Ετήσιος Απολογισμός 2021
Skip

Επενδύοντας
στη Βιώσιμη
Ανάπτυξη

Ποιοι είμαστε

MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της Μεταλλουργίας. Η εταιρεία έχει εδραιωθεί στην αγορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας & του Φυσικού Αερίου. Επενδύοντας στρατηγικά στον εθνικό και παγκόσμιο στόχο της ενεργειακής μετάβασης, η MYTILINEOS μετασχημάτισε τον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων EPC σε Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES BU), που επικεντρώνεται στη δυναμική ανάπτυξη έργων που προάγουν την ενεργειακή μετάβαση και τη βιωσιμότητα. Η εταιρεία έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών έργων και έργων αποθήκευσης ενέργειας μέσω του νέου Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας.

30+
παρουσία σε χώρες
c.1.5 GW
ενεργειακό χαρτοφυλάκιο
7
βιομηχανικές μονάδες
4,800
άμεσοι και έμμεσοι εργαζόμενοι

Επιστολή προς τους μετόχους

Το 2021, η MYTILINEOS είχε μια ιστορική χρονιά, επιτυγχάνοντας όλους τους στόχους της. Έχουμε σημειώσει υψηλές αποδόσεις τζίρου και κερδών και σημαντικές επενδύσεις έχουν ολοκληρωθεί ή πλησιάζουν στην ολοκλήρωση. Είμαστε πλέον έτοιμοι να επιτύχουμε ακόμα υψηλότερα επίπεδα χρηματοοικονομικής απόδοσης και να δημιουργήσουμε αξία για τους μετόχους μας τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχίζουμε την πορεία μας

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Επιχειρούμε σε απαιτητικές τοπικές και διεθνείς αγορές, με ευρηματικότητα, αποτελεσματικότητα και σεβασμό για το περιβάλλον και την κοινωνία.

Στηριζόμαστε στο δυναμικό των ανθρώπων μας και δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας, τους μετόχους, τους εργαζομένους μας και την Ελληνική Οικονομία.

Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση στις αγορές, εξισορροπώντας παράλληλα την οικονομική ανάπτυξη με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Επωφελούμαστε από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής υψηλής απόδοσης
Electric Power
Ηλεκτρική Ενέργεια & Εμπορία Φυσικού Αερίου

Ως ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, επενδύουμε σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τεχνολογίας. Με την αναμενόμενη έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής (CCGT) ισχύος 826MW, με καύσιμο το φυσικό αέριο, θα διαθέτουμε τον πιο αποδοτικό στόλο θερμικών μονάδων στην ελληνική αγορά., με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ να ανέρχεται στα 2,3GW. Ως εκ τούτου, το μερίδιο αγοράς που κατέχει η εταιρεία σήμερα, αναφορικά με την παραγωγή αναμένεται σταδιακά να διπλασιαστεί.

Κύρια Αποτελέσματα 2021

5.6 TWh συνολική παραγωγή από τις θερμικές μονάδες και τις Ανανεώσιμες Πηγές της MYTILINEOS

20 υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 1,48GW

43.2 MW αιολικών πάρκων υπό κατασκευή

+36% συνολικού κύκλου εργασιών σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο

Αύξηση της παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Metallurgy
Μεταλλουργία

Με επενδύσεις που ξεπέρασαν τα €600 εκατομμύρια, εκσυγχρονίσαμε τεχνολογικά τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Αλουμίνιον της Ελλάδος. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να αυξήσουμε τον όγκο παραγωγής, τηρώντας παράλληλα τους περιβαλλοντικούς μας στόχους.

Κύρια Αποτελέσματα 2021

234,500 τόνων συνολικής παραγωγής αλουμινίου το 2021 μετά από μία σειρά πρόσφατων επενδύσεων

26% της συνολικής παραγωγής αλουμινίου θα προέρχεται από ανακυκλωμένο αλουμίνιο

25% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας λόγω του προγράμματος παραγωγής ανακυκλωμένου αλουμινίου

+24% κύκλου εργασιών σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο

Ετοιμαζόμαστε να επωφεληθούμε από την επιταχυνόμενη παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση
RSD
Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας

Ως ένας από τους πιο ανταγωνιστικούς παίκτες στην αναπτυσσόμενη αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επενδύουμε στρατηγικά σε φωτοβολταϊκά έργα και έργα αποθήκευσης ενέργειας. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για πράσινες τεχνολογίες.

Κύρια Αποτελέσματα 2021

5 GW ηλιακών έργων στο χαρτοφυλάκιο

526 MW σε φάση κατασκευής

878 MW έργων υπογράφτηκαν το 2021

Πώληση 2 έργων σε Ρουμανία & Ισπανία ισχύος 189 MW συνολικά

290 MW / 330 MWh ολοκληρωμένων έργων Αποθήκευσης Ενέργειας με μπαταρίες

+38% κύκλος εργασιών σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο

Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης
Power plants
Έργα Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ο Τομέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, δημιουργεί και εφαρμόζει καινοτόμες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις για έργα βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Οι λύσεις επικεντρώνονται σε έργα διαχείρισης απορριμμάτων, υβριδικών, εκτός δικτύου και καινοτόμων ενεργειακών έργων. Για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και την παροχή στους πελάτες μας λύσεων αιχμής, πραγματοποιούμε στρατηγικές επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη.

Κύρια Αποτελέσματα 2021

+116% κύκλος εργασιών σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο

Κύρια έργα 2021

-$372 εκ. έργου EPC στη Λιβύη

- €182 εκ. έργου EPC στο Ηνωμένο Βασίλειο

- €118 εκ. για την κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας CHP στη Σλοβενία

Επίτευξη εξαιρετικών οικονομικών αποτελεσμάτων

Το 2021, καταφέραμε να βελτιώσουμε την κερδοφορία μας παρά τις προκλήσεις που σχετίζονται με τον COVID, της ενεργειακής κρίσης και του αυξανόμενου πληθωρισμού. Παρατηρήσαμε αύξηση 40% στον κύκλο εργασιών, αύξηση 14% στα EBITDA και 26% αύξηση στα καθαρά κέρδη.

Διαβάστε περισσότερα για τα οικονομικά μας αποτελέσματα
Κύρια Αποτελέσματα 2021
Κύκλος Εργασιών:
€2,664 εκ.
EBITDA
€359 εκ.
Καθαρά κέρδη:
€162 εκ.

Επιδεικνύουμε ισχυρή απόδοση μετοχών

Οι μετοχές της ΜYTILINEOS διαπραγματεύονται ελεύθερα στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, 7.672.494 μετοχές της Εταιρείας έχουν εξαγοραστεί με μέση τιμή 10,4837 € και συνολικό κόστος 80.436.049 €.

Διαβάστε περισσότερα