Περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου

Η MYTILINEOS Α.Ε. (η «Εταιρεία» ή «MYTILINEOS») αποτελεί κορυφαία διεθνή βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία με δυναμική παρουσία και στις 5 ηπείρους. Δραστηριοποιείται στους τομείς της Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου, της Μεταλλουργίας, της Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και των Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών €2,66 δισ., με 4.823 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους και περισσότερους από 9.000 προμηθευτές (σε Ελλάδα και εξωτερικό).

Η MYTILINEOS ως υπεύθυνη βιομηχανική Εταιρεία επιδιώκει την αέναη εφαρμογή της επιχειρηματικής αριστείας, εξισορροπώντας την οικονομική με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιπλέον, η ισχυρή διεθνής παρουσία της Εταιρείας σε περισσότερες από 30 χώρες την καθιστά παγκόσμιο ηγέτη, ενώ οι εξαγωγές της σε αγορές στο εξωτερικό αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 2% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, με σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία.

 • Η MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της Μεταλλουργίας. Ο Τομέας Μεταλλουργίας της Εταιρείας μέσω της επωνυμίας «Αλουμίνιον της Ελλάδος», αποτελεί τον μεγαλύτερο καθετοποιημένο παραγωγό αλουμινίου και αλουμίνας στην Ευρώπη και μια από τις υγιέστερα αναπτυσσόμενες βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η διεθνής επιχειρηματική της δραστηριότητα αποτελεί κινητήρια δύναμη για την εθνική οικονομία, αλλά και για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας. Το εργοστάσιο, «Αλουμίνιον της Ελλάδος», έχει συμπληρώσει περισσότερα από 50 χρόνια λειτουργίας και 15 χρόνια αναπτυξιακής πορείας, με παραγωγικές και εμπορικές πρακτικές εφάμιλλες των κορυφαίων μεταλλουργικών βιομηχανιών παγκοσμίως και με επενδύσεις που ξεπέρασαν τα €600 εκ. για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη της παραγωγής και της παραγωγικότητας του εργοστασίου. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα από ιδιώτη τα τελευταία χρόνια. Κατά τη διάρκεια του 2021, ολοκληρώθηκε μια σειρά επενδύσεων για την αύξηση των επιπέδων παραγωγικής δυναμικότητας Αλουμίνας και ανακυκλωμένου Αλουμίνιου, με στόχο η Εταιρεία να ανταποκρίνεται τόσο στην αυξανόμενη ζήτηση, όσο και στους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει.
 • Η MYTILINEOS έχει επίσης εδραιωθεί στην αγορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας και του φυσικού αερίου. Ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου της Εταιρείας, μέσω της Protergia, συγκεντρώνει την διαχείριση όλων των πάγιων και ενεργειακών δραστηριοτήτων της. Σήμερα η Εταιρεία τοποθετείται μεταξύ των ηγετών της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελεί τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό και προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας άνω των 1.200 MW, που ξεπερνά το 13,5% του ενεργού και αδειοδοτημένου εγκατεστημένου θερμικού παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Με την αναμενόμενη έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής (CCGT) ισχύος 826MW, με καύσιμο το φυσικό αέριο, θα διαθέτει τον πιο αποδοτικό στόλο θερμικών μονάδων στην ελληνική αγορά., με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ να ανέρχεται στα 2,3GW. Ως παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, με ιδιωτικές επενδύσεις σε εργοστάσια υψηλής τεχνολογίας, η Protergia διαθέτει βαθιά γνώση της αγοράς ηλεκτρισμού, ενώ υλοποιεί συνεχώς φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις, προσφέροντας στην ελληνική οικονομία και στην απασχόληση. Η Protergia δραστηριοποιείται και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο να προσφέρει ηλεκτρικό ρεύμα σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά, υπηρετώντας τις ανάγκες των πελατών για ανταγωνιστικές τιμές και σύγχρονες, αξιόπιστες υπηρεσίες.

  Η δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα της Ενέργειας ενισχύεται από τον τομέα Φυσικού Αερίου, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η προμήθεια της εταιρείας με φυσικό αέριο, σε ανταγωνιστικούς όρους, επιτρέποντάς της έτσι να ενισχύσει το ενεργειακό προφίλ της Εταιρείας και, ταυτόχρονα, να επιτύχει αξιοσημείωτη οργανική ανάπτυξη.

 • Η MYTILINEOS επενδύει στρατηγικά στον εθνικό και παγκόσμιο στόχο της ενεργειακής μετάβασης, θέτοντας όλες της τις δυνάμεις στην υπηρεσία της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Έτσι, η Εταιρεία προχώρησε στον μετασχηματισμό του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων EPC – METKA σε ένα νέο, σύγχρονο και καινοτόμο Business Unit, τον Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Engineering Solutions - SES BU). Ο Τομέας με αναβαθμισμένη κατεύθυνση, πέραν της κατασκευής θερμικών μονάδων και επιλεγμένων έργων υποδομών που παραδοσιακά εκτελεί, επικεντρώνεται στη δυναμική ανάπτυξη έργων που προάγουν την Ενεργειακή Μετάβαση και τη Βιωσιμότητα. Ενδεικτικά, όσον αφορά τα έργα Waste-to-Energy, η MYTILINEOS, εντοπίζει μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές στο χώρο των περιβαλλοντικών λύσεων και εμπλέκεται ενεργά σε συζητήσεις για την ανάληψη παρόμοιων έργων.
 • Η Εταιρεία, αναγνωρίζοντας πως η θυγατρική της METKA EGN έχει ήδη καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών έργων και έργων αποθήκευσης ενέργειας παγκοσμίως, προχώρησε στη δημιουργία του νέου Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας. Ο νέος Τομέας έχει εξελιχθεί σε έναν ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης, ενώ παράλληλα παρέχει εγγενείς συνέργειες για την Εταιρεία. Ο νέος Τομέας της MYTILINEOS είναι παγκόσμιος κατασκευαστής και ανάδοχος έργων ηλιακής ενέργειας προσφέροντας αξιόπιστές λύσεις σε όλο το φάσμα ανάπτυξης αυτών των έργων, από αυτόνομα ηλιακά πάρκα και έργα αποθήκευσης ενέργειας έως πολύπλοκα υβριδικά έργα. Με ισχυρή τεχνογνωσία, δραστηριοποίηση σε διεθνές επίπεδο και απαράμιλλη ανταπόκριση, η Εταιρεία σχεδιάζει και υλοποιεί έργα υψηλής ποιότητας για τους πελάτες της. Η ευρύτερη στρατηγική του Τομέα περιλαμβάνει επίσης το επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης φωτοβολταϊκών έργων Build-Own-Transfer ("BOT") που αξιοποιεί τεχνογνωσία κατασκευής εταιρείας. Η συνολική ισχύς των ώριμων και σε λειτουργία BOT έργων ανέρχεται σε 1.963 MW ενώ η συνολική ισχύς του BOT χαρτοφυλακίου για έργα που βρίσκονται σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης ανέρχεται σε ~ 3,0GW.

Όραμα

«Με έμπνευση και κίνητρο την Ελληνική κληρονομιά μας, να οδηγήσουμε την επιχείρησή μας στην παγκόσμια επιτυχία»

Επιχειρηματική Αποστολή

«Nα επιχειρούμε σε απαιτητικές τοπικές και διεθνείς αγορές, με ευρηματικότητα, αποτελεσματικότητα και σεβασμό για το περιβάλλον και την κοινωνία. Στηριζόμαστε στο δυναμικό των ανθρώπων μας και δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας, τους μετόχους, τους εργαζόμενους μας και την Ελληνική οικονομία».

Εταιρικές Αξίες

Οι εταιρικές αξίες της MYTILINEOS εκπορεύονται από τις αρχές και το όραμα της Διοίκησης της. Αποτελούν τη βάση της κουλτούρας της και αποτελούν τα θεμέλια για την ανάπτυξή της.

 • Αποτελεσματικότητα με Προτεραιότητα την Ασφάλεια

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει με επιτυχία τις δύσκολες προκλήσεις και παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των στόχων της, πάντα εξασφαλίζοντας την ασφάλεια στην εργασία.

 • Αδιάκοπος Αγώνας των Ανθρώπων της για Ανταγωνιστικότητα

Η προσπάθεια της Εταιρείας να είναι ανταγωνιστική είναι συνεχής και βασίζεται στην τεχνογνωσία, τις δεξιότητες την αφοσίωση των ανθρώπων της και τις συνεχείς επενδύσεις εκσυγχρονισμών.

 • Σεβασμός και Σημαντικός Ρόλος για κάθε Εργαζόμενο

Η Εταιρεία σέβεται τον εργαζόμενο, αναπτύσσει τις ικανότητες του, του παρέχει την επικοινωνία και όλα τα εφόδια που χρειάζεται και τον ενδυναμώνει στο ρόλο του, σε όλες τις θέσεις εργασίας της οργάνωσης.

 • Δύο Παράγοντες Επιτυχίας: Ομαδικότητα και Αριστεία

Η Εταιρεία επιτυγχάνει αποτελέσματα που αρχικά φαίνονται ακατόρθωτα, δουλεύοντας ομαδικά. Παράλληλα όμως, αναγνωρίζει την αριστεία σε ατομικό επίπεδο και την αξιοποιεί.

 • Συνεχής Πρόοδος από Όλους σε Όλα

Η συνεχής πρόοδος είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ρόλου της Εταιρείας παράλληλα με την εκτέλεση της τρέχουσας δουλειάς.

 • Βασικός στόχος της Εταιρίας είναι η συνεχής και υπεύθυνη ανάπτυξή της, καθώς και η διατήρηση της ηγετικής της θέσης σε όλους τους Τομείς της Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας μέσω της συνεχούς επανεπένδυσης διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα της και τις σταθερές αποδόσεις των μετόχων της.

Στρατηγικές προτεραιότητες:

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

 • Η μεγαλύτερη καθετοποιημένη ιδιωτική εταιρία στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (utility) στην Ελλάδα,
 • Ο κορυφαίος ιδιώτης προμηθευτής στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με αυξανόμενη παρουσία και στην λιανική φυσικού αερίου με στόχευση την περαιτέρω διεύρυνση του μεριδίου αγοράς, και με ισχυρό μερίδιο αγοράς στην χονδρεμπορική αγορά Φ/Α, εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής ενέργειας
 • Ισχυρή παρουσία στον τομέα ΑΠΕ, με περεταίρω υλοποίηση ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προσπάθεια του ελληνικού τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να διπλασιάσει την εγκατεστημένη δυναμικότητα των ανανεώσιμων πηγών και σταδιακή δραστηριοποίηση σε έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Η λειτουργία της νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο (CCGT), ισχύος 826MW, για περαιτέρω εδραίωση της θέσης της Εταιρείας ως κορυφαίου ιδιώτη παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
 • Μείωση των ειδικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά MWh παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά σχεδόν 50%, μέχρι το 2030, σε σχέση με τα δεδομένα του 2019.
 • Διατήρηση της ηγετικής της θέσης στις εισαγωγές φυσικού αερίου, με ισχυρή παρουσία και στο διασυνοριακό εμπόριο.
 • Επέκταση στην ενεργειακή αγορά γειτονικών χωρών.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

 • Συνεχής βελτίωση και προσήλωση στον τομέα Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία.
 • Συνεχής βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας με στόχο τη διατήρηση της θέσης της στο πρώτο τεταρτημόριο της παγκόσμιας καμπύλης κόστους παραγωγής.
 • Αύξηση της παραγόμενης ποσότητας αλουμίνιου μέσω της παραγωγής δευτερόχυτου αλουμινίου.
 • Μείωση των συνολικών εκπομπών CO2 (κατηγορίας 1 & 2) κατά 65% και των ειδικών εκπομπών παραγωγής ανά τόνο αλουμινίου κατά 75% μέχρι το 2030, σε σχέση με τα δεδομένα του 2019.
 • Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με διαρκείς επενδύσεις, την ανάπτυξη σχετικής τεχνογνωσίας και καινοτόμων λύσεων.
 • Διασφάλιση προμήθειας πρώτων υλών.
 • Παροχή βέλτιστων προϊόντων και λύσεων στους πελάτες, πέρα από απλή διάθεση εμπορευμάτων
 • Αξιοποίηση ευκαιριών για την διεύρυνση του Τομέα Μεταλλουργίας σε νέα πεδία δραστηριοποίησης
 • Ενίσχυση καθετοποίησης ή διεύρυνσης, για την ισχυροποίηση του Τομέα Μεταλλουργίας.
 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας µέσω στρατηγικών επενδύσεων και μεθόδων αντιστάθμισης κινδύνων.

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Ηγετική θέση στην υλοποίηση έργων EPC για Φωτοβολταικά έργα και έργα Αποθήκευσης Ενέργειας με ισχυρή διεθνή παρουσία.
 • Επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ που αποτελούν σημαντική παράμετρο για την επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης των οικονομίων παγκοσμίως.
 • Επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα των δραστηριοτήτων μέχρι το 2030 με την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και δράσεων.
 • Η περαιτέρω υλοποίηση έργων αποθήκευσης ενέργειας που αποτελεί σημαντικό παράγοντα προς την αυξανόμενη ανάπτυξη παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.
 • Υιοθέτηση μια συνολικής προσέγγισης για την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων που εμπίπτουν στον Τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Και Αποθήκευσης Ενέργειας και λήψη αποφάσεων αναφορικά με την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου επενδυτικού συνδυασμού.
 • Συνεχής εκμετάλλευση νέων ευκαιριών που αναδεικνύονται από την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
 • Ενίσχυση σχέσεων και στρατηγικών συνεργασιών με σημαντικούς επενδυτές στον κλάδο.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Δυναμική διείσδυση σε έργα Βιώσιμης Ανάπτυξης στους τομείς της κυκλικής οικονομίας, υβριδικών, off-grid και καινοτόμων ενεργειακών έργων (π.χ. έργα υδρογόνου), στην Ελλάδα και το εξωτερικό..
 • Είσοδος και δυναμική παρουσία σε έργα ενεργειακής αξιοποίησης οικιακών και βιομηχανικών απορριμμάτων σε συνεργασία με εξειδικευμένους παρόχους τεχνολογίας αλλά και έργα επεξεργασίας βιομηχανικών και άλλων λυμάτων με πρωτοπόρα τεχνολογία κυριότητας της MYTILINEOS.
 • Επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα των δραστηριοτήτων του Τομέα, μέχρι το 2030 με την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και δράσεων.
 • Διατήρηση και ενδυνάμωση της θέσης μας στην Ελληνική και διεθνή αγορά έργων παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο και έργων διανομής & δικτύου (Τ&D)..
 • Περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας μας σε έργα Υποδομών υψηλής προστιθέμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένων ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων, με προτεραιότητα στην Ελληνική αγορά αλλά και σε επιλεγμένες αναπτυσσόμενες χώρες.
 • Διαρκής διερεύνηση και υλοποίηση συνεργειών με τους άλλους επιχειρηματικούς τομείς της MYTILINEOS, αλλά και με διεθνείς εταίρους σε νέες τεχνολογίες και στρατηγικές.
 • Ισορροπημένη γεωγραφική επέκταση σε νέες αγορές που παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυση παρουσίας σε χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε σήμερα.
 • Εκμετάλλευση των ευκαιριών σε θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης αναπτύσσοντας λύσεις για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και πελατών.
 • Διερεύνηση και αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση των ενεργειακών υπηρεσιών σε υφιστάμενες και νέες δραστηριότητες.

Παράλληλα η MYTILINEOS, ως υπεύθυνη επιχείρηση, είναι προσηλωμένη στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η στρατηγική της Εταιρείας στον τομέα αυτό, εκφράζεται με την υλοποίηση/ υποστήριξη σημαντικών πρωτοβουλιών που συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, που έχει θεσπίσει ο ΟΗΕ, και στις αντίστοιχες εθνικές προτεραιότητες. Στην κατεύθυνση αυτή, οι βασικές δεσμεύσεις της Εταιρίας, τα επόμενα 10 χρόνια, είναι:

 • η συνεπής εφαρμογή του νέου φιλόδοξου πλάνου μείωσης των εκπομπών ρύπων, που έχει καταρτίσει στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα των δραστηριοτήτων της μέχρι το 2050. Συμβάλλοντας έτσι στη συγκράτηση της ανόδου της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας αρκετά χαμηλότερα από τους 2°C σε σύγκριση με τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής.
 • να προσαρμόσει τη δραστηριότητα της στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αναλύοντας τους σχετικούς κινδύνους, αξιοποιώντας παράλληλα τις ανάλογες ευκαιρίες,
 • να παραμείνει σταθερή στον στόχο της για τη διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς ατυχήματα, με γνώμονα την πρόληψη.
 • να συνεχίζει να λειτουργεί με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους της παραμένοντας η πρώτη τους επιλογή σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας, επενδύοντας παράλληλα στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.
 • να διασφαλίσει την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος με τη σωστή διαχείριση και τον περιορισμό πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όσον αφορά στη χρήση νερού και ενέργειας, στην προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας, στη διαχείριση των αποβλήτων.
 • να μεταδώσει στους βασικούς της συνεργάτες και προμηθευτές τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας,
 • να συνεχίσει να εφαρμόζει με συνέπεια την κοινωνική της πολιτική με δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αρμονία συνύπαρξης με τις τοπικές της κοινότητες αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.
 • να διασφαλίζει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς ανισότητες, διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Οι δεσμεύσεις αυτές καθορίζουν γενικότερα την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και ειδικότερα τον τρόπο διαχείρισης των θεμάτων περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG), εκ μέρους κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και θυγατρικής της MYTILINEOS, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητα τους να παράγουν μακροπρόθεσμη και βιώσιμη αξία.

Διαδικασία δημιουργίας αξίας

Ο τρόπος με τον οποίο η MYTILINEOS δημιουργεί και προσφέρει αξία για την ίδια, για τους μετόχους της, για τους πάροχους χρηματοοικονομικών κεφαλαίων αλλά και για τις υπόλοιπες ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων και την ευρύτερη κοινωνία, αποτελεί βασικό στοιχείο του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Από την προσέγγιση των αγορών, την ανάπτυξη και διατήρηση των σχέσεων με τους πελάτες, την προμήθεια πρώτων υλών, την παραγωγή, την προώθηση, την πώληση μέχρι και το τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων της και την άντληση εσόδων, η MYTILINEOS δημιουργεί μία σημαντική αλυσίδα αξίας με ισχυρή κοινωνική και οικονομική επίδραση. Σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας η Εταιρία υποστηρίζει εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και θέσεις εργασίας και, κατά αντιστοιχία, το ίδιο ισχύει και για τους προμηθευτές και συνεργάτες της στη δική τους αλυσίδα αξίας. Με τον τρόπο αυτό, παράγεται το πολλαπλό θετικό αποτύπωμα που δημιουργείται πέρα από το φάσμα της δραστηριότητα της, στην εγχώρια απασχόληση και στους σχετικούς επαγγελματικούς κλάδους της οικονομίας συνολικά.

Ακολουθεί σχηματική απεικόνιση του Επιχειρηματικού Μοντέλου και της αξίας που δημιουργεί η MYTILINEOS σε Οικονομικό Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό επίπεδο στο πλαίσιο της δραστηριότητα της

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ MYTILINEOS Α.Ε.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της MYTILINEOS βρίσκεται στο κέντρο της λειτουργίας της. Αξιοποιούμε τους διαθέσιμους πόρους μας, σύμφωνα με το όραμα, την αποστολή και τις επιχειρηματικές μας αξίες, για την παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, συμβάλλοντας παράλληλα στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ) και δημιουργώντας αξία για τους Κοινωνικούς μας Εταίρους. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://scorecard.mytilineos.gr/ , παρουσιάζονται οι βασικοί δείκτες επίδοσης καθώς και η περιγραφή της αλληλεπίδρασης των πόρων που αξιοποιεί η Εταιρεία, στο πλαίσιο της εφαρµογής του επιχειρηµατικού της µοντέλου.

BUSINESS MODEL-2