Ανασκόπηση 2021 - Επιδόσεις και Χρηματοοικονομική Θέση

To 2022 έχει ξεκινήσει με θετικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία η οποία αναμένεται να συνεχίσει να ανακάμπτει από τα χαμηλά επίπεδα των τελευταίων ετών εξαιτίας της παρατεταμένης ύφεσης την οποία ακολούθησε η περίοδος της πανδημίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα το 2021 αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ την εκτίμηση του προϋπολογισμού για ρυθμό ανάπτυξης 6,9%, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέπει ανάπτυξη της τάξης του 8,5% για το 2021 ενώ το 2022 και το 2023 η ανάπτυξη προβλέπεται να κινηθεί κοντά στο 5% και 3,5% αντίστοιχα, με συνέπεια η σωρευτική ανάπτυξη για την τριετία που διανύουμε να διαμορφωθεί περίπου στο 17%.

Τα επόμενα δύο χρόνια είναι πιθανό να αποτελέσουν σημείο καμπής για την Ελληνική οικονομία, μεταξύ άλλων, για δύο σημαντικούς λόγους. Ο πρώτος είναι μια πιθανή ανάκτηση της «Επενδυτικής βαθμίδας», για πρώτη φορά από την αρχή της οικονομικής κρίσης, η οποία θα μπορούσε με τη σειρά της να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση στις ροές κεφαλαίων. Η αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας από τους οίκους αξιολόγησης είναι πιθανό πως δεν θα αργήσει πολύ μέχρι να συμβεί, δεδομένου ότι η χώρα απέχει σήμερα δύο βαθμίδες από την επενδυτική βαθμίδα.

Ο δεύτερος είναι η σημαντική συνεισφορά του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), ο οποίος εκτιμάται ότι στα επόμενα χρόνια θα συνεισφέρει πάνω από €30 δισ (>15% του ΑΕΠ της χώρας) συνολικά μέσω επιχορηγήσεων και δανείων με ευνοϊκούς όρους, ενισχύοντας τις Ελληνικές τράπεζες και ευρύτερα την ελληνική οικονομία. Ιδιαίτερα κρίσιμη αναμένεται να είναι η συμβολή του Μηχανισμού Ανάκαμψης στην προώθηση μεγάλων έργων στους τομείς των υποδομών και της ενέργειας, καθώς η «Πράσινη Μετάβαση» αποτελεί βασικό πυλώνα του Μηχανισμού Ανάκαμψης.

Οι προοπτικές ανάκτησης της «Επενδυτικής Βαθμίδας» και οι αναμενόμενες εισροές από το Μηχανισμό Ανάκαμψης σε συνδυασμό με ευρύτερα Ευρωπαϊκά κονδύλια, αναμένεται να προσφέρουν επιπλέον ώθηση σε ζωτικούς τομείς της Ελληνικής οικονομίας, με τους αναλυτές να αναμένουν ισχυρή ανάπτυξη στη μετά-Covid εποχή, καθώς η κατανάλωση επανακάμπτει στα προ-πανδημίας επίπεδα, ενώ η συσσώρευση αποταμιεύσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την ιδιωτική κατανάλωση. Στο μεταξύ, η Ελλάδα σταδιακά σημειώνει πρόοδο αναφορικά με την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων.

Σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, κρίσιμα θέματα όπως οι πληθωριστικές πιέσεις που προέρχονται κυρίως από την ενεργειακή κρίση, οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, η εξέλιξη της πανδημίας, καθώς και οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις με επίκεντρο την Ουκρανία, αναμένεται να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος και να κρίνουν την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας κατά τη διάρκεια του 2022.

Την ίδια ώρα, οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες κινούνται πιο άμεσα όσον αφορά στην αύξηση των επιτοκίων. Η ΕΚΤ παραμένει επιφυλακτική, όμως είναι σαφές ότι προετοιμάζεται για αύξηση των επιτοκίων εφόσον ο πληθωρισμός διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Οι συνέπειες της αύξησης των επιτοκίων, πέραν από την συνεπαγόμενη αύξηση του κόστους δανεισμού ιδιαίτερα για εταιρείες με έλλειψη κεφαλαιακής επάρκειας, αναμένεται να επιφέρουν αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων και αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές που για χρόνια είχαν επωφεληθεί από τις χαλαρές νομισματικές πολιτικές.

Η MYTILINEOS, μετά την επίτευξη ιστορικού υψηλού επιπέδου κερδοφορίας το 2021, έχει θέσει στέρεες βάσεις για ένα ισχυρότερο 2022. Η αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας και την ολοκλήρωση σημαντικών επενδύσεων, προστατεύουν τη μελλοντική κερδοφορία από εξωγενείς παράγοντες διατηρώντας τη MYTILINEOS σε τροχιά ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου

Το 2021 χαρακτηρίστηκε (α) από την εξαιρετικά υψηλή αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, εξαιτίας της παγκόσμιας αύξησης της ζήτησης για φυσικό αέριο, λόγω της επανεκκίνησης της οικονομίας στην μετά COVID περίοδο (χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη αύξηση της προσφοράς) και την σύμπτωση της με την σημαντική αύξηση των τιμών του CO2, οι οποίες οδήγησαν σε σημαντική άνοδο της χονδρεμπορικής τιμής (DAM) και (β) από την αυξημένη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας (+4,6% σε σχέση με το 2020) λόγω των εξαιρετικά θερμών καλοκαιρινών μηνών

Εν μέσω των συνθηκών αυτών, η δυνατότητα της Εταιρείας λόγω μεγέθους χαρτοφυλακίου (οι εισαγωγές φυσικού αεριού της Εταιρείας αποτελούν το 22% των συνολικών εισαγωγών της χώρας) για προμήθεια φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές, σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό απόδοσης/διαθεσιμότητας/αξιοπιστίας και ευελιξίας των μονάδων της Εταιρείας (δύο σταθμοί συνδυασμένου κύκλου και ένας σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας), οδήγησαν τη συνολική παραγωγή των μονάδων να ανέλθει στις 5,08 TWh. Η ποσότητα αυτή αντιπροσωπεύει το 9,7% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα και το 23,3% της παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου. Η συνολική παραγωγή τόσο από τις θερμικές όσο και από τις ανανεώσιμες μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε 5,62 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 10,7% της συνολικής ζήτησης.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί εμφανίζεται η κάλυψη (ανά πηγή) της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (σε TWh) για 2021 και 2020:

Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της διατήρησης του υψηλού βαθμού απόδοσης, διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας και ευελιξίας των μονάδων της, η MYTILINEOS, προχώρησε σε επιτυχημένη 3μηνη “Μεγάλη Συντήρηση” (Major Inspection) του σταθμού της Korinthos Power κατά το διάστημα Μαρτίου – Μάιου. Η μονάδα λειτουργεί κανονικά από τις αρχές Ιουνίου συνεισφέροντας στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Χώρας.

Όσον αφορά τη δραστηριότητα της προμήθειας, η Protergia ενδυναμώνει σταθερά την παρουσία της στην λιανική κλείνοντας στο 2021 με εκπροσώπηση 334.000 συνολικά μετρητών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου έναντι 285.000 που εκπροσωπούσε στα τέλη του 2020, ενώ το μερίδιο της στην αγορά ηλεκτρισμού τον Δεκέμβριο του 2021 ανήλθε σε ~7,07% (μερίδια ΕΧΕ).

Το δυναμικό παραγωγής της Εταιρείας από μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών ανέρχεται στα 210,7 MW. Τον Φεβρουάριο η MYTILINEOS προέβη σε πώληση της μειοψηφικής συμμετοχής που κατείχε στο Αιολικό Πάρκο ΑΔΕΡΕΣ ισχύος 11,5 MW ενώ, συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες για την κατασκευή ενός νέου Αιολικού Πάρκου ισχύος 43,2 MW, που προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία το 4ο τρίμηνο του 2022. Το 2021, η εταιρία προχώρησε, σε συνεργασία με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΙΚΕ, στην πλήρη ανάπτυξη 130 MW Φ/Β, τα οποία πολύ σύντομα θα μπουν σε φάση κατασκευής. Επίσης η Εταιρεία ανακοίνωσε συνεργασία με την Copenhagen Infrastructure Partners για την από κοινού ανάπτυξη και κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων, αφού πρώτα υπάρξει το αναγκαίο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

Τέλος, περατώνεται σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα η κατασκευή του νέου σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) 826 MW με τον αεριοστρόβιλο H-Class της General Electric. ο νέος σταθμός προβλέπεται να παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία, όπως ήταν προγραμματισμένο, το καλοκαίρι του 2022, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στη στήριξη της μετάβασης της χώρας προς ένα ενεργειακό μίγμα με σημαντικά μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα. Το έργο εκτελείται από τον τομέα Sustainable Engineering Solutions της Εταιρείας με αξιοσημείωτες συνέργειες, εξασφαλίζοντας μειωμένο κόστος επένδυσης.

Τομέας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων

Το θετικό περιβάλλον για τις αγορές, όπως διαμορφώθηκε ήδη από τα τέλη του προηγούμενου έτους, ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια του 2022 με αποτέλεσμα την έντονη άνοδο των τιμών, ειδικά στο αλουμίνιο και τα premia των προϊόντων του χυτηρίου. Η ζήτηση που δεν ικανοποιήθηκε πλήρως από την πληττόμενη προσφορά, τα προβλήματα στη διακίνηση των προϊόντων, η πίεση από την αύξηση στις πρώτες ύλες και την ενέργεια και το αυξημένο μεταφορικό κόστος συνέβαλλαν στην αύξηση του πληθωρισμού και κατ’ επέκταση στις τιμές των εμπορευμάτων. Η εκτίναξη των ενεργειακών τιμών στην Ευρώπη κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους οδήγησε σε μειώσεις παραγωγής ή και κλείσιμο εργοστασίων αλουμινίου. Ο αντίκτυπος από τη μειωμένη προσφορά μετάλλου φάνηκε στα πολύ υψηλά επίπεδα των premia των προϊόντων του χυτηρίου και ειδικότερα τις κολόνες αλουμινίου. Παράλληλα καταγράφηκε σχετικά περιορισμένη επίδραση στις τιμές της αλουμίνας οι οποίες παρότι ονομαστικά σημείωσαν αύξηση κατά τη διάρκεια του έτους, αυτή δεν ανήλθε σε αντίστοιχο επίπεδο με τις αυξήσεις στο LME.

Η ανοδική πορεία που κατέγραψαν οι τιμές του αλουμινίου στο β’ εξάμηνο του 2020 συνεχίστηκε το 2021 με αποτέλεσμα να φτάσει η μέση τιμή του αλουμινίου στο LME μέχρι το επίπεδο των 2.484$/t, σημαντικά υψηλότερα (+44%) από το επίπεδο των 1.728$/t που καταγράφηκε το 2020.

Εξαιρετικά θετική εικόνα παρατηρήθηκε στα premia των προϊόντων αλουμινίου. Συγκριτικά με το 2020, τα premia των κολόνων κατέγραψαν άνοδο κατά περίπου 145%.

Ο δείκτης API της αλουμίνας κινήθηκε άνοδικα, με τη μέση τιμή του έτους να διαμορφώνεται περίπου στα 330$/t, αυξημένη κατά περίπου 22% σε σχέση με το 2020.

Το δολάριο ΗΠΑ, κινήθηκε πτωτικά με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στο 1,18 έναντι του ευρώ, αποδυναμωμένο κατά περίπου 4% έναντι του 2020 (€/$ 1,14).

Η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας οδήγησε σε αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών, της ενέργειας (κυριότερα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου), του μεταφορικού κόστους καθώς και των τιμών ρύπων με αποτέλεσμα να πιεσθεί ανοδικά το κόστος παραγωγής στο 2021 κατά περίπου +35% τόσο στην αλουμίνα όσο και στο πρωτόχυτο αλουμίνιο, έναντι του 2020.

Το νέο πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας για τη Μεταλλουργία με την ονομασία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» ολοκληρώθηκε επιτυχώς στο τέλος του 2021 με αποτέλεσμα να καταγραφεί ιστορική επίδοση τόσο στην αθροιστική παραγωγή πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου της όσο και στην παραγωγή της ένυδρης αλουμίνας. Τα επίπεδα παραγωγής (αλουμίνας και αλουμινίου) αυξήθηκαν κατά +5% έναντι του 2020.

Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας

Η MYTILINEOS επικεντρώνεται στρατηγικά στη συνεχή βελτίωση με βάση τις αρχές της βιωσιμότητάς και δεσμεύεται στους στόχους ESG που τέθηκαν τον Φεβρουάριο του 2021, στην εκδήλωση ESG Summit. Στο πλαίσιο αυτό, ο τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, συνεχίζει να εστιάζει τόσο στην έγκαιρη εκτέλεση των υφιστάμενων συμβάσεων όσο και στην ανάληψη νέων έργων σε στοχευμένες αγορές με αυξημένες ανάγκες για πράσινη ενέργεια, μέσω τόσο της κατασκευής έργων για τρίτους όσο και της ανάπτυξης της δικής της πλατφόρμας.

Έπειτα από μια αργή εκκίνηση στο πρώτο εξάμηνο του έτους, επηρεασμένη από τα αυξημένα κοστολόγια στο βασικό εξοπλισμό και στα μεταφορικά, ο τομέας έδειξε τις αναπτυξιακές προοπτικές του, με βελτιωμένη απόδοση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της συμβολής των έργων Build, Operate & Transfer (BOT).

Κεφαλαιοποιώντας τη σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη και κατασκευή ηλιακών έργων, ο τομέας, αναπτύσσει έργα μέσω της δικής του πλατφόρμας φωτοβολταϊκών και έργων αποθήκευσης ενέργειας, με στόχο την ανάπτυξη, κατασκευή, με σκοπό είτε τη διακράτηση είτε την πώλησή τους σε τρίτους.

Στο πλαίσιο αυτής της πλατφόρμας, ο τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο ώριμων έργων με συνολική ισχύ περί τα 2GW, σε Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Χιλή, Αυστραλία, Ρουμανία, Νότια Κορέα, Πορτογαλία και Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Πέραν των παραπάνω, το χαρτοφυλάκιο BOT περιλαμβάνει επίσης έργα σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, ισχύος περί τα 3GW.

Ο τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας έχει βελτιώσει σημαντικά τις επιδόσεις του σε σύγκριση με το 2020, δείχνοντας τις προοπτικές ανάπτυξής του. Ειδικότερα, ο τομέας RSD κατέγραψε τζίρο 365 εκατ. ευρώ το 2021, έναντι 263 εκατ. ευρώ το 2020, που αντιστοιχεί στο 13,7% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας. Τo EBITDA διαμορφώθηκαν στα 22 εκατ. ευρώ, από 15 εκατ. ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 43%.

Ποσά σε εκατ. € FY 2021 FY 2020 Δ %
Πωλήσεις 365 263 38%
EBITDA 22 15 43%
Περιθώρια κέρδους (%) Δ(bps)
EBITDA 6% 6% 9

Οι συναλλαγές Build, Operate & Transfer (BOT) συνέβαλαν σημαντικά στην προαναφερθείσα απόδοση, με δύο νέες πωλήσεις να έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2021, αναφορικά με την διάθεση έργων ισχύος 89MW & 100MW στη Ρουμανία και την Ισπανία αντίστοιχα.

Άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν στην απόδοση του τομέα RSD, ήταν η σύναψη συμβάσεων και η έναρξη κατασκευής μιας σειράς έργων στη Νότια Αμερική, την Ευρώπη και το Ουζμπεκιστάν. Συνολικά, το 2021 έχουν συναφθεί 878 MW έργων, με το συμβασιοποιημενο ανεκτέλεστο επί του παρόντος να ανέρχεται στα 260 εκατ. ευρώ, ενώ έργα 91 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης.

Επιπλέον, το 2021 ήταν η πρώτη χρονιά κατά την οποία ο κύκλος εργασιών του τομέα ενισχύθηκε από φωτοβολταικά έργα που τέθηκαν σε λειτουργία στην Αυστραλία και την Κύπρο.

Τέλος, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των ήδη αναληφθέντων έργων για τον τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας ανέρχεται σε € 260 εκ και παρακάτω παρατίθεται πίνακας με την αναμενόμενη αναγνώριση ως έσοδο για τα κυριότερα έργα ανά χώρα τα οποία έχουν σημαντική επιρροή στο συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο.

Τομέας Διεθνούς Ανάπτ. Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας
(Ποσά σε χιλιάδες €) Έως 1 έτος 1-3 έτη Σύνολο
Ελλάδα 101.531 13.905 115.436
Κύπρος 52.466 - 52.466
Μεγάλη Βρετανία 32.638 - 32.638
Χιλή 32.034 - 32.034
Ισπανία 24.459 - 24.459
Ουζμπεκιστάν 3.103 - 3.103
Σύνολο 246.231 13.905 260.136

Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES BU)

Στα αποτελέσματα της χρήσης του 2021 αποτυπώνεται η κερδοφόρος πορεία του Tομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, πιστοποιώντας την ουσιαστική επανεκκίνησή του, έπειτα από μια χρονιά που επηρεάστηκε σημαντικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά και από τη νέα στρατηγική εστίαση του τομέα σε έργα που προάγουν την Ενεργειακή Μετάβαση και τη Βιωσιμότητα. Ο κύκλος εργασιών του τομέα SES για την τρέχουσα χρήση του 2021 ανήλθε σε € 371 εκατ. έναντι € 171 εκατ. του 2020.

Οι κυριότεροι παράγοντες που συντέλεσαν στην ανωτέρω πορεία του τομέα έργων SES, είναι:

a. Η συνέχιση του έργου «Μελέτη, Προμήθεια και κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση 4 αεριοστρόβιλων General Electric GT13E2 σε διάταξη ανοιχτού κύκλου, καθώς και όλου του σχετικού βοηθητικού εξοπλισμού και ενός υποσταθμού 220/66kV», που στην τρέχουσα χρήση κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους € 115,9 εκατ.

b. Η συνέχιση του έργου «Κατασκευή Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο», που στην τρέχουσα περίοδο κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους € 81,5 εκατ.

c. Η συνέχιση του έργου «Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή μιας νέας Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας (CHP) στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας» που στην τρέχουσα περίοδο κατέγραψε κύκλο εργασιών € 50,9 εκατ.

d. Η συνέχιση του έργου «Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή (EPC) μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων (Protos Energy Recovery Facility) στο Cheshire της Αγγλίας, δυναμικότητας 400.000 τόνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων ανά έτος» που στην τρέχουσα περίοδο κατέγραψε κύκλο εργασιών € 34,3 εκατ.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του τομέα Έργων SES για το 2021 ανήλθαν στα € 33 εκατ.

Σημαντικά γεγονότα της χρήσης 2021

Σε συνέχεια της στρατηγικής περαιτέρω ανάπτυξης στο χώρο του Transmission & Distribution (T&D), η MYTILINEOS υπέγραψε σύμβαση με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφορά Ηλεκτρική Ενέργεια (ΑΔΜΗΕ) για το έργο ανακατασκευής του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Κουμουνδούρου, συνολικού τιμήματος 45,8 εκατ. ευρώ. Το έργο έχει διάρκεια εκτέλεσης 30 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2023. Πρόκειται για ένα έργο «με το κλειδί στο χέρι» το οποίο περιλαμβάνει την αντικατάσταση όλου του διακοπτικού εξοπλισμού 150kV και 400kV με σύγχρονο εξοπλισμό τύπου GIS, την προσθήκη δύο αυτομετασχηματιστών και πέντε αυτεπαγωγών αντιστάθμισης, την εγκατάσταση σύγχρονου ψηφιακού συστήματος προστασίας και ελέγχου, καθώς και την αντικατάσταση των βοηθητικών παροχών του ΚΥΤ.

Σε συνέχεια η MYTILINEOS υπέγραψε σύμβαση με την Operatori i Sistete Transmetimit SH. a. (OST) για την ανάπτυξη και κατασκευή Υποσταθμών Υψηλής Τάσης 400kV στη Δημοκρατία της Αλβανίας. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την Αλβανία, το οποίο θα βοηθήσει τη χώρα να συμμετάσχει αποτελεσματικά στο μέλλον στις Ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας. Με την ανάπτυξη αυτού του δικτύου 400kV στο νότιο τμήμα της Αλβανίας, το Έργο θα συμβάλει στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας τις διασυνδέσεις με τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας των γειτονικών χωρών και θα διευκολύνει τις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, επιτυγχάνοντας ένα ασφαλές και αξιόπιστο ενεργειακό σύστημα. Αυτό είναι το πρώτο ενεργειακό project της MYTILINEOS στην Αλβανία, που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, μέσω του αναβαθμισμένου Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η εν λόγω σύμβαση έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών, συμπληρωματικά των 12 μηνών της περιόδου εγγύησης και η συμβατική αξία για την MYTILINEOS ανέρχεται σε € 21,1 εκατ. ευρώ. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μέσω της KfW και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Επενδυτικό Πλαίσιο των Δυτικών Βαλκανίων.

Επιπροσθέτως η MYTILINEOS υπέγραψε σύμβαση με την Georgian State Electrosystem JSC (GSE) για την κατασκευή δύο νέων Υποσταθμών Υψηλής Τάσης 220/110kV και την επέκταση Υποσταθμών 500kV και 400kV ενός υπάρχοντος σταθμού μετατροπής στη Γεωργία. Το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων υποσταθμών 220/110kV “Lajanuri” και “Ozurgeti” καθώς και την επέκταση της πλευράς 400kV και 500kV AC του σταθμού μετατροπής Akhaltsikhe. Οι δύο νέοι υποσταθμοί Lajanuri και Ozurgeti θα περιλαμβάνουν διάταξη διπλών ζυγών στα 220/110kV και 4 αυτομετασχηματιστές 220/110/35kV (δύο για κάθε υποσταθμό). Οι εργασίες στον υφιστάμενο σταθμό μετατροπής Akhaltsikhe θα περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση και επέκταση της πύλης 20C01 (400kV) και της πύλης 10B04 (500kV). Αυτό είναι το πρώτο έργο για την MYTILINEOS στη Γεωργία και στην ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου. Η εν λόγω σύμβαση έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός 30 μηνών, συμπληρωματικά των 24 μηνών της περιόδου εγγύησης και η συμβατική αξία για την MYTILINEOS ανέρχεται σε €35,7 εκατ. ευρώ.

Σε συνέχεια η MYTILINEOS υπέγραψε συμβάσεις με την ΝΑΥΣΙΚΑ Α.Ε. για εργασίες εκσυγχρονισμού της ξενοδοχειακής μονάδας «ΑΣΤΕΡΙΑ Γλυφάδας» δυναμικότητας 400 κλινών πέντε αστέρων (5) μετά των βοηθητικών χώρων αυτής καθώς και χώρων εστίασης και αναψυχής / ψυχαγωγίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των ήδη αναληφθέντων έργων για τον τομέα Ολοκληρωμένων Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης ανέρχεται σε € 755 εκ και παρακάτω παρατίθεται πίνακας με την αναμενόμενη αναγνώριση ως έσοδο για τα κυριότερα έργα ανά χώρα τα οποία έχουν σημαντική επιρροή στο συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο.

Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης
(Ποσά σε χιλιάδες €) Έως 1 έτος 1-3 έτη 3-5 έτη 5 έτη Σύνολο
ΕΛΛΑΔΑ 159.262 112.206 19.396 491 291.355
ΛΙΒΥΗ 29.200 174.107 - - 203.307
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 121.349 26.479 - - 147.828
ΓΕΩΡΓΙΑ 9.452 26.081 70 - 35.603
ΑΛΓΕΡΙΑ 9.194 17.742 - - 26.936
ΑΛΒΑΝΙΑ 17.925 3.194 - - 21.119
ΛΟΙΠΑ 18.521 9.885 - - 28.406
Σύνολο 364.903 369.694 19.466 491 754.554

* Ποσά σε χιλ. €

**Στον παραπάνω πίνακα δεν περιλαμβάνεται ποσό € 420 εκ. που αφορά στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο του έργου Deir Azzur για το οποίο ο Όμιλος όπως έχει σχετικά ανακοινώσει έχει παγώσει την εκτέλεση των εργασιών στο site.

Συνολική επίδραση στον Κύκλο Εργασιών και στα Αποτελέσματα του Ομίλου

Συγκεκριμένα, οι επιδράσεις στον κύκλο εργασιών καθώς και στη λειτουργική αλλά και καθαρή κερδοφορία του Ομίλου κατά το 2021 σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση έχουν ως εξής:

Α. Κύκλος Εργασιών

Ποσά σε εκ. € Σύνολο Ομίλου Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου Τομέας Μεταλλουργίας Τομέας Ανάπτ. Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης Λοιπά Σύνολο Ομίλου
Κύκλος Εργασιών 2020 1.899 927 537 263 171 - 1.898,7
Εγγενές αποτλέλεσμα 301 Όγκο παραγωγής - πωλήσεων (41) 32 (8,9)
Έσοδα σβέσεων -
Έργα 1 104 204 308,9
Λοιπά 1 1
Επίδραση παραγόντων αγοράς 556 Οργανική επίδραση Ισοτιμίας $/€ (23) (3) (4) (30,0)
Τιμές και “πριμ” προϊόντων 383 211 594,0
ΑΔΙ (8) (8,0)
Λοιπά -
Αντιστάθμιση (91) (91) (91)
Κύκλος Εργασιών 2021 2.664 1.261 668 365 371 - 2.664,1

Β. EBITDA Ομίλου

Ποσά σε εκ. € Σύνολο Ομίλου Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου Τομέας Μεταλλουργίας Τομέας Ανάπτ. Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης Λοιπά Σύνολο Ομίλου
EBITDA 2020 315,1 156,8 149,3 15,1 (2) (4) 315,1
Εγγενές αποτέλεσμα 95,7 Έργα - 9,0 33,6 42,3
Εκκαθαρίσεις
Όγκοι 49,2 19,4 68,6
Λοιπά (16) 1,1 (15)
Έκτακτα αποτελέσματα (25,9) ΛΑΓΗΕ (9) (9)
Εκκαθάριση Φυσικού Αερίου (6) (8) (14)
Λοιπά (3) - (4)
Επίδραση παραγόντων αγοράς 39,6 Αλουμίνο 165,7 165,7
Αλουμίνα 26,7 26,7
Ισοτιμία €/$ (16) - 1,9 (14)
Επίδραση τιμής Φυσικού Αερίου (229) (62) (292)
CO2 (34) (42) (76)
Νέες Αγορές/Αγορά επόμενης ημέρας 298,6 298,6
Κόστος Ενέργειας (70) (70)
Λοιπά
Αντιστάθμιση (65,9) (64) (2) (66)
EBITDA 2021 358,5 147,0 159,3 21,6 33,5 -3,0 358,5

Γ. Καθαρή Κερδοφορία Ομίλου μετά από δικαιώματα μειοψηφίας

Ποσά σε εκ. € Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου Τομέας Μεταλλουργίας Τομέας Ανάπτ. Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης Λοιπά Σύνολο Ομίλου
Καθαρά Αποτελέσματα μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας 2020 128,8
Επιδράσεις από:
Λειτουργικά Αποτελέσματα μετά από αποσβέσεις (EBIT) (2,3) 24,5 6,5 24,4 0,7 53,8
Καθαρά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (Έξοδα-Έσοδα) (5,0)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (4,4)
Μη συνεχιζομενες δραστηριότητες 1,0
Φόρους (12,1)
Καθαρά Αποτελέσματα μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας 2021 162,1

Δ. Πωλήσεις και Λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανά τομέα δραστηριότητας

(Ποσά σε χιλιάδες €) Ηλεκτρική Ενέργεια και Φυσικό Αέριο
Πωλήσεις Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Προμήθεια Φυσικού Αερίου Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ενδοτομεακές απαλοιφές Σύνολο
31/12/2021 837.875 595.492 156.887 53.127 (382.496) 1.260.885
31/12/2020 439.736 272.371 163.791 51.066 - 926.964
EBITDA
31/12/2021 (60.506) 155.419 12.532 39.594 - 147.039
31/12/2020 (3.927) 114.458 7.030 39.204 - 156.764

*Στα μεγέθη της κατηγορίας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δεν περιλαμβάνονται οι εταιρείες που ενοποιούνται σε επίπεδο Ομίλου με τη μέθοδο καθαρής θέσης οι οποίες κατέχουν μονάδες Ανανεώσιμων πηγών με δυναμικό παραγωγής 16,7MW.

(Ποσά σε χιλιάδες €) Μεταλλουργία
Πωλήσεις Αλουμίνα Αλουμίνιο Μεταλλικές Κατασκευές / Λοιπά Σύνολο
31/12/2021 140.165 488.753 38.674 667.592
31/12/2020 117.534 379.218 39.939 536.690
EBITDA
31/12/2021 26.482 119.426 13.416 159.325
31/12/2020 45.321 86.038 17.862 149.221
(Ποσά σε χιλιάδες €) Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας
Πωλήσεις Σύνολο
31/12/2021 364.903 364.903
31/12/2020 263.491 263.491
EBITDA
31/12/2021 21.634 21.634
31/12/2020 15.122 15.122
(Ποσά σε χιλιάδες €) Έργα Βιώσιμης Ανάπτυξης
Πωλήσεις Συμβατικές Μονάδες Υποδομές Νέες Ενεργειακές Λύσεις Περιβαλλοντικά Έργα Σύνολο
31/12/2021 181.804 141.032 11.971 35.863 370.670
31/12/2020 137.126 28.335 4.413 1.604 171.478
EBITDA
31/12/2021 14.258 16.615 1.096 1.525 33.495
31/12/2020 (3.602) 248 977 149 (2.227)
(Ποσά σε χιλιάδες €) Λοιπά Σύνολο
Πωλήσεις
31/12/2021 - -
31/12/2020 - -
EBITDA
31/12/2021 (2.985) (2.985)
31/12/2020 (3.887) (3.887)

Ο Όμιλος έχει την πολιτική να αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοση του σε μηνιαία βάση εντοπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαμβάνοντας αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα. Ο Όμιλος μετράει την αποδοτικότητα του κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς:

- EBITDA (Operating Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization) - «Λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων»: Ο Όμιλος ορίζει το μέγεθος «EBITDA Ομίλου» ως τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων προσαρμοσμένα για χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα, για συνολικές αποσβέσεις (ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων) καθώς και για τις επιδράσεις ειδικών παραγόντων όπως το μερίδιο στα λειτουργικά αποτελέσματα συγγενών όταν αυτές δραστηριοποιούνται σε έναν από τους Επιχειρηματικούς Τομείς δραστηριότητας του, αλλά και τις επιδράσεις απαλοιφών που πραγματοποιούνται σε συναλλαγές με τις προαναφερόμενες συγγενείς εταιρείες.

- ROCE (Return on Capital Employed) – «Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια του Ομίλου τα οποία είναι το άθροισμα της Καθαρής Θέσης, του συνόλου των δανείων και των μακροπρόθεσμων προβλέψεων.

- ROE (Return on Equity) – «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά από φόρους και μετά από Δικαιώματα μειοψηφίας με τα 'Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής.

- EVA (Economic Value Added) – «Προστιθέμενη οικονομική αξία»: Το μέγεθος αυτό υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια με τη διαφορά ROCE – Κόστος Κεφαλαίου και αποτελεί το ποσό κατά το οποίο αυξάνεται η οικονομική αξία της εταιρείας. Ο Όμιλος για να υπολογίσει το κόστος κεφαλαίου χρησιμοποιεί τον τύπο του WACC – «Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου».

Το Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου υπολογίζεται ως τη συμμετοχή των Ιδίων Κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια (Ίδια Κεφάλαια και Δανεισμός) επι την απόδοση των ίδιων κεφαλαίωνΗ απόδοση των ιδίων κεφαλαίων υπολογίζεται με τη χρήση του “Capital Asset Pricing Model” (CAPM) και είναι ίση με τον δείκτη απόδοσης ενός χρεογράφου απαλλαγμένο από κίνδυνο (risk-free) συν ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium) πολλαπλασιασμένο με το συντελεστή «βήτα», ήτοι του δείκτη που περιγράφει τη σχέση μεταξύ της μεταβλητότητας της μετοχής και της μεταβλητότητας της αγοράς (beta coefficient). συν τη συμμετοχή του Δανεισμού προς τα συνολικά κεφάλαια (Ίδια Κεφάλαια και Δανεισμός) επι το κόστος δανεισμού προσαρμοσμένο με τον συντελεστή φόρου (λόγω εξοικονόμησης φόρων επι των τόκων που πληρώνονται).

formula

όπου

E είναι τα ίδια κεφάλαια (equity capital)
D είναι ο δανεισμός (debt)
rE είναι η απόδοση των ίδιων κεφαλαίων (return on equity)
rD είναι το κόστος δανεισμού (return on debt)
Tc είναι ο συντελεστής φορολογίας (company tax rate)

Ο υπολογισμός του δείκτη Μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου (WACC) για το 2021 ισούται με 3,80% και βασίζεται στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Οι παραπάνω δείκτες για το 2021 σε σύγκριση με το 2020 κινήθηκαν ως εξής:

EBITDA και EVA σε χιλ.€.

2021 2020
EBITDA 358.508 314.993
ROCE 10,5% 8,8%
ROE 10,5% 8,5%
EVA 203.422 71.050