδομών λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, μείωση διαθέσιμων υδατικών πόρων λόγω χαμηλότερων βροχοπτώσεων, αύξηση της στάθμης της θάλασσας, απώλεια ημερών εργασίας λόγω ακραίων θερμοκρασιών, ανάγκη ενίσχυσης μέτρων και δράσεων προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος κ.ά. Οι φυσικοί αυτοί κίνδυνοι ενδέχεται να έχουν οικονομικές επιπτώσεις, όπως άμεση ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία και έμμεσες επιπτώσεις από τη διακοπή της αλυσίδας εφοδιασμού.
Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης
 • Η Εταιρεία προκειμένου να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή και να μειώσει τις επιπτώσεις των σχετικών δυνητικών κινδύνων, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: α) εξετάζει τις κλιματικές προβλέψεις σε τοπική κλίμακα για την αναγνώριση πιθανών κινδύνων β) ενσωματώνει το θέμα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στη λήψη των επιχειρηματικών της αποφάσεων με σκοπό την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση των ζημιών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και όπου είναι δυνατόν αξιοποίηση ευκαιριών προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και γ) εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα ως αποτέλεσμα των παραπάνω διαδικασιών.
 • Σε κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:

 • Στον ΤΕΔ Ηλεκτρικής Ενέργειας οι βασικοί κίνδυνοι έχουν εκτιμηθεί και δεν έχει αναδειχθεί μέχρι στιγμής η ανάγκη λήψης ειδικά στοχευμένων μέτρων. Σχετικά με τους θερμικούς σταθμούς έχουν συνταχθεί Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης σε περιπτώσεις ύπαρξης ακραίων φυσικών φαινομένων (καύσωνας, παγετός, καταιγίδα, πλημμύρα κ.α.) καθώς και ειδικές μελέτες πλημμύρας όπου υπάρχουν ρέματα κοντά στους σταθμούς. Στον τομέα της λειτουργίας των Α.Π.Ε. οι ανεμογεννήτριες διαθέτουν συστήματα ασφαλείας που σε περίπτωση πολύ δυνατού ανέμου τίθενται εκτός λειτουργίας και σε ασφαλή θέση ενώ οι επιφάνειες των ηλιακών συλλεκτών είναι από την κατασκευή τους ανθεκτικές στο χαλάζι.
 • Στον Τομέα Μεταλλουργίας, έχουν εκπονηθεί μελέτες για κινδύνους σχετικούς με ατυχήματα από φυσικές καταστροφές και πλημμύρες , ενώ έχουν κατασκευαστεί ή βελτιωθεί υποδομές για την αντιμετώπιση των πλέον ακραίων φαινομένων και έχουν δημιουργηθεί και τα σχετικά σχέδια έκτακτης ανάγκης. Επίσης έχει εκπονηθεί μελέτη εκτίμησης των κινδύνων λόγω της κλιματικής αλλαγής, για το νερό.
 • Σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας στο εξωτερικό, μέσω των Τομέων Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, λαμβάνονται και εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, εντός των ορίων των εγκαταστάσεων και των εργοταξίων.

Επιπλέον, η Εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει να μελετά την προσαρμογή της, στις συστάσεις της διεθνούς πρωτοβουλίας Task Force on Climate – Related Financial Disclosures (TCFD), σε κάθε μια από τις τέσσερις ειδικές θεματικές ενότητες: Διακυβέρνηση, Στρατηγική, Διαχείριση Κινδύνων, Δείκτες και Στόχοι. Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες δημοσιεύονται στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας στον σχετικό πίνακα αναφοράς στοιχείων TCFD.

Διεθνή πρότυπα αναφοράς & συστήματα διαχείρισης
 • ISO 14001:2015
 • GRI Standards
 • SASB Standards
 • TCFD
 • CDP Climate Change
 • UN Global Compact
Αποτελέσματα & σχετικοί στόχοι
 • Εντός του 2021, η MYTILINEOS υπέβαλε για πρώτη φορά αναφορά, στη διεθνή πρωτοβουλία CDP Climate Change (Ranking C), δημοσιεύοντας εκτενή στοιχεία σχετικά με τις δράσεις που αναλαμβάνει για την κλιματική αλλαγή και συγκρίνοντας τις επιδόσεις της με τις μεγαλύτερες εταιρείες από όλο τον κόσμο.
 • Η Εταιρεία στοχεύει στο τέλος του 2022 να έχει ευθυγραμμιστεί με το 70% των συστάσεων της πρωτοβουλίας ΤCFD.
Αξιολόγηση της επίδοσης & συνεχής βελτίωση
 • Οι βασικοί δείκτες επίδοσης σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή διασφαλίζονται εξωτερικά στο πλαίσιο της διασφάλισης της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • Η πρόοδος της Εταιρείας αξιολογείται στο πλαίσιο της συμπλήρωσης και υποβολής σχετικού ερωτηματολογίου του οργανισμού CDP – Climate Change.

Ενέργεια & Αέριες Εκπομπές

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης

Οι δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικούς σταθμούς και παραγωγής αλουμινίου αποτελούν τις κυριότερες πηγές ενεργειακής κατανάλωσης και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) της Εταιρείας, οι οποίες επιδρούν στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, ενώ αποτελούν και ένα σημαντικό λειτουργικό κόστος. Η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα αποτελούν τις πιο σημαντικές προκλήσεις της Εταιρείας στο πλαίσιο της νέας της στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Δέσμευση

Υπεύθυνη χρήση ενέργειας και άλλων φυσικών πόρων, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της πολιτικής Περιβάλλοντος της MYTILINEOS. Επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μείωσης εκπομπών CO2 κατά 30% και επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα για το 2030 και το 2050 αντίστοιχα.

Κυριότεροι κίνδυνοι
 • Τυχόν αποκλίσεις από την ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να προκαλέσουν επιπλέον επιβάρυνση της ατμόσφαιρας και να επιφέρουν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση λόγω της ανάγκης αγοράς επιπλέον δικαιωμάτων εκπομπών CO2 με επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και γενικότερα στη διατήρηση των υφιστάμενων και στην προσέλκυση νέων πελατών, επενδυτών ή επιχειρηματικών εταίρων της Εταιρείας.
 • Περαιτέρω αύξηση της τιμής δικαιωμάτων (€/t) εκπομπών CO2 όπως τυχόν θα διαμορφωθεί από τις μελλοντικές πολιτικές της Ε.Ε. για την ενέργεια και το κλίμα, πιθανόν να επηρεάσει το μελλοντικό κόστος συμμόρφωσης.
Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης
 • Η MYTILINEOS έχει υιοθετήσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες αναφέρονται στην ενότητα «Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» της παρούσας έκθεσης. Οι στόχοι της Εταιρείας για τις εκπομπές CO2 (Scope 1 και 2) είναι συμβατοί με τις μειώσεις εκπομπών που απαιτούνται για τη διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2°C μέχρι το 2030, ενώ ευθυγραμμίζονται με το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 καθώς και με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η MYTILINEOS μέχρι το 2026 φιλοδοξεί να ολοκληρώσει ένα μεγάλο μέρος του επενδυτικού της προγράμματος 1,5GW σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα, να έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό στην ηλεκτροδότηση του Τομέα Μεταλλουργίας από ΑΠΕ, να έχει αυξήσει την παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου στο 26% επί της συνολικής παραγωγής αλουμινίου και να έχει ενσωματώσει βασικές ψηφιακές βιομηχανικές μεθόδους στα στάδια παραγωγής. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή των σχετικών πρωτοβουλιών όπως η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και στους Τομείς Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας.
 • Στο πλαίσιο της προώθησης της χρήσης του φυσικού αερίου, ως καύσιμο μετάβασης στην εποχή της «πράσινης ενέργειας», ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2021 η κατασκευή του νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) καθιστώντας το Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου στη Βοιωτία σε νέο εθνικό ενεργειακό κέντρο. Ο νέος σταθμός έχει θερμική απόδοση άνω του 63%, ισχύ άνω του 826MW καθώς και δυνατότητα χρήσης μίγματος καυσίμου με υδρογόνο ή βιοαέριο αντί για φυσικό αέριο, αποτελώντας έτσι ένα ισχυρό μέσο με δυνατότητα αξιοποίησης τα επόμενα χρόνια για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της MYTILINEOS. Σήμερα, αποτελεί το πιο ισχυρό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα και έναν από τους μεγαλύτερους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη, ενισχύοντας και εξασφαλίζοντας την ηλεκτρική επάρκεια της χώρας και την ενεργειακή μετάβαση.
 • Εντός του 2021, η MYTILINEOS προχώρησε στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής των πηγών, και μέτρησης των εκπομπών Scope 3, από όλους τους Τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Μέσω της άσκησης αυτής, η Εταιρεία εντόπισε για πρώτη φορά τις βασικές κατηγορίες έμμεσων εκπομπών Scope 3, οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021, ενώ ήδη μελετά τρόπους μείωσης και αυτής της κατηγορίας του ανθρακικού της αποτυπώματος.
 • Η MYTILINEOS εφαρμόζει συστηματικές διαδικασίες για την παρακολούθηση και συμμόρφωση με τη νομοθεσία, λαμβάνοντας τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και υποβάλλοντας τις σχετικές εκθέσεις, ενώ συμμετέχει μέσω των Τομέων Δραστηριότητας Μεταλλουργίας και Ηλεκτρικής Ενέργειας και στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS) από το 2013. Παράλληλα, η MYTILINEOS έχει εγκαταστήσει όλα τα απαραίτητα συστήματα για την τακτική παρακολούθηση των εκπομπών CO2, Φθορίου και PFCs αλλά και άλλων αέριων ρύπων (NOx, SOx και σωματιδίων) με συνεχείς μετρήσεις. Εφαρμόζει συστηματικά Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΑΤs) στις παραγωγικές της διαδικασίες και μεριμνά για τη σωστή συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού.
Διεθνή πρότυπα αναφοράς & συστήματα διαχείρισης
 • ISO 14001:2015
 • GRI Standards
 • SASB Standards
 • CDP Climate Change
 • UN Global Compact
Αποτελέσματα

 • Εντός του 2021 παρατηρήθηκε μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 4% που οφείλεται στην προγραμματισμένη μεγάλη συντήρηση της μονάδας Korinthos Power η οποία διήρκησε 3 μήνες. Στο γεγονός αυτό οφείλεται και η αντίστοιχη μείωση κατά 5,5% των άμεσων εκπομπών CO2 (Scope 1), ενώ παρατηρήθηκε και μείωση των έμμεσων εκπομπών CO2 (Scope 2) κατά 15% λόγω της περαιτέρω χρήσης ΑΠΕ. Οι παραπάνω μεταβολές οδήγησαν σε μια συνολική μείωση των εκπομπών Scope 1 & 2 κατά 8,9% σε σύγκριση με το 2020.
 • Τέλος, στον Τομέα Μεταλλουργίας, θα ξεκινήσει η εκπόνηση ειδικής προ-μελέτης για την εγκατάσταση συστημάτων συγκράτησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Αλουμίνιον της Ελλάδος, σε συνεργασία με κορυφαία εταιρεία στον συγκεκριμένο τομέα, σε παγκόσμιο επίπεδο.
Αξιολόγηση της επίδοσης & συνεχής βελτίωση
 • Στο πλαίσιο των Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος που εφαρμόζει η Εταιρεία, δέχεται επιθεωρήσεις από ανεξάρτητους τρίτους φορείς, ενώ υλοποιούνται και εσωτερικές επιθεωρήσεις.
 • Οι βασικοί δείκτες επίδοσης σχετικά με τη διαχείριση της ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών διασφαλίζονται εξωτερικά στο πλαίσιο της διασφάλισης της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Διαχείριση νερού

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης

Η MYTILINEOS χρησιμοποιεί σημαντικές ποσότητες νερού σε συγκεκριμένους τομείς και περιοχές δραστηριοποίησης. Ως εκ τούτου, η διατήρηση της ορθολογικής άντλησης, χρήσης, κατανάλωσης και απόρριψης του νερού αποτελεί σημαντικό θέμα για την Εταιρεία, στο πλαίσιο της συμβολής της στην εθνική και διεθνή προσπάθεια για υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Δέσμευση

Υπεύθυνη διαχείριση της άντλησης, της χρήσης και της απόρριψης του νερού, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες πολιτικής Περιβάλλοντος της MYTILINEOS.

Κυριότεροι κίνδυνοι

Οι κυριότεροι δυνητικοί κίνδυνοι αφορούν κατά κύριο λόγο στις βασικές παραγωγικές μονάδες της Εταιρείας και είναι οι ακόλουθοι:

 • Η πιθανή μείωση των αποθεμάτων νερού του υδροφόρου ορίζοντα (υπόγεια ύδατα) που αξιοποιεί η Εταιρία τόσο στις παραγωγικές της δραστηριότητες όσο και στην κάλυψη των αναγκών των οικισμών των τοπικών της κοινωνιών, αφορά σε δυνητικό κίνδυνο που μπορεί να επιφέρει μείωση ή διακοπή της παραγωγής, παράπονα από τις τοπικές κοινότητες, αυξημένες λειτουργικές δαπάνες μέσω της χρήσης νερού από δημόσιες υπηρεσίες ως εναλλακτική πηγή.
 • Πιθανές μελλοντικές αλλαγές στα όρια άντλησης και παραμέτρων απόρριψης νερού στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των βιομηχανικών μονάδων της Εταιρείας, ειδικότερα στους Τομείς Μεταλλουργίας και Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αφορά σε δυνητικό κίνδυνο που μπορεί να επιφέρει αυξημένες κεφαλαιακές δαπάνες και λειτουργικές δαπάνες συντήρησης που συνδέονται με την ανάπτυξη εναλλακτικών υδάτινων αποθεμάτων.
Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης

Με σκοπό την αποδοτικότερη διαχείριση του νερού, η Εταιρεία εφαρμόζει πρακτικές αποτελεσματικής διαχείρισης του νερού και προγράμματα συνεχούς βελτίωσης σε όλες τις βασικές παραγωγικές της μονάδες. Ειδικότερα:

 • Στον Τομέα Μεταλλουργίας η άντληση νερού από υπόγεια ύδατα γίνεται από ελεγχόμενο δίκτυο γεωτρήσεων μικρού βάθους, που επιτρέπει στο νερό να ανανεώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά την άντληση του, με φυσικό τρόπο μέσω βροχοπτώσεων, χιονοπτώσεων κ.ο.κ. (ανανεώσιμες πηγές).
 • Εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης νερού στις παραγωγικές διαδικασίες ή σε δευτερεύουσες χρήσεις στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
 • Διενέργεια αναλύσεων διακινδύνευσης και επιπτώσεων (Risk & Impact Assessment) στον υπόγειο υδροφορέα της περιοχής του εργοστασίου αλουμινίου καθώς και υδρογεωλογικές μελέτες.
 • Στο ενεργειακό συγκρότημα του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας, για την ψύξη των πύργων της θερμοηλεκτρικής μονάδας παραγωγής, εφαρμόζεται συστηματικά η μέθοδος της αξιοποίησης απορριπτόμενου θαλασσινού νερού από άλλη μονάδα, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό την άντληση σημαντικής ποσότητας θαλασσινού νερού.
 • Σε ετήσια βάση ορίζονται εσωτερικοί στόχοι για τις κρίσιμες καταναλώσεις νερού στους Τομείς δραστηριοποίησης με την μεγαλύτερη επίδραση, ενώ πραγματοποιείται συλλογή και επαναχρησιμοποίηση όμβριων υδάτων.
 • Η διαχείριση των υδάτινων πόρων περιλαμβάνει την παρακολούθηση της απόρριψης νερού σε όλες τις παραγωγικές μονάδες και θυγατρικές ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του απορριπτόμενου νερού. Οι απορρίψεις νερού είναι απολύτως ελεγχόμενες και γίνονται μέσω παρακολούθησης παραμέτρων που καθορίζονται από τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και όρους, σύμφωνα με τους οποίους έχουν αποκτηθεί οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις των εγκαταστάσεων.
 • Για τον έλεγχο της ποιότητας διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών βιομηχανικών αποβλήτων πραγματοποιούνται μετρήσεις σε συνεχή βάση συγκεκριμένων παραμέτρων όπως ορίζονται τις ισχύουσες ΑΕΠΟ και Άδειες Χρήσης Νερού.
Διεθνή πρότυπα αναφοράς & συστήματα διαχείρισης
 • ISO 14001:2015
 • CDP – Water Security
 • GRI Standards
 • SASB Standards
 • UN Global Compact
Αποτελέσματα
 • Οι δραστηριότητες της Εταιρείας, στο πλαίσιο της άντλησης νερού, δεν περιορίζουν ούτε απειλούν την επάρκεια του διαθέσιμου νερού στον υδροφόρο ορίζοντα, ούτε οποιαδήποτε πηγή νερού που έχει υψηλή αξία για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ή είναι σημαντική για τις τοπικές κοινότητες.
 • Συνολικά αντλήθηκαν 169 χιλ. ML νερού προς χρήση, 1.240 ML λιγότερα από το 2020, ενώ η ποσότητα του χρησιμοποιημένου νερού το οποίο επιστράφηκε στους υδάτινους αποδέκτες μετά από ποιοτική επεξεργασία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ανά Τομέα Δραστηριότητας, ήταν 162 χιλ. ML. Ως αποτέλεσμα, η συνολική κατανάλωση νερού ανήλθε στα 6,95 χιλ. ML, σημειώνοντας αύξηση κατά σχεδόν 5,5%, ενώ η κατανάλωση φρέσκου νερού παρέμεινε σε σχεδόν σταθερά επίπεδα (μικρή αύξηση κατά 1%) σε σχέση με το 2020.
 • H ποσότητα αντλούμενου νερού που επαναχρησιμοποιήθηκε σε άλλες μονάδες της Εταιρίας, αποτρέποντας επιπλέον ποσότητα άντλησης, ανήλθε σε σχεδόν 7,5 χιλ. ML που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,4% επί της συνολικής ποσότητας αντλούμενου νερού, καταγράφοντας αύξηση κατά 10,7% από την αντίστοιχη ποσότητα του 2020.
Δείκτης
Μονάδα μέτρησης
2020
2021
Δ
Συνολική άντληση νερού
ML
170.327,5
169.088,4
-0,7%
Συνολική απόρριψη νερού
ML
163.724,1
162.131,9
-1%
Συνολική κατανάλωση νερού
ML
6.603,4
6.956,5
5,4%
Αξιολόγηση της επίδοσης & συνεχής βελτίωση
 • Διενέργεια τακτικών εσωτερικών ελέγχων για τη βελτίωση της διαχείρισης του νερού.
 • Η πρόοδος της Εταιρείας αξιολογείται, σε ετήσια βάση, από τον διεθνή οργανισμό CDP – Water Security.
 • Οι βασικοί δείκτες επίδοσης σχετικά με το νερό διασφαλίζονται εξωτερικά στο πλαίσιο της διασφάλισης της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Πρόληψη της ρύπανσης

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης

Βασική πρόκληση για την Εταιρεία αποτελεί η αποτελεσματική πρόληψη οποιασδήποτε μορφής ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος από την παραγωγική δραστηριότητα (αέριες εκπομπές, στερεά και υγρά απόβλητα, χρήση χημικών ουσιών) καθώς και τυχόν βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης.

Δέσμευση

Πρόληψη κάθε προσδιορισμένου κινδύνου ρύπανσης από τις δραστηριότητες της Εταιρείας, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της πολιτικής Περιβάλλοντος της MYTILINEOS.

Κυριότεροι κίνδυνοι
 • Η πιθανή υποβάθμιση του αέρα, της ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και ρύπανσης εδαφών από βιομηχανικά ατυχήματα αποτελούν μόνιμους δυνητικούς κινδύνους.
 • Βασικές δραστηριότητες της Εταιρείας, παραγωγικές και μεταφορικές, ενέχουν τον κίνδυνο διαρροών, μετά από απρόβλεπτες δυσλειτουργίες ή ατυχήματα, στο θαλάσσιο περιβάλλον αφού γειτνιάζουν με αυτό.
 • Η αδυναμία πρόληψης και διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο οικονομικό και βιομηχανικό κεφάλαιο της Εταιρίας, μειώνοντας την παραγόμενη αξία, είτε μέσω της αύξησης του χρηματοοικονομικού κόστους για την αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών, είτε μέσω πιθανών διοικητικών κυρώσεων αλλά και πιθανής αδυναμίας διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της.
Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης
 • Στον Τομέα Μεταλλουργίας, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κινδύνων από μεγάλης έκτασης βιομηχανικά ατυχήματα, εφαρμόζεται ειδική πολιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων που αφορά στην αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών στις δραστηριότητες του τομέα. Μέσω μιας σειράς μέτρων πρόληψης, επιτυγχάνεται η αποφυγή οποιουδήποτε συμβάντος υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: την αυστηρή τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων της Δραστηριότητας της Μεταλλουργίας, την τήρηση των μέτρων που προβλέπονται στην Μελέτη Ασφαλείας (SEVESO IIΙ – εφαρμογή της ΚΥΑ 172058/2016), την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στη διαχείριση υποδομών και βιομηχανικών αποβλήτων, την καλή γνώση και εξάσκηση επί των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης (ΣΕΑ), τη λειτουργία τμήματος πυροπροστασίας και τη συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και των εδαφών.
 • Η θυγατρική εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ, στο πλαίσιο της πρόληψης και μείωσης μικρών και τοπικών περιστατικών διαρροών λιπαντικών στο πλαίσιο της εξορυκτικής δραστηριότητας εντός των υπόγειων στοών, σε ετήσια βάση εφαρμόζει τις ακόλουθες πρακτικές: 1) προμήθεια υλικών στην καλύτερη δυνατή ποιότητα της αγοράς διασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή τους, 2) υλοποίηση, σε ετήσια βάση, ειδικών σεμιναρίων ευαισθητοποίησης του προσωπικού, 3) άμεση αντιμετώπιση των περιστατικών συλλέγοντας την ποσότητα του χώματος στην περιοχή της διαρροής και την προώθηση αυτής στο χώρο των επικίνδυνων αποβλήτων για την ανάλογη διαχείρισή της, και 4) τακτική και προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων του.
 • Στους ΤΕΔ Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, σε όλες τις παραγωγικές μονάδες (θερμικοί Σταθμοί, ΑΠΕ, εργοστάσια σύνθετων κατασκευαστικών εργασιών και τα εργοτάξια) εντοπίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες απρόβλεπτων δυσλειτουργιών και ατυχημάτων. Πιο συγκεκριμένα εφαρμόζονται: α) όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται στα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και στα Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών καθώς και οι οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων, β) παρακολούθηση εκπομπών αέριων ρύπων, γ) προγράμματα προληπτικής συντήρησης, δ) συστηματικοί περιβαλλοντικοί οπτικοί έλεγχοι εγκαταστάσεων, ε) ετήσιες επιθεωρήσεις εξωτερικού φορέα για πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος.
Διεθνή πρότυπα αναφοράς & συστήματα διαχείρισης
 • ISO 14001:2015
 • GRI Standards
 • SASB Standards
 • UN Global Compact
Αποτελέσματα & σχετικοί στόχοι
 • Κατά τη διάρκεια του 2021 δεν υπήρξαν περιστατικά ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος από την παραγωγική δραστηριότητα, ούτε βιομηχανικά ατυχήματα στη συνολική δραστηριότητα της Εταιρείας. Σχετικά με τις αέριες εκπομπές διατηρήθηκαν για άλλη μια χρονιά σε επίπεδα χαμηλότερα των νομοθετικά επιβαλλόμενων.
 • Ετήσιος στόχος της Εταιρείας είναι η αποφυγή οποιονδήποτε περιστατικών και βιομηχανικών ατυχημάτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ρύπανση στου φυσικό περιβάλλον, στο σύνολο της δραστηριότητάς της.
Αξιολόγηση της επίδοσης & συνεχής βελτίωση
 • Πραγματοποιούνται συνεχείς μετρήσεις ώστε να παρακολουθούνται οι αέριες εκπομπές, τα αιωρούμενα σωματίδια και οι απορρίψεις νερού, καθώς και χημικές αναλύσεις των υγρών αποβλήτων. Επίσης, πραγματοποιούνται συστηματικοί οπτικοί έλεγχοι των εγκαταστάσεων.
 • Στο πλαίσιο των Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος που εφαρμόζονται, πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις από ανεξάρτητους τρίτους φορείς και εσωτερικές επιθεωρήσεις.
 • Οι βασικοί δείκτες επίδοσης σχετικά με την πρόληψη της ρύπανσης διασφαλίζονται εξωτερικά στο πλαίσιο της διασφάλισης της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Οικολογικές επιδράσεις

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης

H προστασία της βιοποικιλότητας και η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου των εκμεταλλεύσιμων περιοχών που συνδέονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, αποτελούν ουσιαστική πρόκληση για την MYTILINEOS στο πλαίσιο της μείωσης των οικολογικών επιδράσεων και της συμβολής της στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Δέσμευση

Προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων κατά την εξορυκτική δραστηριότητα και την ανάπτυξη και λειτουργία ΑΠΕ σε προστατευμένες περιοχές Natura, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της πολιτικής Περιβάλλοντος της MYTILINEOS.

Κυριότεροι κίνδυνοι

Η μη αποτελεσματική πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων, στη χλωρίδα και την πανίδα της ευρύτερης περιοχής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, θα οδηγούσε σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος, εγείροντας θέματα μη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, οι συνέπειες για την εταιρεία θα περιλάμβαναν τη διατάραξη του σχεδιασμού επιχειρησιακής ανάπτυξης και εξέλιξης, λόγω επιπτώσεων στη φήμη και την οικονομική της θέση.

Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης

Η MYTILINEOS υλοποιεί στοχευμένες δράσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων στις περιοχές που δραστηριοποιείται ή που γειτνιάζουν με αυτές και όπου υπάρχουν απειλούμενα ή προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας.

 • Στον τομέα Μεταλλουργίας, το εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος (ΑτΕ), εφαρμόζει μία σειρά μέτρων πρόληψης και ελέγχου για τον περιορισμό των επιδράσεων στους φυσικούς αποδέκτες, διαφυλάττοντας έτσι την ποιότητά τους και κατ’ επέκταση τις συνθήκες ανάπτυξης της τοπικής χλωρίδας και πανίδας. Επίσης, το εργοστάσιο της Αλουμίνιον της Ελλάδος πραγματοποιεί αποκαταστάσεις των ανενεργών επιφανειών των Χώρων Διάθεσης Καταλοίπων Βωξίτη και Χώρων Διάθεσης Αδρανών Αποβλήτων, ενώ έχει αναθέσει σε εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη την συντήρηση των νέων αλλά και παλαιών αποκατεστημένων χώρων διάθεσης αποβλήτων (πχ παλαιός αποκατεστημένος ΧΥΤΕΑ , ανενεργά πρανή ΧΔΑΑ και λατομείου ασβεστόλιθου). Τα μέτρα πρόληψης θα παρουσιάζονται αναλυτικά στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021.
 • Η εξορυκτική δραστηριότητα, που εκτελείται από την Εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ, θυγατρική της MYTILINEOS, και αφορά σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις γίνεται με σεβασμό στη βιοποικιλότητα της περιοχής. Η Εταιρεία έχει αναπτύξει περιβαλλοντική πολιτική που αναδεικνύει τη δέσμευσή της για την προστασία της βιοποικιλότητας στη φάση των προπαρασκευαστικών εργασιών κάθε νέας μεταλλευτικής δραστηριότητας. Επίσης, στην πολιτική προδιαγράφεται η εφαρμογή μέτρων για την αποφυγή σημαντικών οικολογικών επιπτώσεων και αλλοίωσης του φυσικού τοπίου κατά την εκτέλεση των εργασιών, όσο και στο στάδιο κλεισίματος και αποκατάστασης κάθε εργοταξίου, περιορίζοντας τις ήδη πολύ μικρές και προσωρινής φύσεως αρνητικές επιπτώσεις. Η ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ ασχολείται συστηματικά σχεδόν 50 χρόνια με τις αποκαταστάσεις, ενώ δεν υπάρχει καμία ολοκληρωμένη εκμετάλλευση που να μην έχει αποκατασταθεί. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος γίνεται με τη συστηματική δεντροφύτευση.
 • Στον Τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου στην κατασκευή αιολικών πάρκων, τα οποία βρίσκονται κοντά ή και εντός περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ειδικής ΠροστασίαςΣτην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 αναφέρονται αναλυτικά οι περιορισμένες επιδράσεις κατασκευής και λειτουργίας των αιολικών πάρκων της Εταιρίας, που βρίσκονται σε προστατευμένες περιοχές (π.χ. Δίκτυο NATURA 2000 και Αρχαιολογικούς χώρους)., απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπόνηση των αντίστοιχων προβλεπόμενων μελετών (ειδική οικολογική αξιολόγηση, ετήσια παρακολούθηση προστατευόμενης περιοχής) και η επιβεβαίωση είτε της μη ύπαρξης επιπτώσεων είτε, στην περίπτωση επιπτώσεων, της δυνατότητας λήψης μέτρων αποφυγής αυτών. Στην περίπτωση μη δυνατότητας λήψης μέτρων, γίνεται κατάλληλος επανασχεδιασμός του έργου. Για το λόγο αυτό, όπου υπάρχουν δραστηριότητες της Εταιρείας, η διακίνηση των ζώων δεν εμποδίζεται, διότι δεν υπάρχει περίφραξη και η όχληση στα πτηνά είναι αμελητέα, ενώ όπου χρειάζεται εγκαθίστανται τεχνικά συστήματα προστασίας των πτηνών. Αναφορικά με την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο νέων αιολικών πάρκων, η Εταιρεία εφαρμόζει την υποχρέωση αναδάσωσης ίσων εκτάσεων με την επιφάνεια επέμβασης και, όπου είναι δυνατόν, την αποκατάσταση παρανόμων ή ανενεργών λατομείων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες των αντίστοιχων δασαρχείων.
Διεθνή πρότυπα αναφοράς & συστήματα διαχείρισης
 • ISO 14001:2015
 • GRI Standards
 • SASB Standards
 • UN Global Compact
Αποτελέσματα & σχετικοί στόχοι
 • Κατά τη διάρκεια του 2021 δεν σημειώθηκαν περιστατικά υποβάθμισης της βιοποικιλότητας, από τις δραστηριότητες της Εταιρείας, ενώ υλοποιήθηκαν κανονικά οι προγραμματισμένες ενέργειες αποκατάστασης των εκμεταλλεύσιμων περιοχών.
 • H συνολική επιφάνεια που χρησιμοποιήθηκε για εκμετάλλευση το 2021 ήταν 86 στρέμματα, μειωμένη κατά 28,3% σε σχέση με το 2020.

 • Στο πλαίσιο της κατασκευής και λειτουργίας των αιολικών πάρκων και του νέου θερμικού σταθμού, το σύνολο της έκτασης που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναδάσωσης έφτασε τα 706,9 στρέμματα (617,7 και 89,1 αντίστοιχα) ενώ διενεργήθηκαν και τρεις μελέτες παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας.
Αξιολόγηση της επίδοσης & συνεχής βελτίωση
 • Στο πλαίσιο των Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος που εφαρμόζει η Εταιρεία, εκτός από τις εσωτερικές επιθεωρήσεις, δέχεται και επιθεωρήσεις από ανεξάρτητους τρίτους φορείς.
 • Οι βασικοί δείκτες επίδοσης σχετικά με τις οικολογικές επιδράσεις διασφαλίζονται εξωτερικά στο πλαίσιο της διασφάλισης της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Κυκλική οικονομία

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης

Η διαχείριση όλων των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων και ιδιαίτερα των καταλοίπων βωξίτη, η μείωση της ποσότητας των αποβλήτων προς υγειονομική ταφή και η επαναχρησιμοποίηση του νερού και η ορθή διαχείριση και μείωση των απορρίψεων νερού αποτελούν διαχρονικές προκλήσεις για την Εταιρεία.

Δέσμευση

Έλεγχος, συνεχής μείωση και ορθή διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων με τεχνικές ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης όπου είναι εφικτό, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες πολιτικής Περιβάλλοντος της MYTILINEOS με σημείο αναφοράς την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στην παραγωγική διαδικασία.

Κυριότεροι κίνδυνοι

Βασικό περιβαλλοντικό κίνδυνο για την Εταιρεία αποτελεί η σταδιακή μείωση των διαθέσιμων χώρων απόθεσης καταλοίπων βωξίτη, που μπορεί να επιφέρει κοινωνικές και οικονομικές αρνητικές επιδράσεις για την Εταιρεία.

Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης

Στον Τομέα Μεταλλουργίας που κατέχει το 99% των συνολικών αποβλήτων της Εταιρείας:

 • Η MYTILINEOS έχει θέσει φιλόδοξους στόχους όσον αφορά την παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου και την χρήση ανακυκλωμένου (scrap) αλουμινίου μέχρι το 2025 και το 2030.
 • Το 2021 ολοκληρώθηκε Μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (AKZ) / Life Cycle Assessment (LCA) για την αξιολόγηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εξόρυξη βωξίτη και την παραγωγή αλουμίνας και αλουμίνιου, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14040 και 14044.
 • Διατηρούνται και χρησιμοποιούνται ειδικά διαμορφωμένοι χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων (Επικινδύνων – Χ.Υ.Τ.Ε.Α. και αδρανών – Χ.Δ.Α.Α), ενώ η απόθεση των καταλοίπων βωξίτη (μη επικίνδυνο απόβλητο που αποτελεί το 95% των συνολικών αποβλήτων της Εταιρείας) πραγματοποιείται με ειδικό τρόπο, βάσει γεωτεχνικών μελετών, ακολουθώντας το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής.
 • Πραγματοποιούνται επενδύσεις στην εγκατάσταση πιλοτικών μονάδων για την ανάπτυξη της έρευνας στην αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη, συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά προγράμματα αποδοτικών πράσινων τεχνολογιών για την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων και υλικών καθώς και στην ανάπτυξη τεχνολογίας για την εξαγωγή σπάνιων γαιών.
 • Το μεγαλύτερο ποσοστό υγρών αποβλήτων ανακυκλώνεται εντός της ίδιας της διαδικασίας παραγωγής, ενώ παράλληλα λειτουργούν και τρεις Βιολογικοί Σταθμοί.
 • Το 2021 ο Τομέας συμμετείχε σε 24 ερευνητικά προγράμματα (4 νέα και 20 που συνεχίστηκαν από το 2020), συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. ή το Ελληνικό κράτος μέσω των προγραμμάτων Η2020, ΕΙΤ Raw Materials, EIT Manufacturing, ERA-MIN 2 και ΓΓΕΤ. Τα προγράμματα αυτά ερευνούν θέματα όπως:
  • Αξιοποίηση καταλοίπων βωξίτη προς παραγωγή σκανδίου, σιδήρου, αλουμίνας, προσθέτων τσιμέντου και δομικών προϊόντων.
  • Παραγωγή αλουμίνας από εναλλακτικές (δευτερογενείς) πηγές.
  • Αξιοποίηση ανθρακούχων παραπροϊόντων ηλεκτρόλυσης αλουμίνας.
  • Ανάκτηση θερμότητας - χρήση Α.Π.Ε. στην παραγωγή αλουμίνιου.
  • Νέα εργαλεία/κύκλους εκπαίδευσης για μηχανικούς και εργατοτεχνίτες που εργάζονται στον κλάδο πρώτων υλών και μεταλλουργίας.
  • Νέες τεχνολογίες ανακύκλωσης αλουμινίου & ψηφιοποίηση διεργασιών στην παραγωγή αλουμίνας.

Η συνολική χρηματοδότηση των προγραμμάτων, στο διάστημα 2017-2025, ξεπερνά τα 120 εκ. Ευρώ εκ των οποίων 8,7 εκ. Ευρώ είναι η χρηματοδότηση του ΤΕΔ Μεταλλουργίας της MYTILINEOS.

Σε κάθε ΤΕΔ και παραγωγική μονάδα:

 • Λειτουργούν δίκτυα συλλογής αποβλήτων προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.
 • Στις περιπτώσεις που η ανακύκλωση δε μπορεί να ολοκληρωθεί εσωτερικά, αναπτύσσονται συνεργασίες με φορείς συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς και με αδειοδοτημένες (ανά κατηγορία αποβλήτου) εταιρείες συλλογής, μεταφοράς, διάθεσης/ αξιοποίησης αποβλήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Η διαχείριση των απορρίψεων νερού είναι απολύτως ελεγχόμενη και γίνεται μέσω παραμέτρων που καθορίζονται από τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και όρους, σύμφωνα με τους οποίους έχουν αποκτηθεί οι σχετικές περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.
Διεθνή πρότυπα αναφοράς & συστήματα διαχείρισης
 • ISO 14001:2015
 • GRI Standards
 • SASB Standards
 • UN Global Compact
Αποτελέσματα
 • Το 2021, καταγράφηκε αύξηση στην συνολική ποσότητα των στερεών αποβλήτων της Εταιρείας κατά 11,4%, η οποία προήλθε κυρίως από την αύξηση της παραγωγής των ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) ως αποτέλεσμα της αυξημένης κατασκευαστικής δραστηριότητας εντός του 2021. Σημειώνεται ότι το σύνολο της συγκεκριμένης κατηγορίας αποβλήτων ανακυκλώθηκε.
 • Το ποσοστό των στερεών αποβλήτων που επαναχρησιμοποιήθηκε, ανακυκλώθηκε και αξιοποιήθηκε με διάφορους τρόπους είτε από την ίδια την Εταιρεία, είτε μέσω τρίτων αυξήθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε στο 24,9% (2020: 18,6%) επί του συνόλου των αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων και των καταλοίπων βωξίτη).

Δείκτης
Μονάδα μέτρησης
2020
2021
Δ
Συνολική παραγωγή στερεών αποβλήτων
t
839.399,6
934.733,8
11,4%
Αξιολόγηση της επίδοσης & συνεχής βελτίωση
 • Οι βασικοί δείκτες επίδοσης σχετικά με την κυκλική οικονομία διασφαλίζονται εξωτερικά στο πλαίσιο της διασφάλισης της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.
2. Κοινωνικά Θέματα

H MYTILINEOS δεσμεύεται να παραμείνει σταθερή στον στόχο της για τη διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς ατυχήματα, με γνώμονα την πρόληψη. Η Εταιρεία στο σύνολο των Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας εφαρμόζει ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, το οποίο είναι σχεδιασμένο για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, τη συνεχή λήψη μέτρων για την πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων καθώς και την ενίσχυση της εργασιακής κουλτούρας, και είναι πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018. Παράλληλα συνεχίζει να λειτουργεί με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους της επενδύοντας στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, και επιδιώκοντας συνεχώς τη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς ανισότητες, διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Τέλος, η συνεπής στήριξη της βιωσιμότητας των τοπικών κοινοτήτων καθώς και η προώθηση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα αποτελούν βασικές στρατηγικές προτεραιότητες για την Εταιρεία που την βοηθούν να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σχετικοί Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης που συμβάλλει η MYTILINEOS στο μέτρο που της αναλογεί

icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης
 • Η εξάλειψη ατυχημάτων και περιστατικών επαγγελματικών ασθενειών στους χώρους εργασίας ιδιαίτερα στις παραγωγικές μονάδες της MYTILINEOS, προάγει τη διαρκή, βιώσιμη, παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία, ενώ συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας.
 • Προστατεύοντας την ασφάλεια των εργαζομένων της MYTILINEOS αλλά και των εργαζομένων των ανεξάρτητων εργολάβων της Εταιρείας επηρεάζεται θετικά η ευημερία τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
Δέσμευση

Η MYTILINEOS συνεχίζει να εργάζεται αδιάκοπα, σε όλους τους Τομείς της Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας, για την επίτευξη του στόχου «ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» που αποτελεί μία από τις κυρίαρχες προκλήσεις στο χώρο της βιομηχανίας, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας της MYTILINEOS.

Κυριότεροι κίνδυνοι
 • Έμμεσα ή Άμεσα Ατυχηματικοί Κίνδυνοι: Οι έμμεσοι κίνδυνοι δημιουργούν τις συνθήκες που οδηγούν σε ατύχημα (διαμόρφωση, λειτουργικότητα, πρόσβαση - εκκένωση, φωτισμός, θερμοκρασιακό περιβάλλον των χώρων εργασίας). Οι άμεσοι κίνδυνοι οδηγούν σε ατύχημα ή επαγγελματικό νόσημα (φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες).
 • Μη Ατυχηματικοί Κίνδυνοι οι οποίοι αφορούν σε οργανωτικούς, ψυχολογικούς και εργονομικούς παράγοντες, που δεν οδηγούν σε ατύχημα αλλά επηρεάζουν βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα τη ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων.
Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης

Η Υγεία & Ασφάλεια (ΥΑ) στην εργασία αποτελεί μια γραμμή ευθύνης που ξεκινά από τη Διοίκηση και τις Γενικές Διευθύνσεις και φτάνει έως τα στάδια παραγωγής όλων των ΤΕΔ της MYTILINEOS. Για την αντιμετώπιση των κινδύνων ΥΑ στην Εργασία:

 • Εφαρμόζονται αυστηρά συστήματα και μετρήσεις εκτιμώντας την επίδρασή τους στους εργαζόμενους αλλά και εντοπίζοντας οι ανάγκες παρεμβάσεων στα γραφεία και τις βιομηχανικές μονάδες.
 • Υλοποιούνται προληπτικές και διαρθρωτικές ενέργειες, αναλύοντας κάθε περιστατικό και παρ΄ ολίγον ατύχημα.
 • Η εκπαίδευση και η κατάρτιση του προσωπικού έχει καθοριστική σημασία για τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της νοοτροπίας πρόληψης ατυχημάτων. Συνεχίζεται με τον τρόπο αυτό η συστηματική προσπάθεια για την προώθηση και διαμόρφωση μιας ενιαίας εταιρικής Κουλτούρας ΥΑ, που ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενους (άμεσα και έμμεσα) να συμπεριφέρονται υπεύθυνα για τους ίδιους και τους συναδέλφους τους.
 • Πραγματοποιούνται συστηματικές επενδύσεις στα θέματα Υγείας & Υγιεινής, παρακολουθώντας και αξιολογώντας, όλους τους σχετικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος, αποσκοπώντας στη συνεχή βελτίωση της καλής υγείας και της υγιεινής διαβίωσης των εργαζομένων.
 • Τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας ενσωματώνονται στο κεντρικό εταιρικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων (ERM) προκειμένου να διασφαλιστεί περαιτέρω η ιεράρχηση τους, καθώς και η απαιτούμενη κατανομή των σχετικών πόρων για την βελτίωσή τους.
 • Προκειμένου να διατηρηθούν ασφαλείς οι χώρους εργασίας για τους εργαζομένους και τους εργολάβους που εργάζονται για τη MYTILINEOS, το θέμα αυτό συνδέεται με όλες τις αποφάσεις και τις ενέργειές της Εταιρείας.
 • Σχεδόν 90% των παραγωγικών μονάδων, θερμικών σταθμών, και των μονάδων ΑΠΕ διαθέτουν Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας πιστοποιημένο κατά ISO 45001:2018.
Διεθνή πρότυπα αναφοράς & συστήματα διαχείρισης
 • ISO 45001:2018
 • GRI Standards
 • SASB Standards
 • UN Global Compact
Αποτελέσματα & σχετικοί στόχοι
 • Η Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της καθημερινής λειτουργίας της MYTILINEOS. Το 2021, η Εταιρεία αν και πέτυχε το στόχο των μηδενικών δυστυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών στους άμεσα εργαζομένους της, εν τούτοις κατέγραψε ένα δυστύχημα σε εργαζόμενο εργολάβου της και αυξημένο αριθμό συνολικών ατυχημάτων σε σύγκριση με το 2020.
 • Στόχος της Εταιρείας, είναι τα μηδενικά δυστυχήματα, τα μηδενικά ατυχήματα με σοβαρές επιπτώσεις και διατήρηση στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα του δείκτη συχνότητας των συνολικά καταγεγραμμένων ατυχημάτων σε ετήσια βάση.

Αξιολόγηση της επίδοσης και συνεχής βελτίωση
 • Οι τομείς δραστηριότητας της MYTILINEOS και οι θυγατρικές της, εκτός από τους τακτικούς εσωτερικούς ελέγχους που διενεργούν (57 το 2021), υποβάλλονται και σε συχνές εξωτερικές επιθεωρήσεις (76 το 2021) από πελάτες, κρατικούς φορείς και ανεξάρτητους ελεγκτές για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.
 • Οι βασικοί δείκτες επίδοσης Υγείας και Ασφάλειας διασφαλίζονται εξωτερικά στο πλαίσιο της διασφάλισης της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης

Βασική πρόκληση για την Εταιρεία αποτελεί η προστασία και ο σεβασμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των εργασιακών και των κοινωνικών, που σχετίζονται με τη δραστηριότητά της καθώς και η διασφάλιση της μη έμμεσης συμμετοχής της σε συνθήκες παραβίασης των εν λόγω δικαιωμάτων που μπορεί να προκληθούν είτε από άλλη συνεργαζόμενη επιχείρηση, φορείς της Πολιτείας, φυσικά πρόσωπα ή άλλες ομάδες που συνεργάζεται στις χώρες που δραστηριοποιείται.

Δέσμευση

Μηδενική ανοχή στην παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της MYTILINEOS, του «Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας» και του «Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών / Συνεργατών».

Κυριότεροι κίνδυνοι

Η MYTILINEOS, λόγω της δραστηριότητάς της σε αναπτυσσόμενες χώρες του εξωτερικού κυρίως μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας αναγνωρίζει κινδύνους που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τόσο εντός του εργασιακού της περιβάλλοντος όσο και στο περιβάλλον δραστηριότητας των βασικών προμηθευτών και συνεργατών της. Οι κίνδυνοι αυτοί (π.χ. δραστηριότητες που μπορούν να επηρεάζουν ή να εμπλέκουν παιδιά, κουλτούρα διαφθοράς, ανισότητες στον εργασιακό χώρο, περιορισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων κ.α.) μπορούν να επηρεάσουν τόσο το οικονομικό όσο και το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μέσω πιθανών επιπτώσεων στη φήμη και την κοινωνική άδεια λειτουργίας της, ενώ ενδέχεται να οδηγήσουν και σε νομικές κυρώσεις αλλά και στη λήψη έκτακτων μέτρων πέραν αυτών που επιβάλλουν οι κανονικές επιχειρηματικές συνθήκες.

Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης
 • H MYTILINEOS δεσμεύεται στις 6 πρώτες Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), που βασίζονται, μεταξύ άλλων, στις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως καθορίζονται στη Διεθνή Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
 • Η MYTILINEOS παρακολουθεί τη σχετική εργατική νομοθεσία (εθνική, ευρωπαϊκή, ILO), και είναι σε πλήρη συμφωνία με τις συλλογικές και σχετικές διεθνείς συμβάσεις τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης σε αναπτυσσόμενες χώρες.
 • Η MYTILINEOS έχει αναπτύξει εξειδικευμένη Πολιτική για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο πλαίσιο της εφαρμογής της πολιτικής αυτής διενεργεί σχετικές αυτοαξιολογήσεις σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας.
 • Η Εταιρεία διαθέτει μηχανισμό αναφοράς παραβάσεων του Κώδικα Δεοντολογίας που βρίσκεται υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζόμενους της να διατυπώσουν τυχόν ανησυχίες τους, καθώς και περιστατικά παραβίασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παράλληλα δεσμεύεται ότι δεν αναλαμβάνει καμία ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε εργαζόμενου που αναφέρει, καλή τη πίστη, οποιαδήποτε πραγματική ή υποτιθέμενη ανάρμοστη συμπεριφορά.
 • Σχετικά με τη δραστηριότητα της στις αναπτυσσόμενες χώρες, η MYTILINEOS λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της νομιμότητας. Η διαχείριση της ασφαλούς εργασίας διέπεται από μία σειρά ενεργειών που έχουν καθήκον όλοι να υλοποιούν, για τη σωστή εφαρμογή του συστήματος της Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων και την λήψη των καταλλήλων μέτρων. Παράλληλα, στις συμβάσεις που υπογράφονται με τους εργολάβους και τους προμηθευτές υπάρχει ρητή διάταξη αναφορικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας για τη διασφάλιση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της από φυγής συνθηκών διαφθοράς και δωροδοκίας.
 • Στην Εταιρεία πραγματοποιείται εκπαίδευση των Στελεχών και στα Ανθρώπινα Δικαιώματα με έμφαση στον σεβασμό της ελευθερίας του συνδικαλισμού, την εξάλειψη κάθε μορφής αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, την αναγνώριση και εξάλειψη της παιδικής εργασίας και την εξάλειψη οποιασδήποτε διάκρισης σχετική με τον χώρο εργασίας και απασχόλησης.
Διεθνή πρότυπα αναφοράς
 • GRI Standards
 • SASB Standards
 • UN Global Compact
Αποτελέσματα
 • Το 2021 η Εταιρεία υλοποίησε, για 5η συνεχόμενη χρονιά, τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στα πρότυπα της μεθοδολογίας που προτείνεται από το Οικουμενικό Σύμφωνο Global Compact (Global Compact Self-Assessment Tool – ενότητα Ανθρώπινα Δικαιώματα). Σύμφωνα με τα ευρήματα της διαδικασίας, δεν καταγράφηκαν περιοχές που να παρατηρούνται ελλείψεις τέτοιες που να μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
 • Μέσω της επίσημης διαδικασίας αναφορών παραβιάσεων του Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας δεν αναφέρθηκε στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ή στην Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης κανένα περιστατικό παραβίασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια του 2021, επιτυγχάνοντας το διαχρονικό στόχο της Εταιρείας για μηδενική ανοχή στην παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Αξιολόγηση της επίδοσης & συνεχής βελτίωση
 • Οι βασικοί δείκτες επίδοσης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα διασφαλίζονται εξωτερικά στο πλαίσιο της διασφάλισης της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Απασχόληση

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης

Η απασχόληση χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά σημαντικό θέμα για τη MYTILINEOS λόγω της υψηλής εντοπιότητας και του μεγάλου αριθμού των εργαζομένων. Η δημιουργία ευκαιριών για μακροχρόνια απασχόληση των εργαζομένων συμβάλλει και στη βιωσιμότητα των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η εστίαση σε θέματα όπως: το περιβάλλον εργασίας, οι αμοιβές, οι παροχές, ο χρόνος εργασίας, οι περίοδοι ανάπαυσης, οι άδειες, οι πειθαρχικές πρακτικές και οι πρακτικές απόλυσης, η προστασία της μητρότητας, η ψυχική υγεία και άλλα θέματα πρόνοιας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ικανοποίηση και διατήρηση των εργαζομένων της MYTILINEOS.

Δέσμευση

Ανάπτυξη, διαχείριση και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της εφαρμογής πρακτικών που προάγουν ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, με ίσες ευκαιρίες και σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της MYTILINEOS.

Κυριότεροι κίνδυνοι

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά εργασίας και της κινητικότητας των εργαζομένων μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της παραγωγικότητας, στην απώλεια πολύτιμων γνώσεων και εμπειρίας που αποκτήθηκε μέσω της απασχόλησης των εργαζομένων, καθώς και την απώλεια της οικονομικής επένδυσης και του χρόνου που απαιτήθηκε για την κατάρτισή τους. Επίσης, η Εταιρεία μπορεί να επωμιστεί αυξημένες δαπάνες λόγω της κινητικότητας και ανάγκης αντικατάστασης εξειδικευμένου προσωπικού.

Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης

Οι βασικοί άξονες διαχείρισης της Απασχόλησης από την Εταιρεία είναι:

 • Η προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών και η συνεχής βελτίωση των σχέσεων με τους εργαζόμενους και εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης.
 • Η διαμόρφωση ενός ελκυστικού πλαισίου αμοιβών και παροχών σύμφωνα με τα δεδομένα της αγοράς και εξειδικευμένων ερευνών για κρίσιμους τομείς της Εταιρείας.
 • Η προώθηση και κατανόηση του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας στο σύνολο του προσωπικού καθώς και η αποφυγή διακρίσεων, είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε οποιεσδήποτε εργασιακές πρακτικές.
 • Η αναγνώριση της σημασίας και η συνεχής βελτίωση της υγιούς και ασφαλούς απασχόλησης για το σύνολο του προσωπικού και των συνεργατών με έμφαση στην ψυχική υγεία.
 • Η εστίαση στην εντοπιότητα, δίνοντας προτεραιότητα στην πρόσληψη εργαζομένων από τις τοπικές της κοινότητες και η ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο με βάση τη δραστηριότητα της.
 • Η διασφάλιση της ροής των πληροφοριών και της έγκαιρης επικοινωνίας σχετικά με τις οργανωτικές αλλαγές μέσω των διαθέσιμων καναλιών επικοινωνίας.
 • Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων επιτρέποντας τη χρήση τους μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα και μόνο όπου απαιτείται από το νόμο και για σκοπούς που σχετίζονται με τη λειτουργία των εργασιακών σχέσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας.
 • H διασφάλιση μέσω των επιμέρους Κανονισμών Εργασίας και του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της εξάλειψης κάθε αυθαίρετης ή μεροληπτικής πρακτικής τερματισμού συνεργασίας με τους εργαζόμενους.
 • Το 2021 επανασχεδιάστηκε το Πρόγραμμα Διοίκησης της Απόδοσης ώστε να είναι ενιαίο, να συνδέεται άρρηκτα με τους εταιρικούς στόχους καθώς και με τα εταιρικά αποτελέσματα, και το οποίο θα εφαρμοστεί σταδιακά, ξεκινώντας από την ανώτατη και ανώτερη διοίκηση.
Διεθνή πρότυπα αναφοράς
 • GRI Standards
 • SASB Standards
 • UN Global Compact
Αποτελέσματα
 • Το 2021, οι συνολικές νέες προσλήψεις της Εταιρείας έφτασαν τις 915 με το 21% αυτών να είναι γυναίκες, ενώ συνολικά δημιουργήθηκαν περισσότερες από 450 νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Ο δείκτης διατήρησης εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ξεπέρασε για άλλη μια χρονιά το ποσοστό του 90%, ενώ διατηρήθηκαν τα χαμηλά ποσοστά μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου εργασίας στην Εταιρεία.
 • Επιπλέον, η MYTILINEOS, δημιούργησε 92 ποιοτικές θέσεις πρακτικής άσκησης και επαγγελματικής κατάρτισης, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την μετατροπή πολλών από αυτών των έσεων σε θέσεις μόνιμης απασχόλησης.

Αξιολόγηση της επίδοσης & συνεχής βελτίωση
 • Οι βασικοί δείκτες επίδοσης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα διασφαλίζονται εξωτερικά στο πλαίσιο της διασφάλισης της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ίσες ευκαιρίες

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης

Η διασφάλιση των ισότιμων ευκαιριών καταργώντας πολιτικές και πρακτικές που δημιουργούν διακρίσεις (μισθολογικές, ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, θρησκείας, σεξουαλικού προσδιορισμού ή άλλης κατάστασης) και προάγοντας ενέργειες για την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος, όπου ο κάθε εργαζόμενος/η έχει τα ίδια ακριβώς δικαιώματα και αντιμετωπίζεται δίκαια και σύμφωνα με τις ικανότητες που διαθέτει για να ανταποκριθεί στον εκάστοτε ρόλο του.

Δέσμευση

Παροχή ίσων ευκαιριών χωρίς διακρίσεις, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της MYTILINEOS.

Κυριότεροι κίνδυνοι

Στους κινδύνους αυτούς συγκαταλέγονται ανισότητες που αφορούν κυρίως στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, την παροχή αμοιβών, καθώς και την παροχή ευκαιριών εξέλιξης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Τέτοιοι κίνδυνοι δύναται να έχουν επιπτώσεις στο ηθικό και την παραγωγικότητα των εργαζομένων, ενώ ανισότητες στην παροχή αμοιβών δύναται να σταθούν εμπόδιο στη διατήρηση ειδικευμένων εργαζομένων ενώ μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο και τη φήμη της Εταιρείας ως υπεύθυνου εργοδότη.

Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης

Η Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περιλαμβάνει τη δέσμευση της MYTILINEOS στην παροχή ίσων ευκαιριών, στη μη ανοχή σε προσβλητικές ή ανάρμοστες συμπεριφορές, στην δίκαιη μεταχείριση, στη λήψη μέτρων για την ισότητα των φύλων και στο σεβασμό στο απόρρητο των προσωπικών δεδομένων (GDPR). Το 2021 δόθηκε προτεραιότητα στη συγκέντρωση και την ανάλυση δεδομένων και στοιχείων από τους διαφορετικούς Τομείς Επιχειρησιακής Δραστηριότητας με σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση των ζητημάτων αυτών, ώστε να διαμορφωθεί ένα πλάνο ενεργειών με πρωταρχικό σκοπό την ενημέρωση και την εκπαίδευση των Διευθυντικών Στελεχών της MYTILINEOS. Ενδεικτικά, αναφέρουμε κάποιες αρχικές μελέτες και ενέργειες υπό εξέλιξη:

 • Εκτός του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας (Code of Conduct) και της Πολιτικής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (Human Rights) όπου υπάρχει ρητή αναφορά στην απαγόρευση διακρίσεων στην εργασία, η MYTILINEOS αξιολογεί τις υπάρχουσες πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού και θα διαμορφώσει νέες, προκειμένου μεταξύ άλλων να ενισχύσει την ισότητα στην εργασία.
 • Πραγματοποιείται αξιολόγηση για περιοχές αναθεώρησης για τη διασφάλιση Ίσων Ευκαιριών στις Πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως Πολιτική Αναζήτησης, Επιλογής και Πρόσληψης Ανθρώπινου Δυναμικού και Πολιτική Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης.
 • Το 2021 διερευνήθηκε το εύρος εφαρμογής και το πλαίσιο για τη διαμόρφωση της Πολιτικής Πολυμορφίας, Ίσων Ευκαιριών & Συμπεριλήψης η οποία είναι υπό ανάπτυξη.
 • Μετά την εκπαίδευση σε θέματα εντοπισμού ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία, στα πλαίσια των δράσεων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, σχεδιάζεται εκπαίδευση των Διευθυντικών Στελεχών από εξειδικευμένους συνεργάτες σε θέματα unconscious bias (ασυνείδητων προκαταλήψεων) στην εργασία.
 • Μελετώνται και εφαρμόζονται οι αρχές των Ηνωμένων Εθνών για την Ενδυνάμωση της Γυναίκας (United Nations Women’s Empowerment Principles (UN WEPs) και προγραμματίζεται η εγγραφή της MYTILINEOS ως μέλος.
 • Σε ετήσια βάση πραγματοποιείται ανάλυση και αξιολόγηση των μισθολογικών κλιμακίων ώστε να εντοπισθούν περιοχές, που πιθανόν χρειάζεται να παρέμβουμε διορθωτικά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για τη μείωση του χάσματος των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ο στόχος είναι η ανάλυση και η δημιουργία ενός πλάνου ενεργειών να ολοκληρωθούν έως το τέλος 2023.
Διεθνή πρότυπα αναφοράς
 • GRI Standards
 • SASB Standards
 • UN Global Compact
Αποτελέσματα

Ήδη από το 2020 έχει αρχίσει να διαμορφώνεται μία μεθοδολογία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων που επιτρέπει την κατανόηση του δείκτη ισότητας αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το 2021 υπολογίστηκε η μέση απόκλιση με σκοπό, από το 2023 να εκπονηθεί μελέτη και να σχεδιαστεί ένα πλάνο ενεργειών για τη σταδιακή εξάλειψη των αποκλίσεων αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Με βάση τις αρχικές αναλύσεις, η απόκλιση αμοιβών ανδρών και γυναικών στην κατηγορία του στελεχιακού δυναμικού φαίνεται να διαμορφώνεται και να διατηρείται σε ποσοστά κάτω του 10%. Λόγω της γεωγραφικής διασποράς, πολυπλοκότητας των λειτουργιών και των διαφορετικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της MYTILINEOS, πριν η Εταιρεία δημοσιεύσει συγκεκριμένους δείκτες, έχει θέσει ως προτεραιότητα τον εντοπισμό των διαφορετικών αιτιών που προκαλούν τέτοιες αποκλίσεις σε κάθε μία από τις κατηγορίες του Στελεχιακού, Διοικητικού και Εργατικού δυναμικού.


Αξιολόγηση της επίδοσης & συνεχής βελτίωση
 • Οι βασικοί δείκτες επίδοσης σχετικά με την παροχή ίσων ευκαιριών διασφαλίζονται εξωτερικά στο πλαίσιο της διασφάλισης της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης

Η υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ενσωματώνεται βαθμιαία στο κανονιστικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Μέσω διαδικασιών δέουσας επιμέλειας οι συνεργασίες με τα μέλη της προμηθευτικής αλυσίδας μπορούν να διασφαλίσουν καλύτερη διαχείριση κινδύνων, αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών και στην πορεία μετεξέλιξη σε αλυσίδα αξίας ικανής να δημιουργήσει διευρυμένη οικονομική και κοινωνική αξία.

Δέσμευση

Δημιουργία υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας με βάση ESG κριτήρια και σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών

Κυριότεροι κίνδυνοι

Η έλλειψη υπεύθυνων πρακτικών στην εφοδιαστική αλυσίδα της Εταιρείας μπορεί να αποτελέσει πηγή διαφορετικών κινδύνων, όπως: αυξημένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κίνδυνοι Υγείας και Ασφάλειας, κίνδυνοι παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κίνδυνοι που αφορούν θέματα ηθικής και συμμόρφωσης, με συνέπειες στη φήμη και την αξιοπιστία της MYTILINEOS καθώς και δυνητικές οικονομικές κυρώσεις.

Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης

Η MYTILINEOS επιδιώκει την ανάπτυξη ισχυρών και μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης και αμοιβαίου οφέλους με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της. Η Εταιρεία έχει ως προτεραιότητα να στηρίζει τις τοπικές της κοινωνίες, συνάπτοντας συνεργασίες με τοπικούς προμηθευτές και εργολάβους ενώ παράλληλα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη βιώσιμη ανάπτυξη, έχει ξεκινήσει την εφαρμογή ειδικών πρωτοβουλιών με στόχο και την επέκταση υπεύθυνων πρακτικών στην εφοδιαστική της αλυσίδα.

 • H MYTILINEOS έχει δημιουργήσει ειδικό «Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών» που περιλαμβάνει την περιγραφή των ελάχιστων προϋποθέσεων/προσδοκιών της Εταιρείας από την αλυσίδα εφοδιασμού της, σε θέματα που άπτονται της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης ενώ αποτελεί βασική προϋπόθεση της εμπορικής συνεργασίας των δύο μερών. Ο Κώδικας είναι δομημένος σύμφωνα με τα ESG κριτήρια και ευθυγραμμισμένος με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • Η Εταιρεία με σκοπό την ενίσχυση του επιπέδου ενημέρωσης, ωριμότητας και ενσωμάτωσης της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην εφοδιαστική της αλυσίδα, διοργανώνει ετήσιους κύκλους εκπαιδευτικών σεμιναρίων, προς τους βασικούς προμηθευτές της στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον δίκτυο CSR Hellas μέλος του ευρωπαϊκού οργανισμού CSR Europe.
 • Στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των ESG κριτηρίων στην εφοδιαστική της αλυσίδα, η Εταιρεία έχει σχεδιάσει ειδικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προμηθευτών, εισάγοντας παράλληλα τη διαδικασία αξιολόγησης νέων και υφιστάμενων προμηθευτών σε όλα τα τμήματα/διευθύνσεις αγορών και προμηθειών όλων των Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας.
Διεθνή πρότυπα αναφοράς
 • GRI Standards
 • UN Global Compact
Αποτελέσματα & σχετικοί στόχοι
 • Βασικοί στόχοι της Εταιρείας, μέχρι το 2025, είναι η ενίσχυση του επιπέδου ωριμότητας και ενσωμάτωσης της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην εφοδιαστική της αλυσίδα, η συμπερίληψη ESG κριτηρίων στη διαδικασία επιλογής νέων προμηθευτών καθώς και η δέσμευση των υφιστάμενων στις καλές και υπεύθυνες πρακτικές, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη συμπράξεων για την καλύτερη κατανόηση των επιδράσεων και την αμοιβαία εναρμόνιση στόχων και προσδοκιών.
 • Το 2021 σχεδόν το 15% από το σύνολο των νέων προμηθευτών με τους οποίους σύναψε εμπορική σχέση η MYTILINEOS, αξιολογήθηκαν και με βάση περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια.
 • Επιπλέον η Εταιρεία ολοκλήρωσε το 2ο κύκλο εκπαίδευσης βασικών προμηθευτών σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας αυξάνοντας τον αριθμό των προμηθευτών που έχουν ήδη εκπαιδευτεί σε 85, ενώ 10 από αυτούς ολοκλήρωσαν επιπλέον ενδοεταιρική κατάρτιση σε θέματα βιωσιμότητας.
 • Τέλος ξεκίνησε ο κύκλος των επίσημων ESG αξιολογήσεων βασικών προμηθευτών σε κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.

Βιωσιμότητα τοπικών κοινωνιών

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης

Η δημιουργία ασφαλών και βιώσιμων τοπικών κοινωνιών και πόλεων χωρίς αποκλεισμούς, με ανάπτυξη της τοπικής απασχόλησης και οικονομίας, με την καταπολέμηση της φτώχειας, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων της νέας γενιάς, την αναβάθμιση τοπικών υποδομών, την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όπως οι γυναίκες και τα παιδιά, καθώς και η προστασία και η διαφύλαξη της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομίας.

Δέσμευση

Η συνεπής εφαρμογή της κοινωνικής της πολιτικής με δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αρμονία συνύπαρξης της MYTILINEOS με τις τοπικές της κοινότητες αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των πολιτών των τοπικών κοινοτήτων που γειτνιάζουν με τις βιομηχανικές μονάδες της Εταιρίας, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας.

Κυριότεροι κίνδυνοι

Η αδυναμία, εκ μέρους της Εταιρείας, του έγκαιρου εντοπισμού και διαχείρισης των συχνά μεταβαλλόμενων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων των τοπικών της κοινωνιών, μπορεί να αναιρέσει την υφιστάμενη παραδοχή ότι η Εταιρεία αποτελεί αναπόσπαστο μέλος τους, έχοντας κοινά συμφέροντα. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη διατήρηση της «κοινωνικής άδειας» λειτουργίας της Εταιρείας, θέτοντας πιθανούς περιορισμούς στη μελλοντική της ανάπτυξη.

Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης
 • H συμβολή της MYTILINEOS στη βιωσιμότητα των τοπικών της κοινωνιών, στο μέτρο που μπορεί να συμβάλλει, κινείται πάνω σε τρεις βασικούς άξονες: α) στην ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης, αναγνωρίζοντας το ρόλο της Εταιρείας στην ανάπτυξη και διατήρηση της ευημερίας των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται. β) Στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, επιλέγοντας εγχώριους και κατ’ επέκταση τοπικούς προμηθευτές κατά προτεραιότητα, και γ) στην ουσιαστική κοινωνική προσφορά μέσω του ετήσιου προγράμματος κοινωνικών επενδύσεων εφαρμόζοντας επιλεγμένες δράσεις σε τομείς που συνδέονται άμεσα με τις βασικές κοινωνικές ανάγκες που αναδείχτηκαν μέσω της πανδημίας και συνδέονται με τους αντίστοιχους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • Οι Γενικές Διευθύνσεις κάθε ΤΕΔ της MYTILINEOS έχουν την ευθύνη τους διαχείρισης των σχέσεων με τους τοπικές κοινότητες που λειτουργούν, ενώ υπάρχουν ομάδες Sustainability/ESG που διαχειρίζονται την υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής.
 • Η Εταιρεία εφαρμόζει με απόλυτη συνέπεια τα τελευταία 12 χρόνια το θεσμό της Διαβούλευσης με τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Η MYTILINEOS βρίσκεται ανάμεσα στους πρωτοπόρους στον τομέα αυτό στην Ελλάδα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση νέων αντιλήψεων και πρακτικών στις σχέσεις της με τις κοινωνικές ομάδες, έχοντας ως εφαλτήριο τις ιδιαιτερότητες των Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας.
 • Οι κοινωνικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Εταιρεία σε τοπικό επίπεδο, και κυρίως στην κατηγορία της ενίσχυσης των τοπικών υποδομών, των είναι συνδεδεμένες με τις ανάγκες της κάθε κοινότητας και της ευρύτερης περιοχής της και διαμορφώνονται μέσα από ανοιχτό διάλογο με τους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους. Η Εταιρεία επικοινωνεί με τις τοπικές της κοινότητες με σαφή και διαφανή τρόπο μέσω της πολιτικής «ανοιχτής πόρτας» που εφαρμόζεται κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται οι βιομηχανικές της μονάδες.
 • Παράλληλα, ενισχύοντας την εποικοδομητική σχέση που έχει κτίσει διαχρονικά με τους κοινωνικούς φορείς, η MYTILINEOS, εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης και αξιολόγησης κοινωνικών αιτημάτων, που ενισχύει τη διαφάνεια αλλά και την διασφάλιση της βιωσιμότητας των κοινωνικών της επενδύσεων.
Διεθνή πρότυπα αναφοράς
 • GRI Standards
 • ΑΑ 1000 SES
 • SASB Standards
 • UN Global Compact
Αποτελέσματα
 • Το 2021, η Εταιρεία συνεχίζοντας την εφαρμογή της κοινωνικής της πολιτικής, υλοποίησε δράσεις σε βασικούς κοινωνικούς τομείς που συνεισφέρουν στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ξεπερνώντας τα €9 εκ.
 • Το 2021 υλοποιήθηκε η 7η κατά σειρά θεματική διαβούλευση των Κοινωνικών Εταίρων, από τον Τομέα Μεταλλουργίας της Εταιρείας, με θέμα «Covid-19: Μέτρα και δράσεις για την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας - Προστασία της υγείας και επιχειρησιακή συνέχεια».

Αξιολόγηση της επίδοσης & συνεχής βελτίωση
 • Σε ειδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2021 στις ομάδες Κοινωνικών Εταίρων της MYTILINEOS, σημειώθηκε περαιτέρω ενίσχυση (από την αντίστοιχη μέτρηση του 2019) του ποσοστού της θετικής άποψης που έχουν σχετικά με τη βελτίωση των επιδόσεων της MYTILINEOS, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης (2021: ποσοστό 88% - 2019 : ποσοστό 84%).
 • Οι βασικοί δείκτες επίδοσης σχετικά με τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών διασφαλίζονται εξωτερικά στο πλαίσιο της διασφάλισης της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Επιχειρησιακή συνέχεια

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης

Η ανάπτυξη της ικανότητας ενός οργανισμού να διασφαλίζει την αδιάκοπη παροχή προϊόντων / υπηρεσιών (χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα / διαθεσιμότητα τους) σε καταστάσεις μη κανονικής λειτουργίας, όπως π.χ. φυσικές καταστροφές, επιδημική / πανδημική κρίση ή άλλα δυσμενή συμβάντα (και συνδυασμούς αυτών) καθώς και θέματα εσωτερικής λειτουργίας & οργάνωσης όπως π.χ. παύση λειτουργίας κρίσιμων εφαρμογών IT, αστοχίες προμηθευτών / υπεργολάβων, ελλείψεις σε ανθρώπινους πόρους κ.α.

Δέσμευση

Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας και της Πολιτικής Περιβάλλοντος της MYTILINEOS.

Κυριότεροι κίνδυνοι

Ο χαμηλός βαθμός ανταπόκρισης και ετοιμότητας σε έκτακτα περιστατικά (πυρκαγιές, εκρήξεις, υλικά μεγάλου όγκου, καθίζηση εδάφους, έκλυση χημικών ουσιών στο περιβάλλον, μεταφορά προϊόντων, απόβλητα, φυσικούς κινδύνους όπως καιρικά και σεισμικά φαινόμενα, περιστατικά υγείας και ασφάλειας και άλλοι κίνδυνοι) δύναται να έχει σοβαρές συνέπειες στους εργαζόμενους, την τοπική κοινωνία, το φυσικό περιβάλλον αλλά και στην ομαλή λειτουργία της MYTILINEOS και κατ’ επέκταση στη φήμη και τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης

Η διαχείριση των εκτάκτων καταστάσεων είναι υψίστης προτεραιότητας για την MYTILINEOS, γι’ αυτό σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρίας εφαρμόζονται τα κατάλληλα Σχέδια Πρόληψης και Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών (πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροές, φυσικά φαινόμενα, ακραίες καιρικές καταστάσεις κ.α.) ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά όλα τα περιστατικά που έχουν σαν αποτέλεσμα την παρέκκλιση από την ομαλή λειτουργία τους και δύναται να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην Υγεία & στην Ασφάλεια των εργαζομένων και ευρύτερα των τοπικών κοινοτήτων.

 • Στον Τομέα Μεταλλουργίας έχει αναπτυχθεί σύστημα αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης στις εγκαταστάσεις του Αγ. Νικολάου Βοιωτίας που περιλαμβάνει ολοκληρωμένο Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτων Αναγκών (ΕΣΕΑ) με ειδικά σχέδια εκκένωσης, συστηματική εκπαίδευση, σχεδιασμό και υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό.
 • Στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας, (ενεργειακά κέντρα, μονάδες ΑΠΕ, γραφεία) εφαρμόζεται μία δέσμη μέτρων ανταπόκρισης σε έκτακτα περιστατικά που περιλαμβάνει: α) Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών ή Υπεύθυνο Έκτακτης Ανάγκης, β) καταγεγραμμένες σχετικές διαδικασίες, γ) υλοποίηση Σχεδίων Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων και δ) υλοποίηση ασκήσεων και εκπαιδεύσεων του προσωπικού σύμφωνα με τα ειδικά Σχέδια Εκκένωσης και τις Οδηγίες για Έκτακτες Καταστάσεις των κτιρίων.
 • Στον Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και στον Τομέα Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, το κάθε εργοτάξιο διαθέτει δικό του σχέδιο έκτακτης ανάγκης, κατάλληλο για τη φύση των δραστηριοτήτων του και τους κινδύνους που έχουν αναγνωριστεί και εκτιμηθεί. Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης είναι τεκμηριωμένα, προσβάσιμα και κοινοποιούνται με σαφήνεια σε όλο το προσωπικό το οποίο εκπαιδεύεται στην κατανόηση των εν λόγω σχεδίων καθώς και στην εκμάθηση του ρόλου και των ευθυνών του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Διεθνή πρότυπα αναφοράς & συστήματα διαχείρισης
 • ISO 45001:2018 (όλες οι βασικές παραγωγικές μονάδες)
 • ISO 14001:2015
 • ISO 22301:2012 (Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης)
 • GRI Standards
 • SASB Standards
Αποτελέσματα
 • Το 2020, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 61 ασκήσεις ετοιμότητας σε κάθε μονάδα παραγωγής, εργοτάξιο ή γραφείο των ΤΕΔ της MYTILINEOS, ενώ το 2021 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 82 ασκήσεις ετοιμότητας.

Αξιολόγηση της επίδοσης & συνεχής βελτίωση
 • Οι βασικοί δείκτες επίδοσης σχετικά με την επιχειρησιακή συνέχεια διασφαλίζονται εξωτερικά στο πλαίσιο της διασφάλισης της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.
3. Θέματα Διακυβέρνησης

H MYTILINEOS στοχεύει στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας και της ακεραιότητας στις διαδικασίες και τη λήψη αποφάσεων σε ολόκληρο το φάσμα της λειτουργίας της.

Στην παρούσα ενότητα, δεν σχολιάζονται στοιχεία της Εταιρικής διακυβέρνησης τα οποία αναλύονται εκτενώς στην αντίστοιχη ενότητα «Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης» του παρόντος απολογισμού. Επιπρόσθετα, η παρουσίαση του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας περιλαμβάνεται στη σχετική ενότητα με τίτλο «Επιχειρηματικό Μοντέλο» του παρόντος απολογισμού.

Σχετικοί Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης που συμβάλλει η MYTILINEOS στο μέτρο που της αναλογεί

icon
icon

Επιχειρηματική ηθική

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης

Η MYTILINEOS αναγνωρίζει ότι τα φαινόμενα της διαφθοράς, της δωροδοκίας, της απάτης, της παραβίασης του υγιούς ανταγωνισμού και του ξεπλύματος χρήματος από παράνομες δραστηριότητες υπονομεύουν το ηθικό περιβάλλον κάθε επιχείρησης και ανάμεσα στις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν περιλαμβάνονται η παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και η παρεμπόδιση της διανομής του πλούτου και της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών. Τα φαινόμενα αυτά αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με δυσανάλογο αντίκτυπο στις φτωχές κοινότητες, διαβρώνοντας τη δομή της κοινωνίας.

Δέσμευση

Μηδενική ανοχή σε καταστάσεις διαφθοράς και δωροδοκίας, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών.

Κυριότεροι κίνδυνοι

Η MYTILINEOS μέσω της δραστηριοποίησης της σε αναπτυσσόμενες χώρες με μεγάλες ενεργειακές ανάγκες οι οποίες σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Οργανισμού Transparency International (Δείκτης αντίληψης της διαφθοράς) βρίσκονται στην περιοχή υψηλού κινδύνου διαφθοράς, ενδέχεται να εκτεθεί σε πληρωμές διευκόλυνσης ή λοιπές παροχές προς τους τοπικούς εταίρους ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των έργων.

Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης

H αντιμετώπιση της διαφθοράς και της δωροδοκίας αποτελεί βασικό στοιχείο του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών της MYTILINEΟS. Για την Εταιρεία, το σημείο αναφοράς στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και της δωροδοκίας, αποτελεί η αρχή της ακεραιότητας, η οποία συνδέεται με την πάγια δέσμευσή της για μηδενική ανοχή στα θέματα αυτά. Η Εταιρεία λαμβάνει πλήθος μέτρων για την υλοποίηση της εν λόγω δέσμευσης:

 • Η MYTILINEOS έχει δεσμευθεί επισήμως στην 10η αρχή του UN Global Compact, σύμφωνα με την οποία «Είναι αντίθετη σε κάθε μορφή διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού, της δωροδοκίας και των πληρωμών διευκόλυνσης» και η οποία λειτουργεί καταλυτικά στην ανάπτυξη της σχετικής κουλτούρας ηθικής σε όλη την Εταιρεία.
 • Με στόχο την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της δωροδοκίας, η MYTILINEOS υλοποιεί ενδελεχή έλεγχο και πρακτικές δέουσας επιμέλειας τρίτων μερών πριν τη σύναψη συμφωνίας ή την πληρωμή αυτών.
 • Αποφεύγεται κάθε συναλλαγή και επαφή με τρίτα μέρη που έχουν συμμετάσχει στη δημιουργία συνθηκών για την ανάπτυξη περιστατικών διαφθοράς, εκβιασμού ή δωροδοκίας.
 • Διενεργείται σε ετήσια βάση μελέτη διακινδύνευσης σχετικά με την εν δυνάμει διαφθορά και δωροδοκία στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και προδιαγράφει μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων, στο πλαίσιο της Εταιρικής Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου (Enterprise Risk Management).
 • Εφαρμόζονται συστήματα και έλεγχοι σε προληπτικό αλλά και σε ανιχνευτικό επίπεδο ώστε να διασφαλίζεται η ορθή επιλογή των προμηθευτών, η αποφυγή αμφισβητούμενων πληρωμών, η ορθότητα των πληρωμών, καθώς και η ορθή και με διαφάνεια αναγνώρισή τους στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας.
 • Σε χώρες υψηλού κινδύνου διαφθοράς, η Εταιρεία εγκαθιστά μηχανισμό καταγγελιών (Grievance Mechanism), προστατεύοντας τους καταγγέλλοντες, ενώ λειτουργεί μηχανισμό καταγγελιών σε κεντρικό επίπεδο δια της υποβολής αναφορών παραβιάσεων στον Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 • Πραγματοποιούνται έκτακτοι έλεγχοι προμηθευτών με στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών.
 • Η Εταιρεία μεριμνά για τη συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα του κώδικα δεοντολογίας ανά κατηγορία έκθεσης σε κανονιστικό κίνδυνο.
Διεθνή πρότυπα αναφοράς
 • GRI Standards
 • SASB Standards
 • UN Global Compact
Αποτελέσματα & στόχοι
 • Το 2021, η MYTILINEOS εφάρμοσε όλες τις απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες για τη διασφάλιση της πολιτικής της. Μέσω των μηχανισμών ελέγχου που εφαρμόζονται στα Τμήματα Αγορών – Προμηθειών των Τομέων Δραστηριότητας της Εταιρείας, όπου εξετάστηκαν τόσο η επιλογή των συνεργατών όσο και κάθε είδους συναλλαγή, δεν υπήρξαν επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς, περιστατικά τα οποία να οδήγησαν στη απομάκρυνση ή την πειθαρχική δίωξη εργαζομένων για λόγους διαφθοράς, επιβεβαιωμένα περιστατικά που σχετίζονταν με τη διαφθορά και τα οποία να οδήγησαν στον τερματισμό ή την μη ανανέωση της συνεργασίας με συνεργάτες ή δημόσιες δικαστικές υποθέσεις σχετικές με τη διαφθορά κατά της Εταιρείας ή των εργαζομένων της. Με αυτό τον τρόπο η MYTILINEOS πέτυχε τον ετήσιο στόχο που έχει θέσει για μηδενικά περιστατικά διαφθοράς και δωροδοκίας.
 • Επίσης, η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης εξέδωσε το 2021 την πολιτική της MYTILINEOS σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων των εργαζομένων και συνεργατών αυτής και συνέλεξε τις σχετικές δηλώσεις στελεχών και εργαζομένων σε καίριες Διοικητικές θέσεις.
Αξιολόγηση της επίδοσης & συνεχής βελτίωση
 • Οι βασικοί δείκτες επίδοσης σχετικά με την επιχειρηματική ηθική διασφαλίζονται εξωτερικά στο πλαίσιο της διασφάλισης της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Κανονιστική συμμόρφωση

Προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης

Η διατήρηση της κανονιστικής συμμόρφωσης σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και προϊοντικό επίπεδο, με σκοπό τη διασφάλιση ότι η συνολική εταιρική δραστηριότητα είναι σύννομη και ανταποκρίνεται σε υψηλά επίπεδα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ της MYTILINEOS και των Κοινωνικών της Εταίρων.

Δέσμευση

Λειτουργία σε πλήρη αρμονία, συμμόρφωση και τήρηση προς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές λειτουργίας σε κάθε περιοχή ή χώρα δραστηριοποίησης, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών.

Κυριότεροι κίνδυνοι
 • Κίνδυνοι οικονομικής φύσεως, από ενδεχόμενες αρνητικές εκβάσεις δικαστικών διενέξεων που αφορούν στη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία εν γένει.
 • Ενδεχόμενη μη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα με τους όρους των περιβαλλοντικών αδειών των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση παράβασης των ισχυουσών ρυθμίσεων, οι αρμόδιες αρχές ενδέχεται να επιβάλουν πρόστιμα ή κυρώσεις, καθώς και να ανακαλέσουν ή να αρνηθούν να ανανεώσουν άδειες και εγκρίσεις.
 • Η MYTILINEOS δραστηριοποιείται σε χώρες με αναδυόμενες οικονομίες, στις οποίες οι λειτουργίες της ενδεχομένως να επηρεάζονται από τις πολιτικές συνθήκες και τις μεταβολές σε αυτές. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Οι παραπάνω δυνητικοί κίνδυνοι θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην κερδοφορία, τη χρηματοοικονομική θέση και τις ταμειακές ροές και κατά συνέπεια, στην ικανότητα της MYTILINEOS να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Διαχείριση / Τακτικές αντιμετώπισης
 • Η MYTILINEOS, προκειμένου να προλαμβάνει τυχόν κινδύνους, διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται καθώς και ότι οι σχέσεις και οι δραστηριότητές της συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία και το εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο.
 • Λαμβάνονται μέτρα για τη συνεχή ενημέρωση για τις ισχύουσες διαχρονικά νομικές υποχρεώσεις ενώ εφαρμόζονται διαδικασίες παρακολούθησης των νομοθετικών εξελίξεων.
 • Πραγματοποιείται επανεξέταση και αξιολόγηση σε τακτική βάση της συμμόρφωσης με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών αδειών.
 • Η Εταιρεία μεριμνά ώστε οι επιχειρηματικές της πρακτικές να συμβαδίζουν με τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact).
 • Κατά τη διάρκεια υποβολής προσφορών για ένα έργο, εφαρμόζονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες (σύστημα διαχείρισης ή διαδικασίες δέουσας επιμέλειας) για την αποτροπή της δωροδοκίας και της διαφθοράς καθώς και της αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς.
 • Παράλληλα, αναπτύσσονται και πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις σε θέματα σχετικά με την κανονιστική συμμόρφωση, όπως για παράδειγμα εκπαιδεύσεις σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) και εκπαιδεύσεις στον Κώδικα Δεοντολογίας. Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί υλικό και πραγματοποιούνται θεματικές εκπαιδεύσεις σε συγκεκριμένους εργαζόμενους τους οποίους η θεματολογία αφορά:
  • Αρχική εκπαίδευση στην Κανονιστική Συμμόρφωση για νέους εργαζόμενους
  • Δίκαιο του υγειούς ανταγωνισμού
  • Ενδελεχής έλεγχος τρίτων μερών με τη χρήση της ενδοεταιρικής πλατφόρμας ελέγχου ακεραιότητας
  • Διαχείριση πλατφόρμας καταγγελιών και διερεύνηση αυτών
Διεθνή πρότυπα αναφοράς
 • GRI Standards
 • SASB Standards
 • UN Global Compact
Αποτελέσματα & στόχοι
 • Η τήρηση της εφαρμοστέας νομοθεσίας, καθώς και εφαρμογή δικλείδων ελέγχου συμμόρφωσης με του κανόνες που αφορούσαν στη δραστηριότητα της MYTILINEOS, κατά το 2021, είχαν σαν αποτέλεσμα την απουσία περιστατικών μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και του συναφούς αντικτύπου σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
 • Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης συνέχισε την υλοποίηση της εκπαίδευσης για την προστασία προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και της εκπαίδευσης στον Κώδικα Δεοντολογίας της MYTILINEOS (CoC). Το 2020 οι εκπαιδεύσεις αυτές αφορούσαν τα Διευθυντικά στελέχη, τους εργαζομένους που έχουν υπό την εποπτεία τους προσωπικό, τους εργαζομένους σε θέσεις των οποίων η φύση εργασίας ενέχει κίνδυνο μη συμμόρφωσης και τους εργαζομένους οι οποίοι εκτελούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση 500 εργαζόμενοι (ποσοστό ολοκλήρωσης 83%). Το 2021 εντάχθηκαν στην εκπαίδευση οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του target group και ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση 90 εργαζόμενοι (ποσοστό ολοκλήρωσης 98%), ενώ υπάρχει ορίζοντας ολοκλήρωσης το 2022.
Αξιολόγηση της επίδοσης & συνεχής βελτίωση
 • Οι βασικοί δείκτες επίδοσης σχετικά με την κανονιστική συμμόρφωση διασφαλίζονται εξωτερικά στο πλαίσιο της διασφάλισης της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.
4. ESG Scorecard

Παρουσίαση επιλεγμένων ESG δεικτών επίδοσης, στο πλαίσιο των Ουσιαστικών θεμάτων που παρουσιάζονται στην παρούσα Έκθεση Μη Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Πυλώνες ESG Δείκτες ESG KPIs Δείκτες ESG ATHEX 2020 2021
E Συνολικές εκπομπές CO2 (Scope 1 & 2 - t CO2e) C-E1
C-E2
4.459.424 4.063.959
Τομέας Μεταλλουργίας: Εκπομπές CO2 (Scope 1 & 2 - t CO2e) 2.840.274 2.619.917
Τομέας Μεταλλουργίας: Ειδικές εκπομπές CO2 (t CO2e Scope 1 & 2 / t παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου)Οι ειδικές εκπομπές πρωτόχυτου Αλουμινίου υπολογίζονται στο πλαίσιο της συμμετοχής του Τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS στην διεθνή πρωτοβουλία ASI (Aluminium Stewardship Initiative) και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Aluminium Carbon Footprint Technical Support Document (WA, Feb-2018), του International Aluminium Institute, για την προσέγγιση LEVEL 1. Περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες παραγωγής αλουμινίου ηλεκτρόλυσης, αλουμινίου χυτηρίου και παραγωγής ανόδων. 6,98 6,53
Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου: Ειδικές εκπομπές CO2 (kg CO2e Scope 1 & 2 / MWh παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) 324 322
Έσοδα που προέρχονται από προϊόντα και υπηρεσίες με περιβαλλοντικά οφέλη (% των συνολικών εσόδων)Περιλαμβάνει έσοδα που προέρχονται από δραστηριότητες οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις (eligibility criteria) για να συμπεριληφθούν στη λίστα των δραστηριοτήτων όπως ορίζονται από το EU Taxonomy. Το EU Taxonomy είναι ένα σύστημα ταξινόμησης, το οποίο δημιουργεί έναν κατάλογο περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων με σκοπό την αύξηση των βιώσιμων επενδύσεων και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal). A-S5 - 55%
Συνολικές εκπομπές CO2 που αποφεύχθηκαν (t CO2e)Αφορά τις εκπομπές που θα προέκυπταν απουσία των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της MYTILINEOS. Υπολογίζεται μέσω του πολλαπλασιασμού της παραγόμενης ενέργειας (MWh) από ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, αιολικά, μικρά υδροηλεκτρικά (<10MW)) που βρίσκονται σε λειτουργία και του συντελεστή μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας σε CO2e με βάση το ενεργειακό μείγμα της χώρας κατά το έτος αναφοράς. 287.088 250.113
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (% επί της συνολικής παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας) 8,6% 9,7%
Συνολικές εκπομπές NOx & SOx (t) SS-E2 4.670 4.577
Στερεά απόβλητα που επαναχρησιμοποιήθηκαν, ανακυκλώθηκαν ή αξιοποιήθηκαν (% επί των συνολικών παραγόμενων στερεών αποβλήτων) SS-E5 18,6% 24,9%
Υγειονομική ταφή στερεών αποβλήτων (% επί των συνολικών παραγόμενων μη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων) SS-E5 2,4% 2,0%
Κατανάλωση φρέσκου νερού (ML)Η διαφορά μεταξύ της συνολικής ποσότητας φρέσκου νερού που αντλείται και της συνολικής ποσότητας φρέσκου νερού που απορρίπτεται. Ως φρέσκο λογίζεται το νερό με συγκέντρωση ολικών διαλυμένων στερεών ίση ή μικρότερη από 1.000 mg/l. Η μεθοδολογία υπολογισμού του συγκεκριμένου δείκτη είναι σύμφωνα με το πρότυπο GRI 303-5 (2018). SS-E3 5.245 5.301
Ποσοστό αποκατάστασης εκμεταλλεύσιμης περιοχής κατά την εξορυκτική διαδικασία 83,3% 84,3%
S Συνολική απασχόληση (άμεσα & έμμεσα εργαζόμενοι) 3.856 4.823
Ποσοστό εργαζομένων μερικής απασχόλησης (άμεσα εργαζόμενοι) 0,5% 0,6%
Δείκτης κινητικότητας εργαζομένων (%)Αριθμός εθελοντικών αποχωρήσεων ως ποσοστό του μέσου αριθμού άμεσων υπαλλήλων της Εταιρείας κατά το συγκεκριμένο έτος. Οι περιπτώσεις λήξης συμβάσεων ορισμένου χρόνου δεν θεωρούνται εθελοντικές αποχωρήσεις. C-S3 6,0% 6,1%
Αριθμός δυστυχημάτων (άμεσα & έμμεσα εργαζόμενοι) SS-S6 1 1
Δείκτης συχνότητας συνολικών ατυχημάτων ανά 200.000 ώρες εργασίας (άμεσα εργαζόμενοι)Η μεθοδολογία μέτρησης των ατυχημάτων έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο GRI 403-9 (2018). Περιλαμβάνει όλα τα δυστυχήματα καθώς και ατυχήματα που οδήγησαν σε ημέρες αδείας, περιορισμένη εργασία ή μεταφορά σε άλλη εργασία, ιατρική περίθαλψη εκτός από τις πρώτες βοήθειες ή απώλεια συνείδησης ή σοβαρό τραυματισμό ή κακή υγεία που διαγνώστηκε από ιατρό ή άλλο εξουσιοδοτημένο επαγγελματία υγείας. Περιλαμβάνει όλα τα ατυχήματα και συμβάντα που συνέβησαν κατά τη μεταφορά του υπαλλήλου από τον τόπο της ιδιωτικής του δραστηριότητας (π.χ. κατοικία) και από ένα χώρο εργασίας και μόνο όταν αυτή η μεταφορά έχει οργανωθεί από την Εταιρεία. SS-S6 0,53 0,85
Δείκτης συχνότητας συνολικών ατυχημάτων ανά 200.000 ώρες εργασίας (έμμεσα εργαζόμενοι)Η μεθοδολογία μέτρησης των ατυχημάτων έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο GRI 403-9 (2018). Περιλαμβάνει όλα τα δυστυχήματα καθώς και ατυχήματα που οδήγησαν σε ημέρες αδείας, περιορισμένη εργασία ή μεταφορά σε άλλη εργασία, ιατρική περίθαλψη εκτός από τις πρώτες βοήθειες ή απώλεια συνείδησης ή σοβαρό τραυματισμό ή κακή υγεία που διαγνώστηκε από ιατρό ή άλλο εξουσιοδοτημένο επαγγελματία υγείας. Περιλαμβάνει όλα τα ατυχήματα και συμβάντα που συνέβησαν κατά τη μεταφορά του υπαλλήλου από τον τόπο της ιδιωτικής του δραστηριότητας (π.χ. κατοικία) και από ένα χώρο εργασίας και μόνο όταν αυτή η μεταφορά έχει οργανωθεί από την Εταιρεία. SS-S6 0,38 0,29
Ποσοστό γυναικών στην εργασία (%) C-S1 19,0% 18,7%
Ποσοστό γυναικών σε θέσεις ευθύνης (%)Ποσοστό επί του στελεχιακού προσωπικού της Εταιρείας. C-S2 19,4% 21,1%
Μέσος όρος ημερών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο (ημέρες / έτος) C-S4 2,0 1,8
Αριθμός ωφελούμενων πολιτών από τα εταιρικά κοινωνικά προγράμματα/πρωτοβουλίες 31.602 52.899
Αριθμός προμηθευτών που εκπαιδεύτηκαν στις αρχές του UN Global Compact 50 35
G Ποσοστό συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (%) 70% 75%
Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου 11 11
Ποσοστό Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 64% 64%
Πολυμορφία Διοικητικού Συμβουλίου (% γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο) 20% 27%
Ποσοστό Ανεξάρτητων Μελών Επιτροπής Ελέγχου 100% 100%
Ποσοστό Ανεξάρτητων Μελών Επιτροπής Αποδοχών 100% 100%
Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης C-G1 Ναι Ναι
Σύνδεση μεταβλητών αποδοχών στελεχιακού προσωπικού με δείκτες Βιωσιμότητας Ναι Ναι
Περιστατικά διαφθοράς και δωροδοκίας 0 0
Οικονομικές επιβαρύνσεις από περιστατικά παραβίασης του Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας (€) SS-G1 0 0
Οικονομικές επιβαρύνσεις λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία (σε θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά, εργασιακά & κοινωνικά) (€) 0 0